Misyon

Mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceri ile,

  • teşhis ve tedavi için yeni teknik ve yöntemler geliştirebilen,

  • tıbbi problemlere çözüm üretecek,

  • tıbbi karar verme teknikleri, biyomedikal bilgi ve verinin toplanması konularında gerekli donanımlara sahip,

  • sosyal ilişkilerde etkin,

  • disiplinler arası sahalara kolayca uyum sağlayabilecek ve

  • bilimsel gelişmeleri takip edebilecek üretken mühendis ve bilim adamları yetiştirmektir.