Kalite - Danışma Kurulu

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonları hazırlıkları kapsamında Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün özellikle KBÜ Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Liderlik, Yönetim ve Kalite, Toplumsal Katkı ve Çevresel Sürdürülebilirlik politikalarına uygun olarak;

> Diğer üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar ile iş birlikleri yapılarak daha nitelikli bir eğitim-öğretimi amaç edinerek, bu eğitim-öğretim sisteminin sürdürülebilirliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,

> Mezun öğrencilerimizin seçtikleri iş alanlarında, yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip olabilmelerini, problemleri belirleyebilme ve çözebilme kabiliyetine haiz olabilmelerini ve eleştirel ve yenilikçi düşünebilmesini sağlamak,

> Bilimsel yayın, proje ve araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin artırılmasını sağlamak,

> Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile bilimsel projelerin çeşitliliğini artırmak ve sürekli gelişimini sağlamak,

> Ar-Ge alt yapısını güçlendirerek, araştırma faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

> Toplumun ve endüstrinin gereksinimlerini karşılayan, bölgesel, ulusal ve uluslararası önceliklere uygun Ar-Ge anlayışını benimsenmesini sağlamak vb.,

vizyonlarıyla bölümümüzün özellikle Eğitim-Öğretin ve Araştırma-Geliştirme alanlarında kalitenin arttırılması amacıyla İç ve Dış Paydaş Danışma Kurulunun oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, aşağıda listesi verilen alanlarında uzman ve oldukça nitelikli kişiler ile yılda iki defa yüz yüze veya online olarak toplantılar yapılması ve kaliteyi arttırmak adına, güçlü yönlerimiz ve özellikle geliştirilmeye açık yönlerimiz hakkında istişareler yapılarak, gerekli kararların alınması planlanmaktadır.


ÜNİVERSİTELERProf. Dr. Kasım YENİGÜN


KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


kyenigün@kastamonu.edu.tr


 


Rektör Yardımcısı,


Hidrolik Ana Bilim DalıProf. Dr. İlker KALKAN

 


KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


 


 


 


Yapı Ana Bilim DalıProf. Dr. Emrah DOĞAN

 


SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


emrahd@sakarya.edu.tr


 


 


Hidrolik Ana Bilim DalıProf. Dr. Sabahattin AYKAÇ

 


GAZİ ÜNİVERSİTESİ


Mühendislik Fakültesi


İnşaat Mühendisliği Bölümü


saykac@gazi.edu.tr


 


 


İnşaat Mühendisliği Bölümü


DEVLET KURUMLARI/BELEDİYELER
Hasan Tahsin YAKUT

 


KARABÜK BELEDİYESİ


İnşaat Mühendisi


htyakut@gmail.com


İmar ve Şehircilik MüdürüDr. Gazanfer ERBAY

 


KARABÜK VALİLİĞİ


Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü


Jeoloji Mühendisi


gerbay1966@hotmail.com


 


 


AFAD İl Müdürü


Yavuz AYDOĞAN

 


DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İnşaat Mühendisi


yaydogan@dsi.gov.tr


 


 


Şube Müdürü


ÖZEL KURULUŞLAR
Cengiz ÜNAL

 


ÜNAL MÜHENDİSLİK


İnşaat Mühendisi


mcengizunal@hotmail.com


 


 


YöneticiFatih YURTHAN ÇEVİK

 


LİMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


İnşaat Mühendisi


fcevik@limak.com.tr


 


 


Altyapılar Genel Müdür YardımcısıDr. Ahmet ÇITIPITIOĞLU

 


TAV TEPE YATIRIM İNŞAAT A.Ş.


Yüksek İnşaat Mühendisi


ahmetc@tavc.com.tr


 


 


Mühendislik ve Tasarım Direktörü


Emre SEZGİN


NetCad İş Geliştirme Uzmanı


Jeoloji Mühendisi


emre.sezgin@netcad.com


 


 


Mühendislik ve Tasarım Direktörü


MEZUNLARIMIZSidar GENÇ


Kadıköy Belediyesi


İnşaat Mühendisi


sidargenc@hotmail.com


İnşaat Mühendisi


 


Büşra KARAHÜSEYİN


Kalyon Holding


İnşaat Mühendisi


busrakarahuseyin@gmail.com 


Bütçe ve Maliyet Kontrol Mühendisi


Halis Yusuf KILIÇ


Yesti İnşaat


halisyusufkilic@gmail.com


İnşaat Mühendisi