Tanıtım

Tanıtım

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, üniversitemizin kuruluşundan kısa bir süre sonra 19.07.2007 tarihinde açılmıştır. Bölümümüz 2008-2009 akademik yılında ingilizce hazırlık sınıfına alınan 40 öğrenci ile lisans seviyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüzde İngilizce hazırlık sınıfından sonra Türkçe eğitim verilmektedir. Öğrencilerimize dört yıllık mühendislik eğitimi sürecinde temel bilim, temel mühendislik dersleri, meslek dersleri ile sosyal ve beşeri bilim derslerinden oluşan zengin bir program sunulmaktadır.

Metalurji, konusu itibarıyla, üretim metalurjisi ve fiziksel metalurji (malzeme) olmak üzere iki ana dala ayrılabilmektedir. Üretim metalurjisi, gerek doğada mevcut cevherlerden, gerekse metal içeren hammaddelerden veya ikincil kaynaklardan (hurda ve artıklar gibi) fiziksel ve kimyasal yöntemlerle saf metallerin veya alaşımların üretimi konularını kapsar. Malzeme bilimi ise, üretim-yapı-özellik üçgeni içerisinde, günümüz ve geleceğin ihtiyacı olan ileri teknolojik malzemelerin üretimini, geliştirilmesini, yapısını ve özelliklerini (mekanik, fiziksel ve kimyasal) inceler.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği günümüzde makine, kimya, inşaat, havacılık, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalı olarak gelişmesini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra verimlilik, enerji ve hammadde üçlüsü ile uyum içinde olan üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, metal, makine, kimya, inşaat, havacılık, elektrik-elektronik gibi sanayi dallarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler.
 

YÖK Lisans Atlas Bilgileri

TÜBİTAK 1005 PROJESİ KABUL