Komisyonlar

Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Bologna Süreci Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Songül KASKUN ERGANİ

songulkaskun@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ders İşlemleri Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Rahman ÇALHAN

rahmancalhan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ölçme ve Değerlendirme (Sınav İşlemleri) Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Kazım YETİK

kazimyetik@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Rahman ÇALHAN

rahmancalhan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Laboratuvar Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Mehmet Kuddusi AKALIN

mehmetakalin@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Kalite Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Enes ÖZKÖK

enesozkok@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Rahman ÇALHAN

rahmancalhan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Songül KASKUN ERGANİ

songulkaskun@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Çift Anadal ve Yandal Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Songül KASKUN ERGANİ

songulkaskun@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mühendislik Tamamlama, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Songül KASKUN ERGANİ

songulkaskun@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Songül KASKUN ERGANİ

songulkaskun@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Rahman ÇALHAN

rahmancalhan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Kazım YETİK

kazimyetik@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Rahman ÇALHAN

rahmancalhan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Kazım YETİK

kazimyetik@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)