Staj Evraklarının Teslimi Hakkında (2022 Mezuniyetinde Stajları Kalanlar)

Sadece Endüstri Stajı I/II ders(ler)ini veremediğinden dolayı mezun olamamış öğrencilerimiz stajlarını yaptıkları takdirde, tek ders sınavına girebilme durumuna bakılmaksızın, staj evrakları erkenden değerlendirilmeye alınır. Değerlendirme sonucunda başarılı olmaları durumunda ise Bölüm Kurulu Kararı ile yıl kaybı yaşamaksızın stajdan geçebilirler.


Staj Defterleri, 2022 Yaz Dönemi Güncel Staj Tarihlerinde belirtilen staj bitiminden itibaren Öğrenci Staj Evrakları Formuna (2022 Mezuniyetinde Stajları Kalanlar) yüklenmelidir. Staj evrakları, kargo/posta yolu ile kesinlikle gönderilmemelidir.


Tüm Staj Defterleri intihal açısından değerlendirilmektedir. Bölüm Staj Komisyonunun aldığı karar gereğince, Staj Defterinde kopya içerik tespit edilen öğrencilerin stajları başarısız sayılacaktır.


“Staj Sicil Fişi” (Zarfın ağzı iş yeri tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış biçimde olmalıdır!) ile “Staj Defteri” Bölüm Sekreterliğine imza karşılığında elden teslim edilmelidir. Staj evrakları, kargo/posta yolu ile kesinlikle gönderilmemelidir.


Öğrenci Staj Evrakları Formu (2022 Mezuniyetinde Stajları Kalanlar) için dosya boyutu sınırı 10 MB olarak belirlenmiştir. Dosyanızın boyut sınırını aşması durumunda, internetteki ücretsiz PDF sıkıştırıcılarını kullanarak dosya boyutunuzu küçültebilirsiniz. (Örnek Google araması: "compress pdf online".)