Dekanlık
 
Dekan Vekili
Prof.Dr. Mustafa YAŞAR
 
Dekan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. M. Hüseyin ÇETİN
 
Dekan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ELTUĞRAL
 
Fakülte Sekreteri
 
Turgut DEMİR

© Fakülte Web Komisyonu