Araştırma Grupları

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Grubu - Biyomedikal Glikoproteomik ve Glikomik Grubu
Biyomedikal Enstrümantasyon Grubu - Optik Cam Malzeme Grubu

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Grubu


Grup Profili


Grup İsmi: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Grubu
Grup Sorumlusu: Dr.Öğr.Üyesi Ammar Zeidan Ghailan ALSHEMARY
İlgili Laboratuvar: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı
Telefon: 0 (370) 418 70 50
Adres: KBÜ Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Oda: 421, Merkez / Karabük

Grup Araştırma Konuları

 • Elektrospun nano elyafların yara örtüsü olarak kullanımı.
 • Tıbbi implantlar için biyoseramik kaplamalar.
 • Tıbbi görüntüleme için iki modlu kontrast madde olarak hidrit nanoparçacıkları.
 • 3B baskı ile yumuşak doku iskelesi üretimi.

Grup Çalışmalarından Alıntılar


-

Grup Üyeleri


Sorumlu:

Dr.Öğr.Üyesi Ammar Zeidan Ghailan ALSHEMARY

E-posta:

ammar@karabuk.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Grubu

Çalışma Alanları:

Nanobiyomalzemeler, Nanoyapılı Malzemeler, Emilebilir Seramikler, Biyolojik ve Biyomedikal Yapı İskeleleri

Üye:

Betül SARSIK

E-posta:

betulsarsk@gmail.com

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Grubu

Çalışma Alanı:

-

Üye:

Hatice GÜRDAL

E-posta:

haticegurdal@ogrenci.karabuk.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Grubu

Çalışma Alanı:

-

Üye:

Semra DAĞKIRAN

E-posta:

semradagkiran@ogrenci.karabuk.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Grubu

Çalışma Alanı:

-


Biyomedikal Glikoproteomik ve Glikomik Grubu


Grup Profili


Grup İsmi: Biyomedikal Glikoproteomik ve Glikomik Grubu
Grup Sorumlusu: Dr.Öğr.Üyesi Hacı Mehmet KAYILI
İlgili Laboratuvar: Biyomedikal Analiz Laboratuvarı
Telefon: 0 (370) 418 70 50
Adres: KBÜ Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Oda: 420, Merkez / Karabük

Grup Araştırma Konuları

 • Kütle spektrometresi temelli proteomik analizler: Protein sekans haritalama, peptit modifikasyonlarının belirlenmesi, monoklonal antikor analizleri.
 • Bölgeye-özgü glikozilasyon analizleri: Glikoproteinler üzerindeki glikan yapılarının ve glikozilasyon bölgelerinin kütle spektrometrik yöntemlerle belirlenmesi.
 • Kliniksel glikoproteomik ve glikomik: Kanser ve glikozilasyon ile ilişkilendirilen hastalıklarda glikan yapılarındaki değişimlerin belirlenmesi.
 • Besinsel glikoproteomik ve glikomik: Süt, bal vb. ürünlerdeki glikan yapılarının ve glikozilasyon bölgelerinin karakterizasyonu.
 • MALDI-görüntüleme: Kanser dokularında glikan profilinin çıkarılması ve moleküler düzeyde görüntü elde edilmesi. MALDI-görüntülerinin 2B ve 3B işlenmesi için açık kaynaklı yazılım geliştirme.
 • Biyomedikal Kromatografi: Biyolojik örneklerin analizlerine yönelik kromatografik biyoanalitik yöntemlerin geliştirilmesi.

Grup Çalışmalarından Alıntılar


-

Grup Üyeleri


Sorumlu:

Dr.Öğr.Üyesi Hacı Mehmet KAYILI

E-posta:

h.mehmetkayili@gmail.com

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomedikal Glikoproteomik ve Glikomik Grubu

Çalışma Alanları:

Proteomik, Glikozilasyon, Glikoproteomik, Glikomik, MALDI-Görüntüleme, Monoklonal Antikor Analizleri, Biyomedikal Kromatografi, Kütle Spektrometrisi

Üye:

Ahmet ÇALIŞKAN

E-posta:

ahmettcaliskan@outlook.com

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomedikal Glikoproteomik ve Glikomik Grubu

Çalışma Alanı:

MALDI-Görüntüleme

Üye:

Deniz Baran DEMİRHAN

E-posta:

denizbarandemirhan@hotmail.com

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomedikal Glikoproteomik ve Glikomik Grubu

Çalışma Alanı:

MALDI-Görüntüleme


Biyomedikal Enstrümantasyon Grubu


Grup Profili


Grup İsmi: Biyomedikal Enstrümantasyon Grubu
Grup Sorumlusu: Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Reşit KAVSAOĞLU
İlgili Laboratuvar: Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı
Telefon: 0 (370) 418 70 50
Adres: KBÜ Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Oda: 419, Merkez / Karabük

Grup Araştırma Konuları

 • Biyomedikal Enstrümantasyon

Grup Çalışmalarından Alıntılar


-

Grup Üyeleri


Sorumlu:

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

E-posta:

kavsaoglu@karabuk.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomedikal Enstrümantasyon Grubu

Çalışma Alanları:

Sayısal İşaret İşleme, Mikrodenetleyiciler, Adaptif Filtreleme, Biyometrik Tanıma, Fotopletismografi Sinyalleri, Sayısal Görüntü İşleme

Üye:

Arş.Gör. Abdullah Bilal AYGÜN

E-posta:

abilalaygun@karabuk.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomedikal Enstrümantasyon Grubu

Çalışma Alanı:

EEG Sinyalleri Kullanılarak Gerçek Zamanlı P300 Tabanlı Heceleme Sistemi Tasarımı

Üye:

Arş.Gör. Halil İbrahim ŞAHİN

E-posta:

halilis@karabuk.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomedikal Enstrümantasyon Grubu

Çalışma Alanı:

Akıllı Tekerlekli Sandalye

Üye:

Mustafa KÜÇÜKAKARSU

E-posta:

mustafakucukakarsu@ogrenci.karabuk.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomedikal Enstrümantasyon Grubu

Çalışma Alanı:

-

Üye:

Mehmet Ali TAMOKUR

E-posta:

mehmetali.tamokur@omu.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Biyomedikal Enstrümantasyon Grubu

Çalışma Alanı:

-


Optik Cam Malzeme Grubu


Grup Profili


Grup İsmi: Optik Cam Malzeme Grubu
Grup Sorumlusu: Prof.Dr. İdris KABALCI
İlgili Laboratuvar: Optik Cam Malzeme Laboratuvarı
Telefon: 0 (370) 418 70 50
Adres: KBÜ Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Oda: 423, Merkez / Karabük

Grup Araştırma Konuları

 • Nadir toprak iyonları (REI) katkılı oksit camların bir lazer malzemesi olarak hazırlanması, özellikle tellürit esaslı optik camlar.
 • Silikat, oksit ve yarıiletken camlar.
 • Lazer malzemelerinin DTA / DSC, XRD, SEM yöntemleri ile karakterizasyonu ve spektroskopik özellikleri.
 • Lazer materyallerinde iyonun floresans ömrünün ölçülmesi.
 • Cam malzemelerin UV-VIS-NIR absorpsiyon spektroskopisi ile optik özellikleri.
 • İnce ince filmlerin nanosaniye (Excimer lazerler) ve femtosaniye (Nd:YAG lazer) darbeli lazer biriktirme (PLD) ile üretimi ve karakterizasyonu.
 • İnce oksit filmlerin nano yapısı.

Grup Çalışmalarından Alıntılar


Optik Cam Malzeme Grubu 1
Optik Cam Malzeme Grubu 2

Aletler ve optik cam malzemelerin hazırlanması.

Hazırlanan optik cam malzemeler.

Optik Cam Malzeme Grubu 3
Optik Cam Malzeme Grubu 4

Optik cam malzemelerin FT-IR ve Raman Spectra ile elde edilmesi.

Tellurite bazlı optik cam malzemeler.


Grup Üyeleri


Sorumlu:

Prof.Dr. İdris KABALCI

E-posta:

idriskabalci@karabuk.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Optik Cam Malzeme Grubu

Çalışma Alanları:

Cam Malzemeler, Fiber Optik, Fotoluminesans

Üye:

Muftah Shaban Almokhtar NOUM

E-posta:

muftah.shaban88@gmail.com

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Optik Cam Malzeme Grubu

Çalışma Alanı:

Biyomedikal Uygulamalar için Yeni Biyoaktif Cam Malzemelerin Mikroyapısal Özelliklerinin Araştırılması

Üye:

Erdinç Cemal KOCAMAN

E-posta:

erdinccemalkocaman@ogrenci.karabuk.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Optik Cam Malzeme Grubu

Çalışma Alanı:

Optoelektronik Cihazların Modellenmesinde III-V Bileşiklerinin Sıcaklık ve Basınç Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

Üye:

İrem Çağla TOKER

E-posta:

iremcaglatoker@ogrenci.karabuk.edu.tr

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Optik Cam Malzeme Grubu

Çalışma Alanı:

Nanoparçacık Bazlı Fiber Optik Glikoz Sensörü ve Biyomedikal Uygulamaları

Üye:

Serkan KEMİK

E-posta:

serkankemik78@gmail.com

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Optik Cam Malzeme Grubu

Çalışma Alanı:

Biyomedikal Uygulamalar için Ytterbium ve Gadolinyum Katkılı Lazer Cam Biyomalzemeleri

Üye:

Sedat MAT

E-posta:

sedatmat588@gmail.com

A.B.D:

Biyomedikal Mühendisliği

Araştırma Grubu:

Optik Cam Malzeme Grubu

Çalışma Alanı:

Biyomalzemeler Kullanılarak 3B Biyomedikal Uygulamaları