Askerlik Erteleme İşlemleri Hakkında
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin askerlik işlemlerini gerçekleştiren personellerin, erteleme ve erteleme iptal bilgilerini zamanında Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğüne göndermesi, bu konudaki işlemlere azami gerekli hassasiyetin gösterilmesi, gecikmeye ve aksaklıklara sebebiyet verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Bu durumda olan öğrencilerimizin ilgili makamlar üzerinden durumların takip etmeleri gerekmektedir.