Vizyon
Bölümümüz:
- Pek çok nitelikli öğrenci ve öğretim üyelerinin üniversite bünyesine katılmak istendiği,
- Mezunlarının iyi imkânlarla kamu ve özel sektörde iş bulabildiği,
- Üniversite-sanayi işbirliği ile Ar-Ge faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı,
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak
bir bölüm olmayı amaçlamaktadır.