Komisyonlar

Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Bologna Süreci Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Burhan SELÇUK

bselcuk@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ders İşlemleri Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Ayşe Nur ALTINTAŞ TANKÜL

aysenuraltintas@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ölçme ve Değerlendirme (Sınav İşlemleri) Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Elif KABULLAR

elifkabullar@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

İsa AVCI

isaavci@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)
(İşyeri Eğitimi)

Dr.Öğr.Üyesi

Sait DEMİR

saitdemir@karabuk.edu.tr

Üye
(Staj)

Arş.Gör.

Saliha ÖZGÜNGÖR

salihaozgungor@karabuk.edu.tr

Üye
(Staj)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Laboratuvar Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Kürşat Mustafa KARAOĞLAN

kkaraoglan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ferhat ATASOY

ferhatatasoy@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Kalite Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Zahid YILDIRIM

m.zahidyildirim@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Prof.Dr.

Oğuz FINDIK

oguzfindik@karabuk.edu.tr

Üye
(Akademik Değerlendirici)

Dr.Öğr.Üyesi

Oğuzhan MENEMENCİOĞLU

omenemencioglu@karabuk.edu.tr

Üye
(Akademik Değerlendirici)

Arş.Gör.

İdris KAHRAMAN

idriskahraman@karabuk.edu.tr

Üye
(Akademik Değerlendirici)

Arş.Gör.

Ayşe Nur ALTINTAŞ TANKÜL

aysenuraltintas@karabuk.edu.tr

Üye
(Akademik Değerlendirici)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Oğuzhan MENEMENCİOĞLU

omenemencioglu@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Hakan KUTUCU

hakankutucu@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Sait DEMİR

saitdemir@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Furkan SABAZ

furkansabaz@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Çift Anadal ve Yandal Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Kürşat Mustafa KARAOĞLAN

kkaraoglan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mühendislik Tamamlama, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Hakan KUTUCU

hakankutucu@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Sait DEMİR

saitdemir@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Furkan SABAZ

furkansabaz@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

İlhami Muharrem ORAK

imorak@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Adib HABBAL

adibhabbal@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Ayşe Nur ALTINTAŞ TANKÜL

aysenuraltintas@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Yüksel ÇELİK

yukselcelik@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

İdris KAHRAMAN

idriskahraman@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)