Komisyonlar

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Anabilim Dalı Başkanlıkları:

 

Anabilim Dalı

Başkan

Başkan Yardımcısı

Elektromanyetik Dalgalar ve Mikrodalga Tekniği

Prof.Dr. Necmi Serkan TEZEL

Arş.Gör. İbrahim Ethem YILMAZ

Elektronik

Prof.Dr. Erzat ERDİL

Arş.Gör. Semih PAK

Fotonik ve Optoelektronik

Doç.Dr. Turgut ÖZTÜK

Arş.Gör. Betül KARAOĞLAN

Elektrik Tesisleri

Dr.Öğr.Üyesi Selçuk Alparslan AVCI

Arş.Gör. İbrahim Ethem YILMAZ

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Dr.Öğr.Üyesi Doğan URGUN

Arş.Gör. Ekrem DEMİR

Devreler ve Sistemler

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Talha SÖZER

Arş.Gör. Ali ART

Elektrik Makineleri

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ŞİMŞİR

Arş.Gör. Yunus Emre KARASU

Telekomünikasyon

Doç Muhammet Tahir GÜNEŞER

Arş.Gör. Betül KARAOĞLAN


Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Müfredat Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Necmi Serkan TEZEL

nstezel@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Prof.Dr.

Erzat ERDİL

erzat.erdil@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Turgut ÖZTÜK

t.ozturk@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Muhammet Tahir GÜNEŞER

mtguneser@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Doğan URGUN

durgun@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah Talha SÖZER

talhasozer@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet ŞİMŞİR

msimsir@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk Alparslan AVCI

selcukavci@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Yunus Emre KARASU

yekarasu@karabuk.edu.tr

Üye

 
Görevleri:
 • Çift anadal müfredat hazırlığı,
 • Akreditasyon gerekliliklerine göre ders progrmının güncellenmesi,
 • AKTS bilgi paketi,
 • Diploma eki.


Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Lisansüstü Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Necmi Serkan TEZEL

nstezel@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk Alparslan AVCI

selcukavci@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Prof.Dr.

Ziyodulla YUSUPOV

ziyadullayusupov@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Muhammet Tahir GÜNEŞER

mtguneser@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Tarik Adnan ALMOHAMAD

tarikalmohamad@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Akram Abdullah Ali AL-ZAGHİR

akramalzaghir@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Iman ELAWADY

imanelawdy@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Lisansüstü uluslararası öğrenci mülakat,
 • Danışmanlıkların düzenlenmesi,
 • Seminer derslerinin aktif hale getirilmesi,
 • Lisansüstü sınav ve ders programı,
 • AKTS bilgi paketi,
 • Ders programının vaktinde hazırlanması ve otomasyona işlenmesi,
 • Tez format kontrolü.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Öğrenci Hareketliliği ve ERASMUS Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Cihat ŞEKER

cihatseker@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ediz ERDEM

edizerdem@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Arş.Gör.

Betül KARAOĞLAN

betulkaraoglan@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Semih PAK

semihpak@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Erasmus ve Mevlana ders eşleştirme,
 • Gelen öğrenci danışmanlığı,
 • Yeni üniversite ve bölüm anlaşmaları araştırma,
 • Öğrenci değişim taleplerinin uygunluğunun incelenmesi.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Ziyodulla YUSUPOV

ziyadullayusupov@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk Alparslan AVCI

selcukavci@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Dr.Öğr.Üyesi

Doğan URGUN

durgun@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Tarik Adnan ALMOHAMAD

tarikalmohamad@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Akram Abdullah Ali AL-ZAGHİR

akramalzaghir@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Iman ELAWADY

imanelawdy@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Rehberlik (Yeni gelen uluslararası personeli MUDEK süreci, OBS, OYS, UNİKA, E-Yoklama, Teams vb. uygulamalardan haberdar etmek),
 • Yönetmelik duyuru tercüme vb.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Sanayi İş Birliği, İstihdam ve Proje Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Selim Öncü

soncu@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk Alparslan AVCI

selcukavci@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Prof.Dr.

Lokman KUZU

lokmankuzu@karabuk.edu.tr

Üye

Prof.Dr.

Erzat ERDİL

erzat.erdil@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Muhammet Tahir GÜNEŞER

mtguneser@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Hüseyin DEMİREL

hdemirel@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Ahmet Hayrettin YÜZER;

hayrettinyuzer@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Hüseyin ALTINKAYA

haltinkaya@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Mezun öğrenci irtibatları,
 • Firma bölüm irtibatları,
 • Bitirme projeleri dağıtım ve sergi,
 • Teknoloji Ofisi Teknokent, Karabük Kamu - Üniversitesi Sanayi İşbirliği (KÜSİ)  irtibat.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Kalite Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ersagun Kürşat YAYLACI

ekyaylaci@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk Alparslan AVCI

selcukavci@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Doç.Dr.

Mustafa GÖKDAĞ

mgokdag@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Cihat ŞEKER

cihatseker@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah Talha SÖZER

talhasozer@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Doğan URGUN

durgun@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ali ART

aliart@karabuk.edu.tr

Üye

İdari Personel

Tuncer ŞAHİN

tuncersahin@karabuk.edu.tr

Raportör


Görevleri:
 • Kalite süreçleri takip, kontrol, raporlama.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uygulamalı Eğitimler (7+1) ve Uygulama Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ozan GÜLBUDAK

ozangulbudak@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk Alparslan AVCI

selcukavci@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Doç.Dr.

Muhammet Tahir GÜNEŞER

mtguneser@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah Talha SÖZER

talhasozer@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Muhammet ÇAKMAK

muhammetcakmak@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Başvuru takvimi ayarlama,
 • Başvuruların protokoller kapsamında şirketlere dağıtılması,
 • İlgili belge ve bilgilerin toplanması,
 • Öğrenci gruplarının minimum 5 kişilik olacak şekilde öğretim elemanlarına eşit dağılımı .

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Lisans ve Lisansüstü Sınav Programı Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ali AKAY

ali.akay@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ediz ERDEM

edizerdem@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Arş.Gör.

Ali ART

aliart@karabuk.edu.tr

Üye
(Lisans)

Arş.Gör.

Betül KARAOĞLAN

betulkaraoglan@karabuk.edu.tr

Üye
(Lisansüstü)


Görevleri:
 • Sınav programının hazırlanması.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Sosyal Organizasyon Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Satiye KORKMAZ

satiyekorkmaz@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk Alparslan AVCI

selcukavci@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Arş.Gör.

Yunus Emre KARASU

yekarasu@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Bölüm içi beraberlik ve organizasyonların yapılması.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm İş ve Staj Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Hüseyin ALTINKAYA

haltinkaya@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk Alparslan AVCI

selcukavci@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Dr.Öğr.Üyesi

Satiye KORKMAZ

satiyekorkmaz@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Yunus Emre KARASU

yekarasu@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

İbrahim Ethem YILMAZ

ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

Üye

İdari Personel

Tuncer ŞAHİN

tuncersahin@karabuk.edu.tr

Defter Toplanması


Görevleri:
 • Staj işlemlerinin yürütülmesi.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Muafiyet, Yatay/Dikey Geçiş İş ve İşlemleri Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Mustafa Burak TÜRKÖZ

mbturkoz@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ediz ERDEM

edizerdem@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Arş.Gör.

Semih PAK

semihpak@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Betül KARAOĞLAN

betulkaraoglan@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Muafiyet iş ve işlemlerinin yapılması.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Muhammet ÇAKMAK

muhammetcakmak@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ediz ERDEM

edizerdem@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Arş.Gör.

İbrahim Ethem YILMAZ

ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Bölüm iletişim ve tanıtım işleri,
 • Bölümün tanıtımı için bitirme projelerinin ve kulüp çalışmalarının eklenmesi ve paylaşılması,
 • Emekli akademik personel sayfası,
 • İdari personel bilgileri eklenmesi.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Hüseyin DEMİREL

hdemirel@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ediz ERDEM

edizerdem@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Doç

Turgut ÖZTÜK

t.ozturk@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Semih PAK

semihpak@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Öğrenci kariyer işlemlerinin yürütülmesi

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Ahmet Hayrettin YÜZER

hayrettinyuzer@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk Alparslan AVCI

selcukavci@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Dr.Öğr.Üyesi

Satiye KORKMAZ

satiyekorkmaz@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Hüseyin ALTINKAYA

haltinkaya@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Doğan URGUN

durgun@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet ŞİMŞİR

msimsir@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Yunus Emre KARASU

yekarasu@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Semih PAK

semihpak@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

İbrahim Ethem YILMAZ

ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ekrem DEMİR

edemir@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ali ART

aliart@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Betül KARAOĞLAN

betulkaraoglan@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • MÜDEK, değerlendirme ve akreditasyonunun uygulanması, kontrolü ve raporlaması.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Lisans Ders Programı Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Necmi Serkan TEZEL

nstezel@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ediz ERDEM

edizerdem@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Doç.Dr.

Mustafa GÖKDAĞ

mgokdag@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ekrem DEMİR

edemir@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Ders paylaşımlarının yapılması,
 • Ders programının vaktinde hazırlanması ve otomasyona işlenmesi.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Öğrenci Danışmanlıkları:

 

Sınıflar

Danışmanın Unvanı

Danışmanın Adı Soyadı

E-posta adresi

1. Sınıf (%100 Programlar)

Arş.Gör.

Yunus Emre KARASU

yekarasu@karabuk.edu.tr

1. Sınıf (%30 Programlar)

Arş.Gör.

Yunus Emre KARASU

yekarasu@karabuk.edu.tr

2. Sınıf (%100 Programlar)

Arş.Gör.

Semih PAK

semihpak@karabuk.edu.tr

2. Sınıf (%30 Programlar)

Arş.Gör.

Semih PAK

semihpak@karabuk.edu.tr

3. Sınıf (%100 Programlar)

Arş.Gör.

İbrahim Ethem YILMAZ

ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

3. Sınıf (%30 Programlar)

Arş.Gör.

Ekrem DEMİR

edemir@karabuk.edu.tr

4. Sınıf (%100 Programlar)

Arş.Gör.

Ali ART

aliart@karabuk.edu.tr

4. Sınıf (%30 Programlar)

Arş.Gör.

Betül KARAOĞLAN

betulkaraoglan@karabuk.edu.tr


İdari Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Ediz ERDEM

Görevleri:
 • Ders onay, ders seçme, ve öğrenci danışmanlığı hizmetlerinin yürütülmesi.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uzaktan Eğitim Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Muhammet ÇAKMAK

muhammetcakmak@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ediz ERDEM

edizerdem@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Arş.Gör.

Ekrem DEMİR

edemir@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ali ART

aliart@karabuk.edu.tr

Üye


Görevleri:
 • Uzaktan eğitim için gerekli alt yapının oluşturulması,
 • Sınav merkezi ile bölüm iletişiminin sağlanması,
 • Uzaktan Eğitim Merkezi ile bölüm iletişiminin sağlanması.

Karabük Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Laboratuvar Sorumluları:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ali AKAY

ali.akay@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ediz ERDEM

edizerdem@karabuk.edu.tr

İdari Sorumlu

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah Talha SÖZER

talhasozer@karabuk.edu.tr

Üye

 

Laboratuvar

Sorumlunun Unvanı

Sorumlunun Adı Soyadı

E-posta Adresi

Elektronik

Arş.Gör.
Arş.Gör.

İbrahim Ethem YILMAZ
Semih PAK

ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr
semihpak@karabuk.edu.tr

Elektrik Makineleri

Arş.Gör.
Arş.Gör.

Yunus Emre KARASU
Ali ART

yekarasu@karabuk.edu.tr
aliart@karabuk.edu.tr

Fizik

Arş.Gör.

Betül KARAOĞLAN

betulkaraoglan@karabuk.edu.tr

Serbest Çalışma

Arş.Gör.

Ekrem DEMİR

edemir@karabuk.edu.tr


Görevleri:
 • Laboratuvarın düzenlenmesi ve takibi,
 • Aylık periyotlarla cihazların kontrolü.