Akademik Bölüm Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Akademik Bölüm Kurulu 2 Kasım 2022 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00'da Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet DEMİR'in başkanlığında ve bölüm akademik personelinin katılımlarıyla toplandı.

YÖKAK Kalite Güvencesi ve Akreditasyon ana başlığı altında Güz Dönemi Akademik Bölüm Kurulu gerçekleştirilmiştir.