Projeler
Devam Eden Avrupa Birliği Projeleri


 
Yürütücü Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Digital Preschools Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÇELİK 2022  2024
Digitizing Arcitectural Restoration Education Through Virtual Reality Dr. Öğr. Üyesi Yasin ORTAKCI 2021 2023
Redesigning Introductrory Computer Programming Using Innovative Online Modules Dr. Öğr. Üyesi Yasin ORTAKCI 2021 2023
Digitizing Architectural Restoration Education Through Virtual Reality Dr. Öğr. Üyesi Yasin ORTAKCI 2021 2023


Devam Eden Bilimsal Araştırma Projeleri


 
Proje Yürütücüsü Proje Türü
Mobil Cihazlardan Elde Edilen Seyahat Konum Verilerinden Yol Şebekelerindeki Topolojik Problemlerin Yarı Ya Da Tam Otomatik Yöntemlerle Giderilmesine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi Prof. Dr. İsmail Ragıp KARAŞ Doktora Tez Projesi
Video Görüntülerinde Olağandışı Durumların Tespit Edilmesi Prof. Dr. İsmail Ragıp KARAŞ Doktora Tez Projesi
Çoklu IMU ile Giyilebilir Tam Vücut Hareket Takibi Sistemi Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Kasım ÖZACAR Doktora Tez Projesi

Diğer Projeler

  • TÜBİTAK 1001 Projesi, "AKILLI DİNAMİK TAHLİYE SİSTEMİ: Zeki Denetim Teknikleri ile Acil Durumlara Yönelik Kullanıcı Bazlı Akıllı Bina Tahliye Modelinin Geliştirilmesi ve RFID Tabanlı Üç Boyutlu Mobil Konum Belirleme ve Navigasyon Sisteminin Tasarlanması", Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İsmailRakıp Karaş, Proje No: ÇAYDAG - 112Y050 (2012-2015)
  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "Etkileşimli sürücü eğitimi için kural tabanlı bir platform geliştrilmesi", Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU, Proje No: 10D4570501

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "Grid verilerde kullanıcı tenımlı foksiyonları gerçekleştiren dinamik modül tasarımı", Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Baha ŞEN, Proje No: KBÜ-BAP-C-11-D 005

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "RegCM4 Bölgesel iklim modeli verilerinin verifikasyonu" Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Baha ŞEN, Proje No: KBÜ-BAP-C-11-Y 016

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "Kullanıcı direktifli Rastgele arazi yüzeylerinin kolay ve hızlı üretimi", Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Baha ŞEN, Proje No: KBÜ-BAP-C-11-Y 017

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "EOG Sinyalinin İncelenmesi ve Yapay Zeka Teknikleri İle Modellenmesi", Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK, Proje No: KBÜ-BAP-11/2-DR-034

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "Üç Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemleri Kapsamında Zeki Denetim Teknikleri ile Acil Durumlara Yönelik Kullanıcı Bazlı Akıllı Bina Tahliye Modelinin Tasarlanması", Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Proje No: KBÜ-BAP-11/2-DR-005

  • KBÜ-BAP Lisansüstü Araştırma Projesi, "3B Kent Modellerinin Hızlı, Yüksek Kaliteli, Düşük Veri Boyutlu Olarak Üretimi ve İnternet Tabanlı 3B Kampüs Bilgi Sistemi İle Entegrasyonu", Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Proje No: KBÜ-BAP-11/2-YL-019