Staj
Staj Adımları

Staj İşlemleri Süreç Akış Şeması

Staj İşlemleri Süreç Akış Şeması


Staj Sözleşmesi

Stajyer öğrenciye ücret ödeyen Özel Sektör şirketleri Üniversiteden teşvik alacaktır.


3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Usul ve Esaslar kapsamında, iş yerlerinin devlet katkısından yararlanabilmeleri için,

  1. İmzalı Sözleşmenin 1 nüshası,

  2. Sözleşmede belirlenmiş ve öğrencinin banka hesabına yatırılmış bulunan ücretin Dekontu,

  3. Stajyer öğrenciden sorumlu işletme görevlisi tarafından doldurularak imzalanan Aylık Puantaj Cetveli (Devam Çizelgesi),

Bölüm Sekreterliğine staj bitiminde gönderilmelidir.


Staj yapacak öğrenciler arasında stajını özel sektörde yapacak olanlar için sözleşme aşağıdadır.

İş Yeri Kabul ve Staj Sözleşmesi İş yeri isterse doldurulacaktır.

NOT: Staj Sözleşmesindeki evrakları eksik teslim eden veya Staj İş Yeri Kabul Belgesini eksik dolduran işletmelere ödeme yapılmayacaktır.


Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Karabük Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

Başkan

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

Koordinatör

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

Üye


Close