X-İş Yeri Eğitimi Komisyonu (Pasif)
Unvanı Adı / Soyadı E-mail
Prof. Dr. Bilge DEMİR bdemir@karabuk.edu.tr
Doç. Dr. Selami SAĞIROĞLU ssagiroglu@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Recep DEMİRSÖZ recepdemirsoz@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih YILMAZ ahmetfatihyilmaz@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ali CAN alican@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin AKAY eminakay@karabuk.edu.tr
Arş. Gör. Muhammed Salih GÜL msalihgul@karabuk.edu.tr
Arş. Gör. Bilgehan KONDUL bilgehankondul@karabuk.edu.tr
Arş. Gör. Sena KABAVE KILINÇARSLAN sena.kabave@karabuk.edu.tr