Komisyonlar

 

Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet, Mezun İlişkileri, İletişim ve Tanıtım Komisyonu

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr. Üyesi

Fatih SAKA

fatihsaka@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Prof.Dr.

Tülay EKEMEN KESKİN

tulayekemen@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Selman KAHRAMAN

selmankahraman@karabuk.edu.tr

Sorumlu

Arş.Gör Yusuf BAHCACI yusufbahcacı@karabuk.edu.tr Üye
Prof.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr Üye
Dr.Öğr.Üyesi Zehra Şule GARİP zsulegarip@karabuk.edu.tr Üye
Prof.Dr. Şenol GÜRSOY sgursoy@karabuk.edu.tr Üye
Dr.Öğr.Üyesi Özlem BATTAL ŞAL ozlembattal@karabuk.edu.tr Üye
İdari Üye Serkan ERGÜN sergun@karabuk.edu.tr Üye

Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ders Planlama ve Programlama Komisyonu

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Özlem BATTAL ŞAL

ozlembattal@karabuk.edu.tr

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Haşim KISA

mhasimkisa@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

İbrahim TORLAK

ibrahimtorlak@karabuk.edu.tr

Sorumlu


Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Sınav Planlama ve Programlama Komisyonu

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

İlker TEKİN

ilkertekin@karabuk.edu.tr

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi

Özlem BATTAL ŞAL

ozlembattal@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi M.Haşim KISA mhasimkısa@karabuk.edu.tr Üye
Dr.Öğr.Üyesi Fatih SAKA fatihsaka@karabuk.edu.tr Üye

Arş.Gör.

Yusuf BAHÇACI

yusufbahcaci@karabuk.edu.tr

Sorumlu

Arş.Gör. İsmail TOZLU ismailtozlu@karabuk.edu.tr Üye
Arş.Gör. İbrahim TORLAK ibrahimtorlak@karabuk.edu.tr Üye

Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Uygulamalı Eğitimler ve Kariyer Planlama Komisyonu

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Zehra Şule GARİP

zsulegarip@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Fatih SAKA

sakafatih@karabuk.edu.tr

Staj Başkan

Prof. Dr. Şenol GÜRSOY sgursoy@karabuk.edu.tr Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Özlem BATTAL ŞAL

ozlembattal@karabuk.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Haşim KISA      mhasimkısa@karabuk.edu.tr         Staj

Arş.Gör.

Selman KAHRAMAN

selmankahraman@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

İsmail TOZLU

ismailtozlu@karabuk.edu.tr

Sorumlu

Arş.Gör.

İbrahim TORLAK

ibrahimtorlak@karabuk.edu.tr

Üye

Arş. Gör. Mahfuz PEKGÖZ mafhuzpekgoz@karabuk.edu.tr Üye

 Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Bölüm Laboratuvar Komisyonu:
Laboratuvar Planlama ve Geliştirme Komisyonu

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Şenol GÜRSOY

sgrusoy@karabuk.edu.tr

Başkan

Prof.Dr.

İlker TEKİN

ilkertekin@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Fethi ERTENLİ

m.fethiertenli@karabuk.edu.tr

Sorumlu

Dr.Öğr.Üyesi

Özlem BATTAL ŞAL

ozlembattal@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Fatih SAKA

sakafatih@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Zehra Şule GARİP zsulegarip@karabuk.edu.tr Üye
Dr.Öğr.Üyesi M.Haşim KISA mhasimkısa@karabuk.edu.tr Üye

Öğr.Gör.

Muhammed TORUN

muhammedtorun@karabuk.edu.tr

Üye

Öğr. Gör. Erhan EREN erhaneren@karabuk.edu.tr          Üye

Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Kalite ve Stratejik Planlama Komisyonu

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

İlker TEKİN

ilkertekin@karabuk.edu.tr

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi

Özlem BATTAL ŞAL

ozlembattal@karabuk.edu.tr

Sorumlu

Prof.Dr.

İnan KESKİN

inankeskin@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Selman KAHRAMAN

selmankahraman@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Yusuf BAHÇACI

yusufbahcaci@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör. İbrahim TORLAK ibrahimtorlak@karabuk.edu.tr  Üye
İdari Üye Serkan ERGÜN sergun@karabuk.edu.tr Üye

Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Fethi ERTENLİ

m.fethiertenli@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Doç.Dr.

Ertuğrul ESMERAY

eesmeray@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Selman KAHRAMAN

selmankahraman@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Mahfuz PEKGÖZ

mahfuzpekgoz@karabuk.edu.tr

Üye

Öğr.Gör.  Muhammed TORUN muhammedtorun@karabuk.edu.tr Sorumlu/Bologna
Arş.Gör. İsmail TOZLU ismailtozlu@karabuk.edu.tr            Üye
Arş. Gör. İbrahim TORLAK ibrahimtorlak@karabuk.edu.tr             Üye

Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Muafiyet ve İntibak Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

İlker TEKİN

ilkertekin@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Halil İbrahim YUMRUTAŞ

iyumrutas@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Fethi ERTENLİ

m.fethiertenli@karabuk.edu.tr

Üye

Öğr.Gör.

Erhan EREN

erhaneren@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

İbrahim TORLAK

ibrahimtorlak@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör. Mahfuz PEKGÖZ mahfuzpekgoz@karabuk.edu.tr          Sorumlu

 

Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Uluslararası İlişkiler, Değişim Programları ve Hareketlilik Komisyonu

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Halil İbrahim YUMRUTAŞ

iyumrutas@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Doç.Dr.

İlker TEKİN

ilkertekin@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Yusuf BAHÇACI

yusufbahcaci@karabuk.edu.tr

Sorumlu
Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akademik Danışmanlık Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr. Üyesi

M.Haşim KISA

mhasimkısa@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Özlem BATTAL ŞAL ozlembattal@karabuk.edu.tr Üye

Dr.Öğr. Üyesi

Zehra Şule GARİP zsulegarip@karabuk.edu.tr             Üye

Arş.Gör.

İsmail TOZLU ismailtozlu@karabuk.edu.tr Üye
Arş. Gör. Mahfuz PEKGÖZ mahfuzpekgoz@karabuk.edu.tr Üye
Arş.Gör. İbrahim TORLAK ibrahimtorlak@karabuk.edu.tr Üye

 


Karabük Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Afet ve Acil Durum Yönetimi, İş sağlığı Güvenliği, Risk Değerlendirme Komisyonu

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Ertuğrul ESMERAY

eesmeray@karabuk.edu.tr

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi

Fatih SAKA

fatihsaka@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

İsmail TOZLU

ismailtozlu@karabuk.edu.tr

Üye