İşyeri Eğitimi ve Uygulaması
İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Adımları
İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Belgeleri

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması İşlemleri Süreç Akış Şeması

Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Yönergesi

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Protokolü

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Sözleşmesi İş yerine götürülmeden önce Fakülte Sanayi Koordinatörüne imzalatılmalıdır.

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Başvuru ve Kabul Belgesi İş yerine götürülmeden önce Bölüm Başkanına imzalatılmalıdır.

Öğrenci İşyeri Eğitimi Bilgileri Formu (2021-2022 Bahar)

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Devam Çizelgesi

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Uygulama Denetim Formu

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Uygulama Denetim Anketi

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Uygulama Defteri Örneği [EN]

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Uygulama Sicil Fişi [EN] Sadece işyeri yetkilisi dolduracaktır.

Word Kaynakça Stili Yükleme [EN]

Word Belgesine Alıntılar Ekleme [EN]


Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması için sigorta başlangıç evrakları e-devlet üzerinden alınabilmektedir. E-devlet sisteminin arama kısmına "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" yazıldıktan sonra, çıkan sonuçlarda en üstteki Karabük Üniversitesi yazan yerin sağ yanında bulunan belge oluştur butonuna tıklayarak ilgili belgeyi temin edebilirsiniz.

Alttan devam zorunluluğu bulunan dersleri olan son sınıf öğrencileri, bu derslerini İşyeri Eğitimi ve Uygulaması dersi ile birlikte alamazlar. Bu öğrenciler yönetmelik gereği öncelikli olarak alttan kalan derslerini almak zorunda oldukları için İşyeri Eğitimi ve Uygulaması dersini benzer durumun söz konusu olmaması koşuluyla bir sonraki dönem alabilirler. Devam zorunluluğu olmayan derslerden kalmış öğrenciler ise kredilerinin yetmesi halinde İşyeri Eğitimi ve Uygulaması dersini alabilirler.

NOT: MÜDEK müfredatına tabi öğrenciler, başarısız olduğu son sınıf derslerini sadece başarısız oldukları ilgili yarıyılda (güzde kaldıysa güzde, baharda kaldıysa baharda) tekrar alttan alabilirler.


İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Protokolü
Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Karabük Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

Başkan

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

Koordinatör

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

Üye


Close