Danışma Kurulu

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonları hazırlıkları kapsamında Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün özellikle KBÜ Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Liderlik, Yönetim ve Kalite, Toplumsal Katkı ve Çevresel Sürdürülebilirlik politikalarına uygun olarak;

> Diğer üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar ile iş birlikleri yapılarak daha nitelikli bir eğitim-öğretimi amaç edinerek, bu eğitim-öğretim sisteminin sürdürülebilirliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,

> Mezun öğrencilerimizin seçtikleri iş alanlarında, yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip olabilmelerini, problemleri belirleyebilme ve çözebilme kabiliyetine haiz olabilmelerini ve eleştirel ve yenilikçi düşünebilmesini sağlamak,

> Bilimsel yayın, proje ve araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin artırılmasını sağlamak,

> Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile bilimsel projelerin çeşitliliğini artırmak ve sürekli gelişimini sağlamak,

> Ar-Ge alt yapısını güçlendirerek, araştırma faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

> Toplumun ve endüstrinin gereksinimlerini karşılayan, bölgesel, ulusal ve uluslararası önceliklere uygun Ar-Ge anlayışını benimsenmesini sağlamak vb.,

vizyonlarıyla bölümümüzün özellikle Eğitim-Öğretim ve Araştırma-Geliştirme alanlarında kalitenin arttırılması amacıyla İç ve Dış Paydaş Danışma Kurulunun oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, aşağıda listesi verilen alanlarında uzman ve oldukça nitelikli kişiler ile yılda iki defa yüz yüze veya online olarak toplantılar yapılması ve kaliteyi arttırmak adına, güçlü yönlerimiz ve özellikle geliştirilmeye açık yönlerimiz hakkında istişareler yapılarak, gerekli kararların alınması planlanmaktadır.

 

ÜNİVERSİTELER
Prof.Dr. Fatma KANDEMİRLİ


Kastamonu Üniversitesi


Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi


Biyomedikal Mühendisliği Bölümü


fkandemirli@kastamonu.edu.tr


Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı


Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı


DEVLET KURUMLARI
Doç.Dr. Nihat YILMAZ


Karabük Üniversitesi


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları


nihatyilmaz@karabuk.edu.tr


Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başhekimi


ÖZEL KURULUŞLAR
Mühendis Burcu ADIGÜZEL


Proted Prosthetics & Orthotics


Lojistik Birim Amiri


burcu.tacyildiz@proted.com.tr


Endüstri Mühendisi


Dijital Dönüşüm Uzmanı


MEZUNLARIMIZ
Arş.Gör. Salih BÜTÜNER


Beykent Üniversitesi


Mühendislik-Mimarlık Fakültesi


Yazılım Mühendisliği Bölümü


salihbutuner@beykent.edu.tr


Biyomedikal Mühendisi


Bilgisayar Mühendisi