Komisyonlar

Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Bologna Süreci Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk ÖZCAN

selcukozcan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Muhammed Zahid KOÇ

mzkoc@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ders İşlemleri Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Muhammed Zahid KOÇ

mzkoc@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ölçme ve Değerlendirme (Sınav İşlemleri) Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Muammer DOLMACI

muammerdolmaci@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Muharrem ÜNVER

muharremunver@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Ziyaeddin BULUM

ahmetbulum@karabuk.edu.tr

Üye
(İşyeri Eğitimi)

Dr.Öğr.Üyesi

Tuğrul BAYRAKTAR

tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

Üye
(Staj)

Arş.Gör.

Muammer DOLMACI

muammerdolmaci@karabuk.edu.tr

Üye
(Staj)

Arş.Gör.

Muhammed Zahid KOÇ

mzkoc@karabuk.edu.tr

Üye
(Staj)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Laboratuvar Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Erkan Sami KÖKTEN

erkansamikokten@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Kalite Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Muharrem ÜNVER

muharremunver@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Tuğrul BAYRAKTAR

tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Ziyaeddin BULUM

ahmetbulum@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Muammer DOLMACI

muammerdolmaci@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Çift Anadal ve Yandal Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Muharrem ÜNVER

muharremunver@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mühendislik Tamamlama, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Muharrem ÜNVER

muharremunver@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Erkan Sami KÖKTEN

erkansamikokten@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Erkan Sami KÖKTEN

erkansamikokten@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Muhammed Zahid KOÇ

mzkoc@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Muharrem ÜNVER

muharremunver@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Tuğrul BAYRAKTAR

tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)