2021 - 2022 Güz Dönemi MEM470 İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Başvurusu
2021-2022 Güz Dönemi itibariyle MEM470 İşyeri Eğitimi ve Uygulaması dersi açılacaktır. İşyeri Eğitimi dersiyle ilgili ayrıntılı bilgi, süreç akış şemasına ve başvuru evraklarına bölüm sayfasındaki 7+1 İşyeri Eğitimi sekmesinden ulaşabilirsiniz.

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Yönergesine göre;
  • İşyeri Eğitimi ve Uygulaması dersi 7. veya 8. yarıyıllardan sadece birisinde alınabilmektedir. İşyeri Eğitimi ve Uygulaması dersini 7. veya 8. yarıyıllarda alabilecek öğrencilerin listesi not ortalamasına göre belirlenecektir.  Karşılıklı olarak öğrencilerin anlaşması durumunda dönem değişikliğine (1 kez ) izin verilecektir. 
  • İşyeri Eğitimi ve Uygulaması yapan öğrencilerin ders programlarında sadece uygulamalı eğitime ilişkin dersler ile devam zorunluluğu olmayan dersler yer alabilir. Bu husus danışmanlar tarafından ders kaydında kontrol edilecektir.
  • İşyeri Eğitimi ve Uygulaması süresi 7. veya 8. yarıyıllarda 1 dönemlik (15 haftalık) ders süresince gerçekleştirilir.
  • Öğrenciler, işyerinden izinsiz ayrılamaz. İşyeri Eğitimi ve Uygulaması devam zorunluluğu vardır. İşyeri Eğitimi ve Uygulaması süresince en fazla %20 devamsızlık yapabilir. Öğrencilerin devam zorunluluğu, devam çizelgesi üzerinden kontrol edilecektir.
  • Öğrenciler işyerlerinde gece vardiyası ve fazla mesai çalışmalarına katılamazlar. Öğrenciler gündüz mesai saatlerinde haftada 45 saati geçmeyecek şekilde çalışmak zorundadırlar.
  • 7033 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde YÖK yürütme kurulunun uygun görmesi durumunda özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında İşyeri Eğitimi ve Uygulaması yapan öğrencilere ücret üniversite tarafından ödenebilmektedir. Aksi durumda üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.
 
2021-2022 Güz Dönemi için MEM470 İşyeri Eğitimi ve Uygulaması dersini seçecek öğrencilerimizin anlaştıkları firmalar tarafından kaşelenip imzalanmış olmak kaydıkları temin ettikleri "Ek-1 İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Başvuru ve Kabul" ve "Ek-2 İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Sözleşmesi" belgelerini Online Başvuru Formu üzerinden en geç 12 Eylül 2021 Pazar gününe kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

MEM470 İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Dersi İçin Not Ortalamasına Göre Belirlenen Dönem Listesi

MEM470 İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Karşılıklı Yer Değişikliği (Becayiş) Dilekçesi

Not: İlan edilen liste 2018 ve sonrası müfredatına tabi olup MEM470 İşyeri Eğitimi ve Uygulaması dersini seçebilecek öğrenciler içindir. Liste içerisinde 2018 öncesi müfredatına tabi olan öğrenciler varsa herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.