İşletmede Mesleki Eğitim
İşletmede Mesleki Eğitim Belgeleri

Uygulamalı Eğitim İşlemleri Süreç Akış Şemaları

Uygulamalı Eğitim Çerçeve Yönetmeliği ve Yönergesi

Protokol, iş yeri ile dekanlık arasında imzalanacaktır.

İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü [EN]

İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi [EN] İş yerine götürülmeden önce Fakülte Uygulamalı Eğitimler Koordinatörüne imzalatılmalıdır.

Uygulamalı Eğitim (İşletmede Mesleki Eğitim) Başvuru ve Kabul Belgesi [EN] Doldurulmuş asıl belgenin bir nüshasını saklayınız. İş yerine götürülmeden önce Bölüm Başkanına imzalatılmalıdır.

Öğrenci İşletmede Mesleki Eğitim Bilgileri Formu (2023-2024 Güz)

Uygulamalı Eğitim Ders Kodları ve Adları Başvuru ve kabul belgesinde kullanılacak ders bilgileridir.

İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Broşürü Öğrencilerimiz için hazırlanmış tanıtım broşürüdür.

İşletmede Mesleki Eğitim İşveren Broşürü İşletmeler için hazırlanmış tanıtım broşürüdür.

Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşyeri Eğitimi Başvuru Formu (2022-2023 Bahar) Kurumsal e-posta adresi (ogrencino@ogrenci.karabuk.edu.tr) ile giriş yapılması gerekir.

Karabük Üniversitesi Öğrencilerinin İşyeri Eğitimi Yapmak İstediği Dönem Anketi (2022-2023 Yılı) Kurumsal e-posta adresi (ogrencino@ogrenci.karabuk.edu.tr) ile giriş yapılması gerekir.

Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Ders Açılması Talep Formu

İşletmede Mesleki Eğitim Devam Çizelgesi

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Denetim Formu [EN]

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Denetim Anketi

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Defteri Örneği [EN] Güncel uygulama defteri formatıdır.

Uygulama Defteri Hazırlama Notları (Güncel Defter Formatı Değildir!) [EN]

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulama Sicil Fişi [EN] Sadece iş yeri yetkilisi dolduracaktır.

Word Kaynakça Stili Yükleme [EN]

Word Belgesine Alıntılar Ekleme [EN]

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

İşletmede Mesleki Eğitim için sigorta başlangıç evrakları e-devlet üzerinden alınabilmektedir. E-devlet sisteminin arama kısmına "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" yazıldıktan sonra, çıkan sonuçlarda en üstteki Karabük Üniversitesi yazan yerin sağ yanında bulunan belge oluştur butonuna tıklayarak ilgili belgeyi temin edebilirsiniz.

Alttan devam zorunluluğu bulunan dersleri yüz yüze eğitimle veriliyorsa eğer son sınıf öğrencileri bu derslerini İşletmede Mesleki Eğitim dersi ile birlikte alamazlar. Bu öğrenciler yönetmelik gereği öncelikli olarak alttan kalan derslerini almak zorunda oldukları için İşletmede Mesleki Eğitim dersini benzer durumun söz konusu olmaması koşuluyla bir sonraki dönem alabilirler. Uzaktan eğitimle verilen dersler ile devam zorunluluğu olmayan derslerden kalmış öğrenciler ise kredilerinin yetmesi halinde İşletmede Mesleki Eğitim dersini alabilirler.

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Karabük Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

Başkan

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

Koordinatör

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

Üye


Close