Doç.Dr. Selim ÖNCÜ
Adres Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 109 Nolu oda, KARABÜK
Oda No 109
 
Telefon (370) 418 72 55 (Dahili: 7255)
Faks (370) 418 72 55
 
E-posta soncu@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Elektrik makineleri, güç elektroniği, rezonans güç dönüştürücüler, PV sistemler ve MPPT, indüksiyon ısıtma sistemleri, elektronik balast, led sürücüler, PLL kontrol, batarya şarj sistemeleri, BLDC motor kontrol.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2017-
 
 1. Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2011-2017
 2. Öğretim Görevlisi, Karabük Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektrik Programı, 2007-2011
 3. Araştırma Görevlisi, Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü, 2001-2007
İdari Görevler
 1. Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri ABD Başkanlığı, 2018-
 
 1. Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri ABD Başkanlığı (Vekaleten), 2012-2018.
 2. Elektrik Program Sorumlusu, Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2009-2011
Eğitim Lisans Elektrik Eğitimi, Gazi Üniversitesi, 2001
  Yüksek Lisans Elektrik Elektronik Mühendisliği, Pamukkale Üniversitesi, 2005
  Doktora Elektrik Eğitimi, Gazi Üniversitesi, 2011
 
Tezler Lisans 8255 Mikroişlemci İle Servo Motor Hız Kontrolü
  Yüksek Lisans Bir Fazlı Yüksek Verimli Ev Tipi Bir İndüksiyon Isıtma Sistemi, 2005
  Doktora Kendinden Tetiklemeli İndüksiyon Isıtıcı İçin Akım Geri Beslemeli Seri Rezonans Eviricili Sürme Devresinin Gerçekleştirilmesi Ve Analizi, 2011
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. A. Karafil, H. Ozbay and S. Oncu, Design and Analysis of Single-Phase Grid-Tied Inverter With PDM MPPT-Controlled Converter, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, no. 5, pp. 4756-4766, May 2020.
 2. Nacar, S., Oncu, S., Hydrogen production system with fuzzy logic-controlled converter, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol.27, p.1885-1995, 2019.
 3. Oncu, S., Karafil, A. Pulse Density Modulation Controlled Converter for PV Systems, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 42, Pages 17823-17830, 2017.

 4. Ozbay, H., Oncu, S., Kesler, M. SMC-DPC based active and reactive power control of grid-tied three phase inverter for PV systems, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 42, Pages 17713-17722, 2017.
 5. Oncu, S., Nacar, S., Soft switching maximum power point tracker with resonant switch in PV system, International Journal of Hydrogen Energy, doi:10.1016/j.ijhydene.2016.01.088.
 6. S.Oncu, H.Ozbay, 'Simulink Model of Parallel Resonant Inverter with DSP Based PLL Controller', Elektronika Ir Electrotechnica, 21(6), 14-17.
 7. Bal, G., Oncu, S. Effects of Current Transformer’s Magnetizing Current on the Driving Voltage in Self-oscillating Converters, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol.22, p.191-201, 2014.
 8. Bal, G., Oncu, S., Ozbas, E., Self Oscillated Induction Heater for Absorbtion Cooler, Elektronika IR Elektrotechnica, vol.19 (10), p.45-48, 2013.
 9. Borekci, S., Oncu, S., Switching Mode BJT Driver for Self Oscillated Push Pull Inverter, Journal of Power Electronics, Volume 12, No. 2, Pages 242-248, March 2012.
 10. Bal, G., Öncü, S., Börekci, S., Kendinden Tetiklemeli İndüksiyon Isıtıcı Tasarımı ve Deneysel Uygulaması, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 26(4), 771-776, 2011.
 11. Börekci, S., Öncü, S., Akım Beslemeli Kendinden Tetiklemeli Push Pull Eviricili Elektronik Balast Tasarımı, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 24(1), 1-6, 2009.
 12. Borekci, S., Oncu, S., Dimming Self-Oscillating Ballast by Variable Inductor, Electronics Letters, Volume 43, No. 14, Pages 772-774, 5 July 2007.

 13. Sazak, B. S., Cetin, S., Oncu, S., A Simplified Procedure For The Optimal Design Of Induction Cooking Appliances, International Journal Of Electronics, Volume 94, No. 3, Pages 197-208, March 2007.

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Özbay, H., Karafil, A., Öncü, S., Kesler, M., PSIM Simulation of Flyback Converter for P&O and IC MPPT Algorithms, European Journal of Engineering and Natural Science, Vol. 2 (1), 204-209, 2016.
 2. Börekci, S., Öncü, S., Manyetik Denetimli Bobin ile Elektronik Balast Güç Denetimi, Pamukkale Üniv. Müh. Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(3), 261-265, 2008.
 3. Öncü, S., Sazak, B. S., Tek Anahtarlı İnverterde Bazı Kontrol Palslerinin Silinmesiyle Güç Kontrolü, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 21(1), 123-127, 2006.
 4. Sazak, B. S., Öncü, S., Çetin S., Bir Ev Tipi İndüksiyon Isıtma Sistemi Tasarım Metodu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknoloji Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, 321-329, 2005.
 5. Öncü, S., Sazak, B. S., E Sınıfı İnverterli Mutfak Tipi Bir İndüksiyon Isıtma Uygulaması, YTÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma, 2, 68-73, 2004.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Karafil, A., Ozbay, H., Oncu, S., Bir Fazlı Şebeke Etkileşimli Evirici Tasarımı için LCL FiltreAnalizi, International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA), 04.10.2018 - 07.10.2018, Yalova 2018.
 2. Nacar, S., Oncu, S., Ozbay, H., Control of Resonant Converter Used in Hydrogen Production with P&O Based PLL, ICAT 2018 7th In ternational Conference on Advanced Technologies, April 28- May 01, Antalya 2018.
 3. Ozbay, H., Karafil, A., Oncu, S., Embedded Code Generation for Single Phase Bridgeless PFC Boost Converter, ICAT 2018 7th In ternational Conference on Advanced Technologies, April 28- May 01, Antalya 2018.
 4. Karafil, A., Özbay, H., Öncü, S., Power Control of Resonant Converter MPPT by Pulse Density Modulation, 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 30 Nov.- 2 Dec., Bursa-Türkiye, 2017.
 5. Karafil, A., Özbay, H., Öncü, S., PDM-IC MPPT Controlled Series Resonant Converter for PV Generation Systems, 6th International Conference on Advanced Technology & Sciences, 12-15 Sep., Riga-Latvia, 2017.
 6. Özbay, H., Karafil, A., Öncü, S., Electric Vehicle Batteries Charging Methods and Charger Stations, International Conference on Technology, Engineering and Science, 26-29 Oct., Antalya, 2017.
 7. Nacar, S., Öncü, S., Design and Application of Fuzzy Logic Controlled Induction Heating System, First International Conference on Energy Systems Engineering, ICESE 17, 2-4 Nov., Karabuk, 2017.
 8. Nacar, S., Öncü, S., PI Controlled LLC Resonant Converter, International Conference on Energy Systems Engineering, ICESE 17, 2-4 Nov., Karabuk, 2017.
 9. Nacar, S., Öncü, S., Simulation of Fuzzy Logic Controlled Electrolysis System with Resonant Converter, 5th European Conference on Renewable Energy Systems, Sarajevo, 27-30 August 2017.
 10. Nacar, S., Öncü, S., Simulation of Induction System Used for Hydrogen Tube Heating, 5th European Conference on Renewable Energy Systems, Sarajevo, 27-30 August 2017.
 11. Karafil, A., Özbay, H., Öncü, S., Comparison of P&O and IC MPPT Techniques for Half Bridge DC-DC Converter, 8th International Ege Energy Symposium, IEESE, 11-13 May, Afyon, 2016.
 12. Özbay, H., Karafil, A., Öncü, S., Simulation of Battery Charger Using a Resonant Converter for PV Systems, 8th International Ege Energy Symposium, IEESE, 11-13 May, Afyon, 2016.
 13. Özbay, H., Karafil, A., Öncü, S., Kesler, M., PSIM Simulation of Flyback Converter for P&O and IC MPPT Algorithms, ICENS 2016, 24-28 May, Sarajevo, 2016.
 14. Karafil, A., Öncü, S., Simulation of Series Resonant Converter MPPT for PV Systems, ECRES 4th European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, 28-31 August 2016.
 15. Nacar, S., Özbay, H., Öncü, S., PSIM Simulation of DSP Controlled MPPT, 4th European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, 28-31 August 2016.
 16. Özbay, H., Öncü, S., Kesler, M., Active and Reactive Power Control of Grid-Tied Three Phase Inverter for PV Systems, 4th European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, 28-31 August 2016.
 17. Ozbay, H., Karafil, A., Oncu, S., Kesler, M., DSP Controlled High Frequency Battery Charger for PV Generation Systems, ECRES 3rd European Conference on Renewable Energy Systems, Antalya, 7-10 October 2015.
 18. S.Oncu, S.Nacar, Simulation of Zero Voltage Switching Maximum Power Point Tracker. 3rd European Conference on Renewable Energy Systems, 7-10.10.2015.
 19. H. Ozbay, A.Karafil, S.Oncu, M.Kesler, DSP Controlled Frequency Battery Charger for PV Generation Systems. 3rd European Conference on Renewable Energy Systems, 7-10.10.2015.
 20. Sazak, B.S., Cetin, S., Oncu, S., Computer Aided Instruction for Electrical Engineering, International Conference on the Role of Universities in Hands-On Education, Chiang Mai, Thailand, 23-29 August 2009.
 21. Sazak, B.S., Cetin, S., Oncu, S., Evaluation of An Induction Heated Cooking Application, Applied Electronics 2007 International Conference (APPEL2007), Cilt:1, 187-190, Pilsen, Czech Republic, 5-6 September 2007.
 22. Oncu, S., Cetin, S. Sazak, B. S., Analysis and Simulation of Voltage Fed Class E Inverter, Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation, 28 – 30 August 2006, 49-51, Konya, 2006.
 23. Cetin, S., Oncu, S., Sazak, B. S., Computer Aided Design of a Three Output Induction Cooking Appliance Used in Home Cooking Applications, Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation, 28 – 30 August 2006, 39-41, Konya, 2006.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Börekci, S., Öncü, S., “Manyetik Denetimli Elektronik Balast Simülasyonu”, 4. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, 177-182, İzmir, 13-15 Aralık 2007.
 2. Çetin, S., Öncü, S., Sazak, B. S., Alpaslan, H., “D Sınıfı Seri Bir Rezonans İndüksiyon Isıtma İnverterinin Matlab ve PSpice Benzetimlerinin Karşılaştırılması”, Ulusal, Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Cilt :1, 251-254, 20-22 Haziran 2007.
 3. Sazak, B. S., Öncü, S., Çetin, S., Çağdaş Mesleki Teknik Eğitim: Sorunlar ve Giderme Çareleri, 2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, 135-138, 2002.
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. Reviewer in ELECO 2019 11th INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING Bursa, Turkey, 28-30 November 2019.
 2. Reviewer in ACEMP-OPTIM-ELECTROMOTION, Aegean Conference Electrical Machines and Power Electronics & International Conference on Optimization of Electrical & Electronic Equipment & International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, 2-4 September 2015, Side Turkey.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. IEEE Transactions on Power Electronics
 2. IEEE Transaction on Industrial Electronics
 3. Measurement and Control
 4. International Journal of Engineering Science and Technology JESTECH, EDİTÖR
 5. International Journal of Hydrogen Energy
 6. International Journal of Circuit Theory and Applications
 7. Pamukkale University Journal of Engineering Science
 8. Journal of Electronic Materials
 9. International Journal of Engineering Science and Technology
 10. TÜBİTAK TEYDEB Projeleri Hakemliği
 11. International Workshop on Optimization Issues in Energy Efficient Distributed Systems (OPTIM 2015)
 12. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science
 13. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
Projeler
 1. Elektrikli Bisikletler İçin Fırçasız Doğru Akım Motor Sürücüsü Geliştirilmesi, TÜBİTAK 2241/A (Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi, Mondial Motor ile.), Danışman, 2016.
 2. Yarım Köprü Seri Rezonans Evirici ile Mutfak Tipi İndüksiyon Isıtıcı Tasarımı ve Uygulaması, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2016.
 3. Rezonans Konvertörlü MPPT ile Bir Fazlı Şebeke Etkileşimli Evirici Tasarımı, Karabük Üniversitesi Doktora (Akif Karafil) BAP Projesi, Yürütücü, Aralık 2018.
 4. Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonu Tasarımı, TÜBİTAK 1003 (ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI), Araştırmacı, 2015.
 5. Elektrikli Araçlar İçin Yenilenebilir Enerji Destekli Hızlı Şarj İstasyonu Tasarımı ve Uygulaması, Karabük Üniversitesi Doktora (Harun Özbay) BAP projesi, Yürütücü, Aralık 2017.
 6. İndüksiyon Isıtıcılı Metal Kütük Isıtma Sisteminin Tasarımı, Karabük Üniversitesi Yüksek Lisans (İlyas Kara) BAP projesi, Yürütücü, Temmuz 2018.
 7. PLC ile PLL Konrtollü İndüksiyon Isıtma Uygulaması, Karabük Üniversitesi Yüksek Lisans (İsmail Boşnak) BAP projesi, Yürütücü, Nisan 2015.
 8. Yüksek Frekans Anahtarlamalı 100A İnverter Tipi Kaynak Makinesi Tasarımı ve Uygulaması, TÜBİTAK 2209/B (Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi, Teori Elektrik ile), Yürütücü, 2015.
 9. PV Paneller için Mikrodenetleyici Kontrollü Maksimum Güç Noktasını Takip Eden Bir Konvertörün Tasarımının Gerçekleştirilmesi, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2015.
 10. Güneş Enerjisi Destekli Sera Sulama ve Havalandırma Sistemi Otomasyonunun Mikrodenetleyici Tabanlı Gerçekleştirilmesi, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2015.
 11. Sayısal Kontrollü Yumuşak Anahtarlamalı DC-DC Güç Dönüştürücü Tasarım ve Uygulaması, Karabük Üniversitesi, Yüksek Lisans (Salih Nacar) BAP projesi, Yürütücü, Nisan 2013.
 12. Importance of Dissemination of Regional Development, E-Commerce, LdV Project, Copenhagen/Denmark, June 2012
 13. Enhancing Cooperation Between Non-Govermental Organizations and Universities, LdV project, Wroclaw/Poland, July 2011
 14. 'Enerji Sistemlerinde Harmoniklerin Yeni Tip Hibrit Filtreme İle Yok Edilmesi', TÜBİTAK, Yardımcı Personel, 2009.
 15. Kendinden Tetiklemeli İndüksiyon Isıtma Sistemi Tasarımı, Gazi Üniversitesi Doktora BAP projesi, Araştırmacı, 2009.
Ödül ve Destekler
 1. 7th In ternational Conference on Advanced Technologies (ICAT 2018), Best Presenter Award, 2018.
 2. 7th In ternational Conference on Advanced Technologies (ICAT 2018), Best Paper Award, 2018.
 3. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2012
 4. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2009
 5. TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2007
Verilen Dersler
 1. EEM731 İndüksiyon Isıtma Sistemleri
 2. EEM823 Rezonans Güç Dönüştürücüler
 3. EEM390 Elektromekanik Enerji Dönüşümü I
 4. EEM491 Elektronmekanik Enerji Dönüşümü II
 5. EEM353 Güç Elektroniği
 6. EEM221 Devre Analizi I
 7. EEM222 Devre Analizi II
 8. EEM121 Elektrik Elektronik Ölçmeleri
 9. EEM102 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Fatih Akoğlu, Sıfır Gerilim Anahtarlamalı Rezonans Eviricili Ani Su Isıtıcı, 2019.
 2. Kenan Ünal, Rezonans Eviricili İndüksiyon Isıtıcın Farklı Yük Koşullarında Test Edilmesi, 2018.
 3. Ali Rıza Derin, Yumuşak Anahtarlamalı Düşüren Tip DA-DA Dönüştürücü İle LED Sürücü Tasarımı Ve Uygulaması, 2018.
 4. Ümit Can Özçelik, Tam Köprü DC-DC Dönüştürücü İle Batarya Şarj Sistemi, 2018.
 5. İlyas Kara, PLC-PDM Kontrollü İndüksiyon Isıtma Sistemi, 2018.
 6. Uğur Tunçer, Tam köprü seri rezonans eviricinin faz kaydırma yöntemi ile kontrolü, 2016.
 7. İsmail Boşnak, PLC ile PLL kontrollü indüksiyon ısıtma uygulaması, 2016.
 8. Salih Nacar, PV Sistemler İçin Yumuşak Anahtarlamalı Maksimum Güç Noktası İzleyici Tasarımı ve Uygulaması, 2014
  Doktora
 
 1. Salih Nacar, Elektroliz İle Hidrojen Üretiminde Kullanılan Tam Köprü Seri Rezonans Dönüştürücünün Farklı Kontrol Teknikleri İçin Performansının Karşılaştırılması, 2019.
 2. Akif Karafil, PDM Kontrollü Rezonans Dönüştürücülü MPPT İçeren Bir Fazlı Şebeke Etkileşimli Eviricinin Gerçekleştirilmesi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2018.
 3. Harun Özbay, Şebeke Etkileşimli Yenilenebilir Enerji Destekli Hızlı Batarya Şarj Sisteminin Gerçekleştirilmesi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2017.
Juri Üyelikleri
 1. Seçkin Karasu, İki Boyutlu Riesz Dönüşüm Algoritmasi İle Güç Kalitesinin Belirlenmesi, 2019.
 2. Cihat Durmuş, Araçlar Arası Haberleşme Kontrollü Bireysel Taşıt Sistemi, 2018.
 3. Tuncay Soylu, Tekerlek İçi Elektrik Makinesinin Farklı Sürüş Çevrimleri İçin Bulanık Mantık Denetleyici İle Sürülmesi Ve Rejeneratif Frenlenmesi, 2018.
 4. Rıdvan Keskin, Elektronik Balast için Evirmeyen Alçaltıcı Yükseltici Dönüştürücü Denetleyicisi Tasarımı, 2018
 5. Muammer Albayrak, Tip-2 Bulanık Mantık ile Sabit Mıknatıslı Fırçasız Doğru Akım Motorunun Sürülmesi, 2013.
 6. Turgut Öztürk, Asenkron Motor İle Sürülen Elektrikli Aracın Modellenmesi, 2013.
Yazılım Bilgisi
 1. MS Office, Matlab, Mathcad, C, CCS C, Micro C, Eagle, Orcad, Proteus, AutoCAD, PLC
Sertifikalar, Kurslar
 1. Mühendislik ve Teknoloji Alanlarında Proje Hazırlama Eğitimi, 16-18 Mart 2014, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 2. SIMATIC S7-1200 Temel ve İleri Seviye, 05-09 Eylül 2011, Karabük Üniversitesi, Karabük
 

© Fakülte Web Komisyonu