Tezler ve Bitirme Projeleri
Bitirme Projesi Poster Örneği

Bitirme Projesi Poster Örneği [EN] Güncel poster formatıdır.


Poster Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Posterleriniz dikey A1 boyutunda olmalı ve kağıda renkli olarak basılmalıdır.

  • Postere genel bir bakışta, çalışmada ne yapıldığı hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılmalıdır.

  • Posterde metinden daha ziyade grafik, şekil, akış diyagramı, resim vb. argümanlara yer verilmelidir.

  • Poster; Amaç, Yöntem, Uygulama, Sonuçlar ve Değerlendirme gibi bölümlerden oluşmalıdır.

  • İnternetten PowerPoint formatında muhtelif poster taslakları bulabilirsiniz. (Örnek Google araması: "a1 poster template filetype:pptx".)