Bölüm Hakkında
Genel Bilgiler
 
Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 2007 yılında açılmış ve hızlı bir gelişim göstererek öğretim kadrosu güçlü bir bölüm haline gelmiştir.

Bölümüzde aktif olarak. 12 profesör, 9 doçent, 19 doktor öğretim üyesi, 12 araştırma görevlisi hizmet vermektedir. Lisans düzeyinin eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim olanağını öğrencilerimize eğitim sunmaktayız.
 
Bölümümüz bünyesinde aşağıdaki anabilim dalları bulunmaktadır;

Termodinamik, 
Enerji, 
Makine Teorisi ve Dinamiği, 
Konstrüksiyon- İmalat,
Mekanik,
 
 
Bölümün laboratuvar imkânları yeni faaliyete alınacak Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası ile ileri seviyelere taşınmış olacaktır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin Sosyal Yaşam Merkezi ve Fakülte içerisindeki çeşitli etkinlikler vasıtası ile farklı kültürel faaliyetler yapma imkânları da bulunmaktadır.


Vizyon
 
Ülke ve dünya insanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojik araştırma ve geliştirmelere yapmak ve bu bilgiyi insanlığın hizmetine sunarak gelecek nesilleri yetiştirmektir.

Misyon
 
Sanayi kurumlarında ve araştırma bölümlerinde tasarım, üretim, ARGE çalışmalarında görev alabilecek, problemleri çözebilecek, takım çalışması, çevre bilinci, mesleki etik ve sosyal sorumluluklarının farkında makine mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmak.
Güncel bilgi ve teknoloji gelişimine katkı sağlayan öncü bir bölüm olmak.
Bölümümüzün misyonlarıdır.