Prof.Dr. Filliz ERSÖZ
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük
Oda No -
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 1514)
Faks 444 0 47 8- 39
 
E-posta fersoz@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Uygulamalı İstatistik, Veri Madenciliği, Benzetim ve Modelleme, İstatistiksel Kalite Kontrol
   
Ünvan ve Görevler
 1. Öğretim Üyesi(Prof.Dr.), Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2017 -
 
 1. University of Florida/Engineering/Industrial and System Engineering (Tedarik Zincir Yönetimi-Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Tübitak destekli) 2015
 2. University of Florida/Engineering /Industrial and System Engineering/Risk Yönetimi Lab. (3 ay-Ziyaretçi Öğretim Üyesi, YÖK destekli) 2013
 3. Öğretim Üyesi(Doç.Dr.), Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2012 - 2017
 4. Doç.Dr., Nicel Karar Verme Yöntemleri, Üniversitelerarası Kurul, 2011 -
 5. Dr., Olasılık ve Stokastik Süreçler Uzmanı, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Harekat Araştırma ABD, Modelleme ve Simülasyon Bilim Dalı, 2006-2012
 6. Dr., Yöneylem Araştırma Uzmanı, Kara Kuvvetleri Genel Plan Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Plan ve Proje Takip Şb., 2001-2006
 7. Dr., İstatistikçi, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Nüfus ve Mesken İstatistikleri Şb.,1999-2001
 8. Dr., İstatistikçi, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)Tarımsal Fiyatlar ve İç Ticaret Hadleri Şb., 1995-1998
 9. İstatistikçi, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Hanehalkı Gelir ve Tüketim İstatistikleri Şb.,1991-1995
 10. İstatistikçi, Devlet İstatistik Enstitüsü(DİE) Ulaştırma İst.Şb, 1989-1991
İdari Görevler
 1. 04.07.2013-01.10.2013 Visiting Scholar (Ziyaretçi Öğretim Üyesi), Florida Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü
 
 1. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) İstatistik Uygulamaları Araştırma Grubu Başkanı 1998-1999
Eğitim Lisans İstatistik, Anadolu Üniversitesi, 1989
  Yüksek Lisans Biyoistatistik, Ankara Üniversitesi, 1992
  Doktora Biyoistatistik, Ankara Üniversitesi, 1998
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Ersöz F., Ersöz T., IBM SPSS ile İstatistiksel Veri Analizi, Sage Yayıncılık, Eylül, 2014
 2. Veri Madenciligi ve Uygulamaları, Sage Yayıncılık, Şubat, 2013
 3. Uygulamalı İstatistik, Sage yayıncılık, Şubat, 2013
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. F.ERSÖZ, A.KARAMAN, "Development of Defence Capability from an Innovation Perspective: The Case of Turkey", Journal of Economic Cooperation and Development, 1-21 pp., 2011 , DOI: false
 2. C.UNGUREANU, F.ERSÖZ, "Commonalities and Disparities Between EU Candidate Countries", Romanian Journal for Economic Forecasting (ISI), 173-187 pp., 2010
 3. F.ERSÖZ, "Comparison of the Selected Health Indicators of OECD Member Countries with Cluster and Discriminant Analysis", Journal of Medical Sciences, 1650-1659 pp., 2009 , DOI: false
 4. T.ALTINOK, A.LAFÇI, F.ERSÖZ, "The Statistical Analysis of Finding Optimum Ratio Between Real Aircraft and Simulator Flights: An Application to Army Aviation", Romanian Journal for Economic Forecasting (ISI), 16-25 pp., 2007
 5. T.ÇAKMAK, F.ERSÖZ, "A Methodology Recommendation for One-Criteria Transportation Problems:Cakmak Method", Transport (ISI), 221-224 pp., 2007 , DOI: false

 6. F.ERSÖZ, L.BAYRAK, "Comparing of Welfare Indicators Between Turkey and European Union Member States", Romanian Journal for Economic Forecasting, 92-98 pp., 2008 , DOI: false

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. ERSÖZ, T., ÖZSEVEN, T., & ERSÖZ, F., TÜKETİCİLERİN CEP TELEFONU TERCİHLERİNİN KARAR AĞACI İLE MODELLENMESİ, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, (2017), 8(19), Sayfa 128-136.
 2. Yavaş M., Ersöz T., Kabak M., Ersöz F., Otomobil Seçimine Çok Kriterli Yaklaşım Önerisi, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2014, 2(4), Sayfa: 110-118.
 3. PARMAKSIZ A., ERSÖZ T., ÖZSEVEN T., ERSÖZ F.,Çalışanların İş Memnuniyeti, İş Stresi ve Ergonomik Koşullarının Değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8:82-99, 2013
 4. BULUM A., ERSÖZ F., ERSÖZ T., Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma,2013, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa 153-165.
 5. F.ERSÖZ, M.KABAK, Z.YILMAZ, "Ders Seçimine Yönelik bir Model Önerisi", Afyon Kocatepe Üniversitesi - İİBF Dergisi , 2011
 6. M.ALTUĞ, C.GENCER, F.ERSÖZ, "Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri", Gazi Bilişim Teknolojileri , 19-28 pp., 2011
 7. F.ERSÖZ, "Avrupa İnovasyon Göstergeleri (EIS) Işığında Türkiye’nin Konumu", İTÜ Dergisi, B Serisi , 3-16 pp., 2010 , DOI: false
 8. F.ERSÖZ, M.KABAK, "Savunma Sanayi Uygulamalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Literatür Araştırması", KHO Savunma Bilimleri Dergisi , 97-125 pp., 2010
 9. F.ERSÖZ, "Savunma Yeteneklerinin Geliştirilmesinde Bilgi&Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon’un Rolü ile İnovasyon Göstergelerine Göre Türkiye’nin Yeri", Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV) Bilim Dergisi , 423-430 pp., 2009
 10. F.ERSÖZ, M.KABAK, "Eğitim Simülatörlerinin Etkinlikleri", KHO Bilim Dergisi , 1-17 pp., 2009
 11. F.ERSÖZ, "Türkiye ile OECD Ülkelerinin Sağlık Düzeyleri ve Sağlık Harcamalarının Analizi", İstatistikçiler Dergisi, 95-104 pp., 2008
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Guler E., Ersoz T., Ersoz F.,Applying Data Mining Technique to Sales Forecast, International Conference on Operational Research for Development (ICORD), 10-11 July, 2014, Lleida, Spain.
 2. Yavaş M., Ersoz T., Kabak M., Ersoz F., Proposal for Multi-Criteria Approach to Automobile Selection, ISITES, 18-20 June 2014, Karabük, Turkey.
 3. F.ERSÖZ, S.URYASEV, "Optimal Selection of Subset of Variables in Linear Regression", INFORMS, Convention Center in downtown, October 06-09, 2013, Minneapolis, Minnesota, ABD
 4. M. DÜĞENCİ, F.ERSÖZ, 'Household Water Consumption in Turkey: An Application of Data Mining', 10 th International Scientific Conference, People, Buildings and Environment 2012, 7-11 2012, Lednice, Czech Republic
 5. E.GÜNAL, B.A.BEŞİRBELLİOĞLU, F.ERSÖZ, Y.AVCI, C.P. EYİGÜN, ICPIC 2011 konferansı dahilinde "International Conferance on Prevention & Infection Control" bildiri kitapçığındaki "Assestment of Risk Factors in the Development of MRSA Infection at Gülhane Military Medical Faculty Education Hospital and the Role of Antibiotic Use on the Development of MRSA Infection", 21 pp., Geneva, Switzerland, 29 Haziran-2 Temmuz 2011
 6. F.ERSÖZ, A.HAYRAN, C.GENCER, ISCSE 2011 konferansı dahilinde "The 2 nd International Symposium on Computing in Science & Engineering" bildiri kitapçığındaki "Applying Decision Tree on Incident Management Data Base for Service Level Agreement", 651-653 pp., Aydın, Türkiye, 1-4 Haziran 2011
 7. F.ERSÖZ, N.BEKİROĞLU, Ş.AKTAŞ, P.GÜREL,Y.SEVİMLİ, A.YAMAÇ, HDM-2008 International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data konferansı dahilinde "HDM-2008 International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data" bildiri kitapçığındaki "Clustering Cities in Turkey with Using Cluster and Discriminant Analysis for Some Demographic, Educational and Health Indicators", 127 pp., Kayseri, Türkiye, Haziran 2008
 8. F.ERSÖZ, A.YAMAÇ, 56 th Session of the International Statistical Institute konferansı dahilinde "56 th Session of the ISI" bildiri kitapçığındaki "An Evaluation of European Countries Using Principal Component Analysis According to Some Social, Economical and Environmental Indicators, Poster", 592 pp., Lizbon, Portekiz, Ağustos, 2007
 9. F.ERSÖZ, L.BAYRAK, 56 th Session of the International Statistical Institute konferansı dahilinde "56 th Session of the ISI" bildiri kitapçığındaki "Multidimensional Scaling Examination of Social Economics Indicators in Turkey and European Union Member States", 328 pp., Lizbon, Portekiz, Ağustos, 2007
 10. F.ERSÖZ, E.KAYA, 56 th Session of the International Statistical Institute konferansı dahilinde "56 th Session of the ISI" bildiri kitapçığındaki "Effect of Consumption Expenditures on the Determination of Income Levels: An Application of Multivariate Statistics", 329 pp., Lizbon, Portekiz, Ağustos, 2007
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. T.E. KESKİN, S.TOPTAŞ, F.ERSÖZ, 2012. Asit maden drenajı ve ağır metal kirliliğine Kurşunlu (Koyulhisar-Sivas) Pb-Zn-Cu maden alanından bir örnek. Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu, 16-17 Kasım 2012 Karabük.
 2. F.ERSÖZ, A.ATAV, YAEM 2011 konferansı dahilinde "Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde MOORA Yöntemi", 78-87 pp., Sakarya, Temmuz 2011
 3. E.GÜNAL, B.A.BEŞİRBELLİOĞLU, F.ERSÖZ, Y.İ.AVCI, C.P.EYİGÜN, 15. Türk klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "KLİMİK 2011" bildiri kitapçığındaki "GATF Eğitim Hastanesi’nde MRSA İnfeksiyonu Gelişiminde Rol Oynayan Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Antibiyotik Kullanımının MRSA İnfeksiyonu Gelişimi Üzerindeki Rolü", 200-201 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2011
 4. F.ERSÖZ, A.KARAMAN, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK) konferansı dahilinde "Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK)" bildiri kitapçığındaki "Savunma Yetenekleri Perspektifi ile Avrupa Ülkeleri Arasında İnovasyon Göstergelerine İlişkin bir Karşılaştırma", 547-555 pp., ODTÜ, Ankara, Türkiye, Haziran 2010
 5. F. ERSÖZ, A.CANTEKİN, A.TABAK, A.KARAMAN, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK) konferansı dahilinde "Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK)" bildiri kitapçığındaki "11 Eylül’den Önce ve Sonra Dünya Savunma Harcamaları ve İlişki Analizi", 895-906 pp., ODTÜ, Ankara, Türkiye, Haziran 2010
 6. M.KABAK, Ö.TURUNÇ, F.ERSÖZ, YAEM konferansı dahilinde "Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Motivasyon Algılamaları", 153 pp., Bilkent, Ankara, Türkiye, Haziran 2009
 7. C.EYİGÜN, E.GÜNAL, İ.AVCI, H.GÜL, F.ERSÖZ, IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Günlük İnterferon Alfa + Ribavirin ve Pegile İnterferon Alfa + Ribavirin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen Kronik Hepatit C Olgularının Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması", 135 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
 8. B.YAĞCI, F.ERSÖZ, B.BAŞKIR, İstatistik Günleri Sempozyumu konferansı dahilinde "İstatistik Günleri Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Bilgi ve Teknoloji Harcamaları ile İnovasyon İndeksinin Dünya Ülkeleri Arasındaki Yeri ve Korelasyon Analizi", 129-130 pp., Samsun, Türkiye, Ağustos 2008
 9. F.ERSÖZ, X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Konferansı dahilinde "X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Türkiye ile OECD Ülkelerinin Sağlık Düzeyleri ve Sağlık Harcamalarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi", 6 pp., Sivas, Türkiye, Eylül 2007
 10. T.ALTINOK, B.KAZANDIR, B.SOYKAN, F.ERSÖZ, USMOS konferansı dahilinde "Ulusal Simülasyon ve Modelleme Konferansı (USMOS)" bildiri kitapçığındaki "Eğitim Amaçlı Simülatörlerde Maliyet-Etkinlik Analizi: Havan Eğitim Simülatörü Örneği ve bir Model Önerisi", 221-230 pp., ODTÜ, Ankara, Türkiye, Nisan 2007
 11. T.ALTINOK, İ.ÖCAL, D.KARADOĞAN, F.ERSÖZ, USMOS 2005 konferansı dahilinde "Ulusal Simülasyon ve Modelleme Konferansı (USMOS)" bildiri kitapçığındaki "Keskin Nişancı Yetiştirilmesinde Hafif Silah Simülatörlerinin Eğitime Olan Katkısının Değerlendirilmesi ve Psikoteknik Değerlendirme Cihazlarının Keskin Nişancı Seçiminde Kullanılabilirliliğinin İncelenmesi", 227-235 pp., ODTÜ, Ankara, Türkiye, Haziran 2005
 12. Y.ÖZBEK, T.ALTINOK, F.ERSÖZ, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK) konferansı dahilinde "Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK)" bildiri kitapçığındaki "Tatbikat Merkezi Projesi Risk Yönetimi Uygulaması", 547-554 pp., ODTÜ, Ankara, Türkiye, Haziran 2004
 13. V.ZAN V, T.ALTINOK, F.ERSÖZ, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK) konferansı dahilinde "Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK)" bildiri kitapçığındaki "ZMA/GZPT Sürücü Eğitim Simülatörü Geçerlilik Analizi", 531-538 pp., ODTÜ, Ankara, Türkiye, Haziran 2004
 14. S.Ç.AKBAŞ, T.ALTINOK, F.ERSÖZ, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK) konferansı dahilinde "Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK)" bildiri kitapçığındaki "Atış Eğitim Simülatörleri Tedarik Kriterlerinin Belirlenmesi", 515-523 pp., ODTÜ, Ankara, Türkiye, Haziran 2004
 15. F.ERSÖZ, Savunma Sanayinde Stratejik İlişkiler Konferansı konferansı dahilinde "Savunma Sanayinde Stratejik İlişkiler Konferansı" bildiri kitapçığındaki "Proje Yönetimine Genel Bir Bakış", 229-237 pp., Ankara, Türkiye, Haziran, 2002
 16. F.ERSÖZ, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK) konferansı dahilinde "Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK)" bildiri kitapçığındaki "Savunma Sanayinde NATO Bilimsel İş Birliği Faaliyetleri", 187-194 pp., ODTÜ, Ankara, Türkiye, Haziran 2002

Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. Ulusal Simülasyon ve Modelleme Konferansı (USMOS) 2011 Program Kurulu Üyeliği
 2. Ulusal Simülasyon ve Modelleme Konferansı (USMOS) 2009 Program Kurulu Üyeliği
 3. Ulusal Simülasyon ve Modelleme Konferansı (USMOS) 2007 Program Kurulu Üyeliği.
 4. KHO Savunma Bilimleri Dergisi Editör Yardımcısı, 2006-2007.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. International Journal of Management and Business Studies
 2. International Journal of Physical Sciences
 3. Journal of Applied Statistics
 4. KHO Bilim Dergisi
 5. KHO Savunma Bilimleri Enstitü Dergisi
Projeler
 1. "Üniversite Öğrencilerinin Belirsizlikle Baş Etme Yöntemleri”, Veri Madenciliği Araştırma Merkezi, 2014.
 2. “KARDEMİR Çalışan Memnuniyet Araştırması”, Veri Madenciliği Araştırma Merkezi, Haziran, 2014.
 3. “KARDEMİR Toplumun Algısı Araştırması”, Veri Madenciliği Araştırma Merkezi, Haziran, 2014.
 4. “KOBİ’lerin İmalat Sektöründe Karşılaştıkları Finansal Sorunların Sayısal Yöntemlerle Analizi”, TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Projesi (Tez danışmanı), 2014.
 5. "Veri Madenciliği Yöntemleri ile Demir-Çelik Endüstrisinde Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi”, TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Projesi (Tez danışmanı), 2014.
 6. "Veri Madenciliğinde Çoklu Regresyon ve Karar Ağaçları Yöntemleri Kullanarak Tarım Makineleri Sektöründe Satış Tahmini Modellemesi”, TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Projesi (Tez danışmanı), 2014.
 7. "Kalite Yönetim Sisteminde ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Standart Değişikliklerinin Şirketler Açısından Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Projesi (Tez danışmanı), 2014.
 8. Çalışanların İş Memnuniyeti, İş Stresi ve Ergonomik Koşullarının Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Projesi (Tez danışmanı), 2012-2013
 9. KARDEMİR Toplumun Algısı Araştırması, Veri Madenciliği Araştırma Merkezi Haziran,2013.
 10. F.ERSÖZ, “NATO Kara Silahlanma Grubu (NAAG) ve Kara Yetenek Gruplarının Etkinlik Araştırması (NAAG and Subordinate Level 2 Groups Effectiveness Survey)”, NATO Projesi, Kaliforniya, ABD, 2010
 11. F.ERSÖZ, NATO Kara Yetenek Grubu (Joint Capability Group on Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Defence) Etkinlik Projesi, Brüksel, Belçika, Mart, 2009
 12. F.ERSÖZ, “NATO Kara Silahlanma Grubu (NAAG) Etkinlik Araştırması (NAAG Effectiveness Survey)”, NATO Projesi, Belçika, 2008
 13. F.ERSÖZ, “NATO Kara Silahlanma Grubu (NAAG) Katılımcı Memnuniyetinin İncelenmesi ve NAAG Etkinlik Analizi (NAAG Customer Satisfaction Survey)”, NATO Projesi, Belçika, 2004
 14. F.ERSÖZ, EUROSTAT Çalışma Grubu ile, “Tarımsal Verilerin Ortak Veri Tabanını Oluşturma”, EUROSTAT Projesi, Pacioli 6, Fransa, 1999
Ödül ve Destekler
 1. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), 2010
 2. NATO Kara Silahlanma Grubu tarafından, 2004-2009 yılına kadar gruba yaptığı bilimsel katkılardan dolayı teşekkür belgesi, 24 Haziran 2009
 3. Bilimsel Hizmet Ödülü, Öğretmenler Günü, Kara Harp Okulu, 24 Kasım 2007
Üyelikler
 1. Uluslararası İstatistik Enstitüsü (ISI)
 2. Türk İstatistik Derneği
Verilen Dersler
 1. Olasılık ve İstatistik
 2. Mühendislik İstatistiği
 3. Araştırma Yöntemleri
 4. İleri İstatistiksel Analiz (Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz)
 5. Veri Madenciliği
 6. Benzetim ve Modelleme
 7. İstatistiksel Kalite Kontrol
 8. Bilgisayar Destekli İstatistik
 9. Karar Analizi
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Bülent Ordu, 'Veri Madenciliğinde Sınıflayıcı Teknikler ile Demir Çelik Sektöründe Uzun Ürünlerin Üretimine ilişkin Bir Tahmin Modellemesi', 2012
 2. GİRAY N., “Ortaöğretim Kurumlarında AB Projelerinin Etkinliği ve Bir Model Önerisi”, KHO SAVBEN, 2010
 3. SÖZÜÇOK M., “Denetimli Serbestlik Sisteminin Etkinliğinin Tespiti ve Mükerrer Suç İşleme Nedenlerinin Analizi”, KHO SAVBEN, 2009
 4. AYDOĞAN O., “İş Stresinin Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama”, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü (SAVBEN), 2008
Yazılım Bilgisi
 1. IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler (Data Mining-Clementine), NCSS Statistical Software, Statistica, Weka, Rapid Miner, Minitab, Lisrel, Promodel, Arena
 
Veri Madenciligi Araştırma Merkezi, Grup Başkanı http://www.verimadenciligimerkezi.org/
 

© Fakülte Web Komisyonu