Announcements
Projects
  • TÜBİTAK 1001 Projesi, "AKILLI DİNAMİK TAHLİYE SİSTEMİ: Zeki Denetim Teknikleri ile Acil Durumlara Yönelik Kullanıcı Bazlı Akıllı Bina Tahliye Modelinin Geliştirilmesi ve RFID Tabanlı Üç Boyutlu Mobil Konum Belirleme ve Navigasyon Sisteminin Tasarlanması", Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İsmailRakıp Karaş, Proje No: ÇAYDAG - 112Y050 (2012-2015)

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "Etkileşimli sürücü eğitimi için kural tabanlı bir platform geliştrilmesi", Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU, Proje No: 10D4570501

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "Grid verilerde kullanıcı tenımlı foksiyonları gerçekleştiren dinamik modül tasarımı", Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Baha ŞEN, Proje No: KBÜ-BAP-C-11-D 005

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "RegCM4 Bölgesel iklim modeli verilerinin verifikasyonu" Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Baha ŞEN, Proje No: KBÜ-BAP-C-11-Y 016

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "Kullanıcı direktifli Rastgele arazi yüzeylerinin kolay ve hızlı üretimi", Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Baha ŞEN, Proje No: KBÜ-BAP-C-11-Y 017

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "EOG Sinyalinin İncelenmesi ve Yapay Zeka Teknikleri İle Modellenmesi", Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK, Proje No: KBÜ-BAP-11/2-DR-034

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "Üç Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemleri Kapsamında Zeki Denetim Teknikleri ile Acil Durumlara Yönelik Kullanıcı Bazlı Akıllı Bina Tahliye Modelinin Tasarlanması", Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Proje No: KBÜ-BAP-11/2-DR-005

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "3B Kent Modellerinin Hızlı, Yüksek Kaliteli, Düşük Veri Boyutlu Olarak Üretimi ve İnternet Tabanlı 3B Kampüs Bilgi Sistemi İle Entegrasyonu", Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Proje No: KBÜ-BAP-11/2-YL-019