İdari Personel
Bölüm Sekreterliği
Bölüm Sekreteri
0 (370) 418 7041 / 7041