Dekanlık
 
Dekan
Prof.Dr. Mehmet ÖZALP
 
Dekan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. M. Hüseyin ÇETİN
 
Dekan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ELTUĞRAL
 
Fakülte Sekreteri
 
Ruhi AKGÜN

© Fakülte Web Komisyonu