Erasmus
Erasmus başvurusu, sınav tarihleri ve kazananların ilanı için erasmus koordinatörlüğünün web sayfasından takip etmeniz gerekmektedir.
 
Aşağıda verilen linklerde Erasmus programı hakkındaki gerekli tüm bilgilendirmeler ve akış diyagramları mevcuttur. Bu programdan faylanmak isteyen öğrencilerimizin akış diyagramındaki adımları sırayla uygulaması ve gerekli durumlarda aşağıda belirtilen komisyon üyelerine ulaşmaları gerekmektedir.

KBÜ Erasmus Web Sayfası

KBÜ Erasmus Yönergesi

KBÜ Erasmus Akış Diyagramı

Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ali CAN (Komisyon Başkanı)
e-mail : 
alican@karabuk.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe YILDIZ KÖDEN (Komisyon Üyesi)
e-mail : 
tugcekoden@karabuk.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mutlucan BAYAT (Komisyon Üyesi)
e-mail : 
mutlucanbayat@karabuk.edu.tr 

Arş. Gör. Bahaddin TOPAK (Komisyon Üyesi)
e-mail : 
bahaddintopak@karabuk.edu.tr