2022-2023 Dönem İçi Staj Bilgilendirmesi

Devam zorunlu dersi bulunmayan öğrencilerimiz sınav tarihleri ile çakışmayacak şekilde dönem içerisinde staj yapabilirler. Ek-1: Staj Başvuru Belgesi, Bölüm Sekreterliğinden temin edilecektir. Sınav Tarihleri ile çakışmayacak şekilde staj başlangıç ve staj bitiş tarihleri belirlenmelidir. Staj başlama tarihinden 15 gün önce evrak tesliminin yapılmış ve formun doldurulmuş olması gerekmektedir.


Biyomedikal Mühendisliği Staj Evraklarına ulaşmak için tıklayınız.


Staj yapacak öğrencilerin Ek-2: Staj İş Yeri Kabul Belgesini kaşeli ve ıslak imzalı olarak Bölüm Sekreterliğine teslim ettikten sonra "Devam Zorunluluğu Bulunmayan Öğrencilerin Dönem İçi Staj Bilgileri Formunu" mutlaka doldurmaları gerekmektedir. İmzalanmış Ek-2 Belgesi taratılarak PDF formatında Staj Bilgileri Formuna yüklenmelidir. Form bilgileri eksik olan öğrencilerin staj yerleri kabul edilemeyecektir.


Devam Zorunluluğu Bulunmayan Öğrencilerin Dönem İçi Staj Bilgileri Formuna ulaşmak için tıklayınız.


NOT: Formda doldurulan bilgilerin mutlaka doğru ve yüklenen Ek-2 Belgesi ile uyumlu olması gerekmektedir.