Projeler
Devam Eden Projeler

Proje Adı Öğretim Üyesi Destek Birimi
Zk60 Kalite Mg Alaşımı Aln Nano Partikül + Sic Partikül Takviyeli Hibrid Kompozitin Mekanik Ve Korozyon Davranışlarının İncelenmesi Prof. Dr. İsmail Esen (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Silisyum Karbür (Sic) Ve Bor Karbür (B4c) Takviyeli Zk60 Alaşım Kompozitlerinin Mekanik Özelliklerinin Ve Delme İşlenebilirliğinin Araştırılması Prof. Dr. İsmail Esen (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Karbon Elyaf Takviyeli Poliüretan Kompozitlerinin Üretimi Ve Mekanik Özelliklerinin Karakterizasyonu Doç. Dr. Harun Çuğ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Aşınma Plakası Olarak Kullanılan Dökme Demirlerin Aşınma Kabiliyetlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Doç. Dr. Harun Çuğ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Oksit Termoelektrik Modülün Üretimi, Analizi Ve Güç Üretim Performansının İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Enes Kılınç (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Yarışma Destekleme Projesi Dr. Öğr. Üyesi Cevat Özarpa (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Kaymalı Yatak Malzemelerinin Tribolojik Performanslarının Bilyalı Dövme İşlemi Ve Nano Gümüş Takviyeli Kolloidal Süspansiyon Kullanımı İle Geliştirilmesi Doç. Dr. Okan Ünal (Ulusal) Tüba Ve Tübitak Destekli Proje
Yenilikçi Termoelektrik Oksit Malzemelerin Geliştirilmesi, Yüksek Sıcaklıklarda Çalışabilen Termoelektrik Jeneratör Üretimi Ve Güç Üretim Performansları Dr. Öğr. Üyesi Enes Kılınç (Ulusal) Tüba Ve Tübitak Destekli Proje
Çarpışma Kutularının İçerisine Yerleştirilen Farklı Alaşımlardaki Alüminyumların Dayanıma Olan Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Samet Uslu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Parabolik Oluk Tipi Güneş Kolektörlerinde Nanoakışkanın Isı Transferine Etkisinin Deneysel Ve Sayısal İncelenmesi Prof. Dr. Kamil Arslan (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Demiryolu Dingil-Teker Bağlantılarının Sürtünmeli Temas Aşınmasına Bağlı Yorulma Dayanımlarının Bilyalı Dövme Ve Ultrasonik Yüzey İşlem Destekli Yüzey Modifikasyonu İle İyileştirilmesi Doç. Dr. Okan Ünal (Ulusal) Tüba Ve Tübitak Destekli Proje
Entegre İğne Kanatçıklı-Alüminyum Köpük Isı Kuyusunun Akış Ve Isı Transferi Davranışının İncelenmesi Arş. Gör. Gürşah Gürüf (Ulusal) Tüba Ve Tübitak Destekli Proje
Silindirik Termoelektrik Jeneratör, Patent Başvurusu Doç. Dr. Selami Sağıroğlu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi

Tamamlanan Proje Sayıları