Komisyonlar

Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Bologna Süreci Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Kenan IŞIK

kenanisik@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ders İşlemleri Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Ali KAFALI

alikafali@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ölçme ve Değerlendirme (Sınav İşlemleri) Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Ömer KARTALTEPE

omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uygulamalı Eğitimler (Staj) Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

İsmail Hakkı TAYYAR

ismailtayyar@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Mehmet İzzeddin GÜLER

izzeddinguler@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ömer KARTALTEPE

omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uygulamalı Eğitimler (İşyeri Eğitimi) Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet KAYMAZ

ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Mehmet İzzeddin GÜLER

izzeddinguler@karabuk.edu.tr

Üye

Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Laboratuvar Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Can Bülent FİDAN

cbfidan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Kalite Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Gökhan GÜNGÖR

gokhangungor@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Kenan IŞIK

kenanisik@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Aytül BOZKURT

aytulbozkurt@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet KAYMAZ

ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ali Tahir KARAŞAHİN

tahirkarasahin@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Hilmi AYGÜN

hilmiaygun@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ramazan ÖZMEN

ramazanozmen@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Aytül BOZKURT

aytulbozkurt@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Ali KAFALI

alikafali@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ramazan ÖZMEN

ramazanozmen@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Ömer KARTALTEPE

omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Çift Anadal ve Yandal Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Can Bülent FİDAN

cbfidan@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mühendislik Tamamlama, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Aytül BOZKURT

aytulbozkurt@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Ömer KARTALTEPE

omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Hilmi AYGÜN

hilmiaygun@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Kenan IŞIK

kenanisik@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Ömer KARTALTEPE

omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet KAYMAZ

ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Mehmet İzzeddin GÜLER

izzeddinguler@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)