Akademik Personel
Bilgisayar Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Tıp Mühendisliği
Akademik Personel Anasayfa
 
Makine Mühendisliği
Unvanı Adı Soyadı E-Posta Adresi
Prof.Dr. Refik POLAT (Rektör) refikpolat@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Mehmet ÖZALP (Dekan) mozalp@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Emrah DENİZ (Bölüm Başkanı) edeniz@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Bilge DEMİR bdemir@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Bülent ÖZDALYAN bozdalyan@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Etimad EYVAZOV etimadeyvazov@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Hasan GÖKKAYA hgokkaya@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Kamil ARSLAN kamilarslan@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. M. Bahattin ÇELİK mcelik@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Mustafa GÜNAY mgunay@karabuk.edu.tr
Prof.Dr. Yaşar YETİŞKEN yyetisken@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. İsmail ESEN iesen@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Khangardash ASGAROV hangardasaskerov@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Okan ÜNAL okanunal@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Selami SAĞIROĞLU ssagiroglu@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Emrah ERDOĞDU (Bölüm Başkan Yrd.) aemraherdogdu@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Harun ÇUĞ (Bölüm Başkan Yrd.) hcug@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah UĞUR augur@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Abdulrazzak AKROOT abdulrazzakakroot@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Fatih YILMAZ ahmetfatihyilmaz@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ali CAN alican@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Cevat ÖZARPA cevatozarpa@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Enes KILINÇ eneskilinc@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Erhan KAYABAŞI erhankayabasi@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan SUR gokhansur@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi M. Emin AKAY eminakay@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi M. Hüseyin ÇETİN hcetin@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet BAKIRCI mehmetbakirci@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Erdi KORKMAZ merdikorkmaz@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Özden İŞBİLİR ozdenisbilir@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Samet USLU sametuslu@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Adem Fatih ÖZALP (ÖYP) ademfatihozalp@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Bilgehan KONDUL bilgehankondul@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Engin YILDIRIM (ÖYP) enginyildirim@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Fatih PEHLİVAN (ÖYP) fatihpehlivan@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Feyzullah Behlül Özkul febehlul@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Gürşah GÜRÜF gursahguruf@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Kerim Gökhan AKTAŞ (ÖYP) kerimgokhanaktas@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Mehmet Tayyip ÖZDEMİR tayyipozdemir@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Muhammed Salih GÜL msalihgul@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Muhammet Mevlüt KARACA mmevkutkaraca@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Mustafa MUŞTU mustafamustu@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Mutlucan BAYAT mutlucanbayat@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Sena KABAVE KILINÇARSLAN senakilincarslan@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Tuğçe KÖDEN YILDIZ (ÖYP) tugcekoden@karabuk.edu.tr
Arş.Gör. Turan DAŞ turandas@karabuk.edu.tr

© Fakülte Web Komisyonu