Yüksek Lisans
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
Mekatronik mühendisliği en genel anlamda bir sistemi uygun yazılım ve donanımlarla istenilen duruma yönlendirme problemiyle uğraşır. Sanayi devriminden sonra hızla gelişen teknoloji ile üretimdeki hızlı artış neticesinde oluşan birtakım sorunlar, insanları daha fazla verim alabilecekleri yeni yollar aramaya yöneltmiştir. Araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilgilerin, endüstride ve endüstriden hareketle üretim yapan diğer sistemlerde kullanımı değişik mühendislik alanlarının sinerji oluşturarak yeni bir disiplinler arası mühendislik dalının, “Mekatronik Mühendisliği’nin doğmasını sağlamıştır.
 
Mekatronik Mühendisliği, geleceğe ilham veren ve geleceği şekillendirme potansiyeline sahip çeşitli olağanüstü teknolojik sıçramalara rehberlik eden önemli mühendislik dallarından biridir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Mekatronik Mühendisliği yüksek lisans programları, akademi ve endüstrideki Mekatronik Mühendisliği alanında yüksek nitelikli personel talebini karşılar.

Program, Karabük Üniversitesi'nde mevcut Mekatronik Mühendisliği lisans programlarından mezunlara ve diğer üniversitelerdeki lisans programlarından mezunlara yöneliktir. Program, öğrencilerin bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirir. Öğrenciler bu hedeflere, bir tezin tamamlanmasına yönelik ders çalışması ve araştırmanın bir kombinasyonu yoluyla ulaşacaklardır.

Karmaşık sorunlara çözümler keşfetmek ve yeni nesil ürünleri, cihazları ve çığır açan keşifleri desteklemek istiyorsanız, yüksek lisans derecesi hayati bir adım olabilir. Mekatronik Mühendisliğinde yüksek lisans programı kazanmak, teknik organizasyonlarda kariyer fırsatları açarken, günümüzde ortaya çıkan en büyüleyici zorluklardan bazılarına ilişkin bilgilerinizi derinleştirebilir.
 
Günümüzde endüstriden beklentiler daha ekonomik, kaliteli ve hatasız ürünlerdir. Bu ihtiyacı karşılamak, alışılagelmiş insana dayalı üretim ve klasik tasarım yöntemleri ile gerçekleştirilemeyeceği için günümüzde Mekatronik yaklaşımı ile sistem tasarımı gerekmektedir. Mekanik, elektrik, elektronik, kontrol ve yazılım bilgilerini sinerjik olarak problem çözme amacıyla kullanabilen Mekatronik mühendislerine sanayide sıkça ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Tıp ve tıp teknolojilerinde kullanılan modern sistemler, insansız kara ve hava araçlarının kontrol ve seyri, akıllı kara taşıtları ve etkileşimli trafik sistemleri, robotik sistemler, iklimlendirme sistemleri ve fabrika otomasyon sistemleri Mekatronik uygulama alanları içine girmektedir. Görüldüğü üzere Mekatronik alanı, günümüzün modern mühendislik sistemlerinin hemen hemen hepsini kapsayan ve hızla gelişen bir bilim dalıdır.
 
 

Yüksek Lisans program bilgileri için tıklayınız.Çalışma Konuları:
 
• Mekatronik Sistem Modelleme ve Tasarımı
• Modelleme, Simülasyon ve Sistem Belirleme
• Endüstriyel Otomasyon
• Robotik
• Proses Kontrol, Ölçme ve Enstrümantasyon
• Hareket Kontrol Sistemleri (Servo Sistemler, Elektrikli Ulaşım Sistemleri vb.)
• Sürücü Sistemler (Elektrik, Elektronik, Pnömatik ve Hidrolik)
• Akıllı Sistemler (Bulanık Kontrol, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar vb.)
• Enerji sistemlerinin kontroluHedefler:

Matematiksel ve doğal bilim dallarından ders çalışma, deney yapma ve uygulama ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak, insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler geliştiren mühendisler yetiştirmek.
 
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.
 
Bir sistemi, ürün bileşenini ve prosesi ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ve ayrıca ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak tasarlamak için gerekli teorik ve pratik bilgileri edindirmek.
 
Mekatronik Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak.
 
Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sunum donanımlarını kullanabilmelerini sağlamak.
 
 
İş İmkanları:

Endüstriyel otomasyon, kablosuz haberleşme, sinyal işleme, bilgisayar ve yazılım, otomatik kontrol, biyomedikal, ölçü aletleri, robotik, yapay zekâ, mikrodalga, antenler, insansız hava aracı gibi alanlarda faaliyet gösteren, kamu kurumlarında ve özel sektörde araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, pazarlama, işletme, bakım onarım gibi çalışma alanlarında iş olanakları vardır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
 
Mekatronik Mühendislerinin günümüz dünyasında hemen her konuda yeteneklerini uygulayabileceği alanlar olması, onlara mühendislik hayatlarında geniş çalışma olanakları sunar. Mekatronik Mühendisliği yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler rahatlıkla iş bulabilmekte, hatta bir kısmı henüz öğrenciyken çalışmaya başlamaktadır.
Mekatronik mühendisliği yüksek lisans programından mezun olanlar öğrenciler, ayrıca Mekatronik sistemler tasarlayan ve üreten, küçük ve orta ölçekli işletmelerde araştırma, tasarım ve üretim mühendisi olarak çalışabilirler. Bu programı bitiren öğrenciler küçük bir sermaye ile Mekatronik alanında faaliyet gösteren kendi işlerini kurma olanağına da sahiptirler.
 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI
 
Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerle Enstitüye başvurur. Adayın başvurduğu yüksek lisans programının türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:
 
  • Lisans diplomasına sahip olmak.
  • ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.
  • Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmaz.
 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ
 
Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
 
  • Tezli yüksek lisans programlarına, ALES puanının %50’si ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not ortalamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %10’unun toplamı sonucu elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek liste ilan edilir.
 
  • Yüksek lisans öğrenci kabulünde adaylara, yazılı olarak yapılacak bilim sınavı öncesinde anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile yabancı dil sınavı yapılabilir. Bu sınav, anabilim/anasanat dalı veya Üniversite tarafından ortak olarak da yapılabilir. Yabancı dil sınavı yapılırsa adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 almış olması gerekir. Yabancı dil sınavı yapıldığı durumlarda yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınav ve mülakata alınmaz. Adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmalıdır.
 
  • Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.
 
  • Genel başarı notu dâhilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.
 
  • Öğrencilik hakkı elde eden öğrenciler belirtilen kayıt süresi içinde istenen belgeleri Enstitü Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği ile kayıt yaptırırlar. Akademik takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar öğrencilik haklarını kaybetmiş sayılırlar.
 

 
YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET KOŞULLARI
 
Bu programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için,
  • En az 7 ders (21 yerel kredilik) ve Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ile Yüksek Lisans Tezine kaydolmaları ve en az 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
 
  • Programda öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersi ile Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.
 
Değerlendirme Yöntemleri:
Sınav (Dönem içi Sınav, Kısa Sınav, Final), Deney, Ödev, Proje
Detaylı bilgi için tıklayınız.
 
Alınacak Derece:
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mekatronik Mühendisliği alanında “Yüksek Mühendis” derecesine sahip olunur.