Komisyonlar

Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Bologna Süreci Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Harun ÇUĞ

hcug@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Engin YILDIRIM

enginyildirim@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet BAKIRCI

mehmetbakirci@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Özden İŞBİLİR

ozdenisbilir@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ders İşlemleri Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Bilgehan KONDUL

bilgehankondul@karabuk.edu.tr

Üye
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Mehmet Tayyip ÖZDEMİR

tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

Üye
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Muhammed Salih GÜL

msalihgul@karabuk.edu.tr

Üye
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Turan DAŞ

turandas@karabuk.edu.tr

Üye
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ölçme ve Değerlendirme (Sınav İşlemleri) Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah UĞUR

augur@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Gürşah GÜRÜF

gursahguruf@karabuk.edu.tr

Üye
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör. Seyit Ali KARA seyitkara@karabuk.edu.tr
Üye
(Komisyon
Temsilcisi)
 
Doç.Dr. Mehmet Erdi KORKMAZ merdikorkmaz@karabuk.edu.tr
Başkan
(Tek Ders)
 
Arş.Gör. Bilgehan KONDUL bilgehankondul@karabuk.edu.tr
Üye
(Tek Ders)
 

Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Bilge DEMİR

bdemir@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Prof.Dr.

Emrah DENİZ

edeniz@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Doç.Dr.

Mehmet ÇELİK

mehcelik@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Doç.Dr.

Selami SAĞIROĞLU

ssagiroglu@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ali CAN

alican@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Dr.Öğr.Üyesi

Tuğçe YILDIZ

tugcekoden@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Arş.Gör.

Bilgehan KONDUL

bilgehankondul@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Arş.Gör.

Gürşah GÜRÜF

gursahguruf@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Arş.Gör.

Mehmet Tayyip ÖZDEMİR

tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Arş.Gör.

Muhammed Salih GÜL

msalihgul@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Arş.Gör.

Turan DAŞ

turandas@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Prof.Dr.

Mustafa GÜNAY

mgunay@karabuk.edu.tr

Başkan
(Staj)

Doç.Dr.

Samet USLU

sametuslu@karabuk.edu.tr

Başkan
(Staj)

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Emin AKAY

eminakay@karabuk.edu.tr

Başkan
(Staj)

Arş.Gör.Dr.

Mutlucan BAYAT

mutlucanbayat@karabuk.edu.tr

Üye
(Staj)

Arş.Gör. Mücahid CAN mucahidcan@karabuk.edu.tr
Üye
(Staj)
 
Öğr.Gör. Erhan EREN erhaneren@karabuk.edu.tr
Üye
(Staj)
 

Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Laboratuvar Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Gökhan SUR

gokhansur@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Prof.Dr.

İsmail ESEN

iesen@karabuk.edu.tr

Üye

Prof.Dr.

Fatih HAYAT

fhayat@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Okan ÜNAL

okanunal@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Adem Fatih ÖZALP

ademfatihozalp@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Enes KILINÇ

eneskilinc@karabuk.edu.tr

ÜyeKarabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Kalite Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Tuğçe YILDIZ

tugcekoden@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Prof.Dr.

Kamil ARSLAN

kamilarslan@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah UĞUR

augur@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Engin YILDIRIM

enginyildirim@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.Dr.

Mutlucan BAYAT

mutlucanbayat@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Bilgehan KONDUL

bilgehankondul@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Selami SAĞIROĞLU

ssagiroglu@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Prof.Dr.

Emrah DENİZ

edeniz@karabuk.edu.tr

Üye

Prof.Dr.

Mehmet ÖZALP

mozalp@karabuk.edu.tr

Üye

Prof.Dr.

Mustafa Bahattin ÇELİK

mcelik@karabuk.edu.tr

Üye

Prof.Dr.

Yaşar YETİŞKEN

yyetisken@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Mehmet ÇELİK

mehcelik@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Turan DAŞ

turandas@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Mehmet Tayyip ÖZDEMİR

tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Muhammed Salih GÜL

msalihgul@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Bilgehan KONDUL

bilgehankondul@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Gürşah GÜRÜF

gursahguruf@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.Dr.

Mutlucan BAYAT

mutlucanbayat@karabuk.edu.tr

ÜyeKarabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Fatih PEHLİVAN

fatihpehlivan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Kerim Gökhan AKTAŞ

kerimgokhanaktas@karabuk.edu.tr

Üye

Öğr.Gör.

Erhan EREN

erhaneren@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör. Bahaddin TOPAK bahaddintopak@karabuk.edu.tr
Üye
 

Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Çift Anadal ve Yandal Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Fatih PEHLİVAN

fatihpehlivan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Kerim Gökhan AKTAŞ

kerimgokhanaktas@karabuk.edu.tr

Üye

Öğr.Gör.

Erhan EREN

erhaneren@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.  Bahaddin TOPAK bahaddintopak@karabuk.edu.tr
Üye
 

Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mühendislik Tamamlama, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Fatih PEHLİVAN

fatihpehlivan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Kerim Gökhan AKTAŞ

kerimgokhanaktas@karabuk.edu.tr

Üye

Öğr.Gör.

Erhan EREN

erhaneren@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör. Bahaddin TOPAK bahaddintopak@karabuk.edu.tr
Üye
 

Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ali CAN

alican@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Tuğçe YILDIZ

tugcekoden@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.Dr.

Mutlucan BAYAT

mutlucanbayat@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör. Bahaddin TOPAK bahaddintopak@karabuk.edu.tr
Üye
 

Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah UĞUR

augur@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Mehmet Tayyip ÖZDEMİR

tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

Üye


 

Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Fatih YILMAZ

ahmetfatihyilmaz@karabuk.edu.tr

Başkan
(Mezuniyet)

Dr.Öğr.Üyesi

Enes KILINÇ

eneskilinc@karabuk.edu.tr

Başkan (Mezun İlişkileri)

Dr.Öğr.Üyesi

Ali CAN

alican@karabuk.edu.tr

Üye (Mezun İlişkileri)

Dr.Öğr.Üyesi

Cevat ÖZARPA

cevatozarpa@karabuk.edu.tr

Üye (Mezun İlişkileri)

Dr.Öğr.Üyesi

Engin YILDIRIM

enginyildirim@karabuk.edu.tr

Üye (Mezun İlişkileri)

Arş.Gör.

Turan DAŞ

turandas@karabuk.edu.tr

Üye (Mezun İlişkileri)


Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Kamil ARSLAN

kamilarslan@karabuk.edu.tr

Başkan

Doç.Dr.

Mehmet Erdi KORKMAZ

merdikorkmaz@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Emrah ERDOĞDU

aemraherdogdu@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Üye
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Mehmet Tayyip ÖZDEMİR

tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah UĞUR

augur@karabuk.edu.tr

Başkan (Tanıtım)

Arş.Gör.

Gürşah GÜRÜF

gursahguruf@karabuk.edu.tr

Üye
(İletişim)

Arş.Gör. Mehmet Tayyip ÖZDEMİİR tayyipozdemir@karabuk.edu.tr
Üye
(Tanıtım)