Bölüm Hakkında
Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2007 yılında kurulmuştur. Bölümde; Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma, Yapı, Yapı İşletmesi, Yapı Malzemeleri olmak üzere yedi anabilim dalında branşlaşma hedeflenmektedir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını veren bölümümüzde aktif olarak 2 profesör, 2 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi hizmet vermektedir. Lisans düzeyinde eğitimin yanı sıra yüksek lisans düzeyinde de eğitim olanağı öğrencilerimize sunulmaktadır.
 

Halen uygulanmakta olan en eski mühendislik dalı olan İnşaat Mühendisliği, barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları gibi çok çeşitli uygulama alanlarına sahiptir.

 

İnşaat Mühendisleri çok çeşitli alanlarda eğitim görürler. Bunlardan bazıları;

  • Geoteknik Mühendisliği
  • Yapı Mühendisliği
  • Ulaştırma Mühendisliği
  • Deprem Mühendisliği
  • Hidrolik Mühendisliği
  • Kıyı Mühendisliği
  • Yapı Malzemeleri Mühendisliği
  • Yapım Yönetimi