Komisyonlar

Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Bologna Süreci Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Betül ERCAN

betulusta@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ders İşlemleri Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

İsmail Hakkı KARA

ihakkikara@karabuk.edu.tr@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ölçme ve Değerlendirme (Sınav İşlemleri) Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Hayrettin AHLATÇI

hahlatci@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman YAŞIN

syasin@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Laboratuvar Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Hayrettin AHLATÇI

hahlatci@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Kalite Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Betül ERCAN

betulusta@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Hayrettin AHLATÇI

hahlatci@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Hayrettin AHLATÇI

hahlatci@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Çift Anadal ve Yandal Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mühendislik Tamamlama, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Hayrettin AHLATÇI

hahlatci@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Fatma MEYDANERİ TEZEL

fatmameydaneri@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Fatma MEYDANERİ TEZEL

fatmameydaneri@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Hayrettin AHLATÇI

hahlatci@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)