Azami Süreler Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilerimiz Hakkında
26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen GEÇİCİ MADDE 67'de "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz." hükmü yer almakta olup, söz konusu kanunun 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı başladıktan sonra 26 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi sebebiyle, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılının başlangıç olarak kabul edilmesine ilişkin alınan 02/09/2021 tarihli ve 2021/10-01 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı yazımız ekinde sunulmaktadır. 
 
Yukardaki karar neticesinde üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılının başlangıç olarak kabul edilmesi uygun görüldüğü için üniversitemize 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı ve öncesinde kayıt yapan öğrencilerimiz, 2021 – 2022 güz yarıyılında da başarısız oldukları ve hiç almadıkları dersleri alabilirler.  
 
2014 – 2015 eğitim öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerimizin azami süreleri 2021 - 2022 bahar yarıyılı itibarıyla dolmaktadır. 2021-2022 bahar yarıyılından itibaren azami süreleri dolan öğrencilerimize aşağıda yer alan Karabük Üniversitesi lisans ve önlisans öğrencilerinin azami öğrenim süreleri ve ek sınavlar/süreler ile ilgili uygulama esasları uygulanacaktır.