Dekanlık
 
Dekan
Prof.Dr. Mehmet ÖZALP
 
Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Ü. M. Hüseyin ÇETİN
 
Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Ü. Nurettin ELTUĞRAL
 
Fakülte Sekreteri
 
Ruhi AKGÜN

© Fakülte Web Komisyonu