İdari Personel
Adı Soyadı Fedayi KESİN
Ünvanı Fakülte Sekreteri
Görevi Fakülte Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3699
e-posta fedayikesin@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Ayşegül ŞİMŞEK
Ünvanı Şef
Görevi Öğrenci İşleri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3751
e-posta asimsek@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı İbrahim ILGINÖZ
Ünvanı Şef
Görevi Bina İşleri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3677
e-posta ibrahimilginoz@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Şevki YILDIZ
Ünvanı Şef
Görevi Satın Alma
Tel 0(370)4187050
Dahili 3676
e-posta sevkiyildiz@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Vasfiye YENİAYDIN
Ünvanı Şef
Görevi Personel İşleri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3682
e-posta vasfiyeyeniaydin@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Cennet KARAKAVUZ
Ünvanı Memur
Görevi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili 4037
e-posta cennetkarakavuz@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Hüseyin IRMAK
Ünvanı Memur
Görevi Tıp/Biyomedikal/İnşaat/Çevre Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili 4215
e-posta huseyinirmak@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Recep YÜKSEL
Ünvanı Memur
Görevi Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili
e-posta recepyuksel@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Uğur AYTEKİN
Ünvanı Memur
Görevi Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Tel 0(370)4187050
Dahili 3693
e-posta uguraytekin@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Ahmet BAL
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Ek Dersler
Tel 0(370)4187050
Dahili 3675
e-posta ahmetbal@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Esma AKKAYA
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili 4041
e-posta eakkaya@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Fatih YAYLACI
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Makine Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3973
e-posta fatihyaylaci@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Filiz KAÇAR
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Dekanlık Yazı İşleri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3710
e-posta filizkacar@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Hüseyin Gürdal
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Personel İşleri
Tel 0(370)4332021
Dahili 3714
e-posta hgurdal@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı İlhan YİĞİT
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Ek Dersler
Tel 0(370)4187050
Dahili 3691
e-posta ilhany@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı İlker UĞURLU
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3880
e-posta ilkerugurlu@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Müzeyyen ÇETİN
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Öğrenci İşleri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3672
e-posta muzeyyencetin@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Naciye KOCAOĞLU
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Endüstri Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili 4010
e-posta naciyeoral@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Nuray ÇILDIR
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Personel İşleri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3729
e-posta nuraycildir@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Nurcan ÇETİN
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Dekan Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3685
e-posta nurcancam@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Ramazan ERGÜN
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3861
e-posta rergun@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Tunçer ŞAHİN
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Makine Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili 3973
e-posta tuncersahin@karabuk.edu.tr/
Adı Soyadı Raşit KOCAOĞLU
Ünvanı Şube Müdürü
Görevi Ek Dersler
Tel 0(370)4187050
Dahili 3675
e-posta rkocaoglu@karabuk.edu.tr

© Fakülte Web Komisyonu