Doç.Dr. Selim ÖNCÜ
Adres Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 109
Oda No 109
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3840)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta soncu@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Elektrik makineleri, güç elektroniği, rezonans güç dönüştürücüler, PV sistemler, MPPT, indüksiyon ısıtma sistemleri, elektronik balast, led sürücüler, PLL kontrol, batarya şarj sistemeleri, BLDC motor kontrol.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2011-
 
 1. Öğretim Görevlisi, Karabük Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektrik Programı, 2007-2011
 2. Araştırma Görevlisi, Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü, 2001-2007
İdari Görevler
 1. Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri ABD Başkanlığı (Vekaleten), 2012-2016.
 
 1. Elektrik Program Sorumlusu, Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2009-2011
Eğitim Lisans Elektrik Eğitimi, Gazi Üniversitesi, 2001
  Yüksek Lisans Elektrik Elektronik Mühendisliği, Pamukkale Üniversitesi, 2005
  Doktora Elektrik Eğitimi, Gazi Üniversitesi, 2011
 
Tezler Lisans 8255 Mikroişlemci İle Servo Motor Hız Kontrolü
  Yüksek Lisans Bir Fazlı Yüksek Verimli Ev Tipi Bir İndüksiyon Isıtma Sistemi, 2005
  Doktora Kendinden Tetiklemeli İndüksiyon Isıtıcı İçin Akım Geri Beslemeli Seri Rezonans Eviricili Sürme Devresinin Gerçekleştirilmesi Ve Analizi, 2011
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Oncu, S., Karafil, A. Pulse Density Modulation Controlled Converter for PV Systems, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 42, Pages 17823-17830, 2017.
 2. Ozbay, H., Oncu, S., Kesler, M. SMC-DPC based active and reactive power control of grid-tied three phase inverter for PV systems, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 42, Pages 17713-17722, 2017.
 3. S. Oncu, S. Nacar, Soft switching maximum power point tracker with resonant switch in PV system, International Journal of Hydrogen Energy, doi:10.1016/j.ijhydene.2016.01.088.
 4. S.Oncu, H.Ozbay, 'Simulink Model of Parallel Resonant Inverter with DSP Based PLL Controller', Elektronika Ir Electrotechnica, 21(6), 14-17.
 5. Bal, G., Oncu, S. Effects of Current Transformer’s Magnetizing Current on the Driving Voltage in Self-oscillating Converters, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol.22, p.191-201, 2014.
 6. Bal, G., Oncu, S., Ozbas, E., Self Oscillated Induction Heater for Absorbtion Cooler, Elektronika IR Elektrotechnica, vol.19 (10), p.45-48, 2013.
 7. Borekci, S., Oncu, S., Switching Mode BJT Driver for Self Oscillated Push Pull Inverter, Journal of Power Electronics, Volume 12, No. 2, Pages 242-248, March 2012.
 8. Bal, G., Öncü, S., Börekci, S., Kendinden Tetiklemeli İndüksiyon Isıtıcı Tasarımı ve Deneysel Uygulaması, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 26(4), 771-776, 2011.
 9. Börekci, S., Öncü, S., Akım Beslemeli Kendinden Tetiklemeli Push Pull Eviricili Elektronik Balast Tasarımı, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 24(1), 1-6, 2009.
 10. Borekci, S., Oncu, S., Dimming Self-Oscillating Ballast by Variable Inductor, Electronics Letters, Volume 43, No. 14, Pages 772-774, 5 July 2007.

 11. Sazak, B. S., Cetin, S., Oncu, S., A Simplified Procedure For The Optimal Design Of Induction Cooking Appliances, International Journal Of Electronics, Volume 94, No. 3, Pages 197-208, March 2007.

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Börekci, S., Öncü, S., Manyetik Denetimli Bobin ile Elektronik Balast Güç Denetimi, Pamukkale Üniv. Müh. Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(3), 261-265, 2008.
 2. Öncü, S., Sazak, B. S., Tek Anahtarlı İnverterde Bazı Kontrol Palslerinin Silinmesiyle Güç Kontrolü, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 21(1), 123-127, 2006.
 3. Sazak, B. S., Öncü, S., Çetin S., Bir Ev Tipi İndüksiyon Isıtma Sistemi Tasarım Metodu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknoloji Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, 321-329, 2005.
 4. Öncü, S., Sazak, B. S., E Sınıfı İnverterli Mutfak Tipi Bir İndüksiyon Isıtma Uygulaması, YTÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma, 2, 68-73, 2004.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. S.Oncu, S.Nacar, Simulation of Zero Voltage Switching Maximum Power Point Tracker. 3rd European Conference on Renewable Energy Systems, 7-10.10.2015.
 2. H. Ozbay, A.Karafil, S.Oncu, M.Kesler, DSP Controlled Frequency Battery Charger for PV Generation Systems. 3rd European Conference on Renewable Energy Systems, 7-10.10.2015.
 3. Sazak, B.S., Cetin, S., Oncu, S., Computer Aided Instruction for Electrical Engineering, International Conference on the Role of Universities in Hands-On Education, Chiang Mai, Thailand, 23-29 August 2009.
 4. Sazak, B.S., Cetin, S., Oncu, S., Evaluation of An Induction Heated Cooking Application, Applied Electronics 2007 International Conference (APPEL2007), Cilt:1, 187-190, Pilsen, Czech Republic, 5-6 September 2007.
 5. Oncu, S., Cetin, S. Sazak, B. S., Analysis and Simulation of Voltage Fed Class E Inverter, Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation, 28 – 30 August 2006, 49-51, Konya, 2006.
 6. Cetin, S., Oncu, S., Sazak, B. S., Computer Aided Design of a Three Output Induction Cooking Appliance Used in Home Cooking Applications, Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation, 28 – 30 August 2006, 39-41, Konya, 2006.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Börekci, S., Öncü, S., “Manyetik Denetimli Elektronik Balast Simülasyonu”, 4. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, 177-182, İzmir, 13-15 Aralık 2007.
 2. Çetin, S., Öncü, S., Sazak, B. S., Alpaslan, H., “D Sınıfı Seri Bir Rezonans İndüksiyon Isıtma İnverterinin Matlab ve PSpice Benzetimlerinin Karşılaştırılması”, Ulusal, Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Cilt :1, 251-254, 20-22 Haziran 2007.
 3. Sazak, B. S., Öncü, S., Çetin, S., Çağdaş Mesleki Teknik Eğitim: Sorunlar ve Giderme Çareleri, 2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, 135-138, 2002.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. International Journal of Hydrogen Energy
 2. TÜBİTAK TEYDEB Projeleri Hakemliği
 3. International Workshop on Optimization Issues in Energy Efficient Distributed Systems (OPTIM 2015)
 4. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science
Projeler
 1. Elektrikli Bisikletler İçin Fırçasız Doğru Akım Motor Sürücüsü Geliştirilmesi, TÜBİTAK 2241/A (Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi, Mondial Motor ile.), Danışman, 2016.
 2. Yarım Köprü Seri Rezonans Evirici ile Mutfak Tipi İndüksiyon Isıtıcı Tasarımı ve Uygulaması, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2016.
 3. Rezonans Konvertörlü MPPT ile Bir Fazlı Şebeke Etkileşimli Evirici Tasarımı, Karabük Üniversitesi Doktora (Akif Karafil) BAP Projesi, Yürütücü, Aralık 2015.
 4. Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonu Tasarımı, TÜBİTAK 1003 (ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI), Araştırmacı, 2015.
 5. Elektrikli Araçlar İçin Yenilenebilir Enerji Destekli Hızlı Şarj İstasyonu Tasarımı ve Uygulaması, Karabük Üniversitesi Doktora (Harun Özbay) BAP projesi, Yürütücü, Nisan 2015.
 6. İndüksiyon Isıtıcılı Metal Kütük Isıtma Sisteminin Tasarımı, Karabük Üniversitesi Yüksek Lisans (İlyas Kara) BAP projesi, Yürütücü, Nisan 2015.
 7. PLC ile PLL Konrtollü İndüksiyon Isıtma Uygulaması, Karabük Üniversitesi Yüksek Lisans (İsmail Boşnak) BAP projesi, Yürütücü, Nisan 2015.
 8. Yüksek Frekans Anahtarlamalı 100A İnverter Tipi Kaynak Makinesi Tasarımı ve Uygulaması, TÜBİTAK 2209/B (Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi, Teori Elektrik ile), Yürütücü, 2015.
 9. PV Paneller için Mikrodenetleyici Kontrollü Maksimum Güç Noktasını Takip Eden Bir Konvertörün Tasarımının Gerçekleştirilmesi, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2015.
 10. Güneş Enerjisi Destekli Sera Sulama ve Havalandırma Sistemi Otomasyonunun Mikrodenetleyici Tabanlı Gerçekleştirilmesi, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2015.
 11. Sayısal Kontrollü Yumuşak Anahtarlamalı DC-DC Güç Dönüştürücü Tasarım ve Uygulaması, Karabük Üniversitesi, Yüksek Lisans (Salih Nacar) BAP projesi, Yürütücü, Nisan 2013.
 12. Importance of Dissemination of Regional Development, E-Commerce, LdV Project, Copenhagen/Denmark, June 2012
 13. Enhancing Cooperation Between Non-Govermental Organizations and Universities, LdV project, Wroclaw/Poland, July 2011
 14. 'Enerji Sistemlerinde Harmoniklerin Yeni Tip Hibrit Filtreme İle Yok Edilmesi', TÜBİTAK, Yardımcı Personel, 2009.
 15. Kendinden Tetiklemeli İndüksiyon Isıtma Sistemi Tasarımı, Gazi Üniversitesi Doktora BAP projesi, Araştırmacı, 2009.
Ödül ve Destekler
 1. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2012
 2. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2007
 3. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2009
Verilen Dersler
 1. EEM731 İndüksiyon Isıtma Sistemleri
 2. EEM823 Rezonans Güç Dönüştürücüler
 3. EEM390 Elektromekanik Enerji Dönüşümü I
 4. EEM491 Elektronmekanik Enerji Dönüşümü II
 5. EEM353 Güç Elektroniği
 6. EEM221 Devre Analizi I
 7. EEM222 Devre Analizi II
 8. EEM121 Elektrik Elektronik Ölçmeleri
 9. EEM102 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Uğur Tunçer, Tam köprü seri rezonans eviricinin faz kaydırma yöntemi ile kontrolü, 2016.
 2. İsmail Boşnak, PLC ile PLL kontrollü indüksiyon ısıtma uygulaması, 2016.
 3. Salih Nacar, PV Sistemler İçin Yumuşak Anahtarlamalı Maksimum Güç Noktası İzleyici Tasarımı ve Uygulaması, 2014
Juri Üyelikleri
 1. Muammer Albayrak, Tip-2 Bulanık Mantık ile Sabit Mıknatıslı Fırçasız Doğru Akım Motorunun Sürülmesi, 2013.
 2. Turgut Öztürk, Asenkron Motor İle Sürülen Elektrikli Aracın Modellenmesi, 2013.
Yazılım Bilgisi
 1. MS Office, Matlab, Mathcad, C, CCS C, Micro C, Eagle, Orcad, Proteus, AutoCAD, PLC
Sertifikalar, Kurslar
 1. Mühendislik ve Teknoloji Alanlarında Proje Hazırlama Eğitimi, 16-18 Mart 2014, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 2. SIMATIC S7-1200 Temel ve İleri Seviye, 05-09 Eylül 2011, Karabük Üniversitesi, Karabük
 

© Fakülte Web Komisyonu