Doç.Dr. Şenol GÜRSOY
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük
Oda No 402
 
Telefon (370) 418 70 60 (Dahili: 7060)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta sgursoy@karabuk.edu.tr
  senolgursoy@hotmail.com
 
Çalışma Alanları Betonarme, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Betonarme Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi, Yapı-Zemin Etkileşimi, İstinat Duvarlarının Tasarımı
   
Ünvan ve Görevler
 1. 2016- ; Doç. Dr. Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
 
 1. 2012-2016; Yrd.Doç.Dr. Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
 2. 2009–2012 Yrd.Doç.Dr. Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güz. San. ve Tas. Fak., Mimarlık Bölümü
 3. 2008–2009 Yrd.Doç.Dr. Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
 4. 2008–2009 Yrd.Doç.Dr. KTÜ, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
 5. 1997-2008 Arş.Gör. KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
İdari Görevler
 1. 14/05/2013- Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı ABD Başkanı
 
 1. 01/02/2012-27/08/2012 Karabük Üniversitesi, FTGST Fak. Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi ABD Başkanı
Eğitim Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1996
  Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2000
  Doktora İnşaat Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2006
 
Tezler Lisans Kare Kesitli Betonarme Yerüstü Sıvı Deposu Projesi, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Adem Doğangün,1996.
  Yüksek Lisans Deprem Bölgelerindeki Betonarme İstinat Duvarlarının Analitik ve Sayısal Yöntemleri Kullanan Bilgisayar Yardımıyla Projelendirilmesi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ing. Ahmet Durmuş, 2000
  Doktora Betonarme İstinat Duvarlarının, Zemin Etkileşimini de Dikkate Almak Suretiyle, Deprem Yüklerine Göre Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Davranışlarının İncelenmesi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ing. Ahmet Durmuş, 2006
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Şenol Gürsoy, Ramazan Öz, Selçuk Baş, Investigation of the effect of weak-story on earthquake behavior and rough construction costs of RC buildings, Computers and Concrete, 16 (1), 141-161 pp. (2015).

 2. Şenol Gürsoy, Comparative investigation of the costs and performances of torsional irregularity structures under seismic loading according to TEC, Computers and Concrete, 14 (4), 405-417 pp. (2014).
 3. Şenol Gürsoy, Investigation of Nonlinear Behaviour of Reinforced Concrete Frames Having Different Stiffening Members, Computers and Concrete, 13(5), 679-694 pp., 2014.

 4. Şenol Gürsoy, Farklı Rijitleştirici Elemanlara Sahip Binaların Depreme Göre Maliyetlerinin Karşılaştırılması, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28(3), 533-544 pp., 2013.
 5. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Investigation of Linear and Nonlinear of Behaviours of Reinforced Concrete Cantilever Retaining Walls According to the Earthquake Loads Considering Soil-Structures Interactions, Structural Engineering & Mechanics, 31(1), 75-91 pp., 2009.

  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Şenol Gürsoy, Cem Cüneyt Ceylan, Yüksel Turcan. Karabük il merkezinde bulunan Şehit Şendoğan Topçu ilkokulunun bedensel engelli bireyler için ulaşılabilirliğinin incelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 11(2):496-506 pp. 2019. (TR)
 2. Şenol Gürsoy, Cem Cüneyt Ceylan, Yüksel Turcan. Accessibility Condition of Primary and Secondary School Buildings for Disabled People in the City of Karabük, J. Int. Environmental Application & Science, 12(3), 238-243pp. 2017.
 3. Şenol Gürsoy, İstinat Duvarlarına Etkiyen Aktif Zemin İtkilerinin Eurocode–8 ve Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PartC: Tasarım ve Teknoloji, 1(4), pp.153-160, 2013. (EI)

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Gürsoy Ş., Ceylan C.C., Turcan Y. Engelsiz Erişim Açısından Karabük İlinde Bulunan İlk ve Orta Öğretim Okul Binalarının İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (MÜTEB), 2018, 6(1), 33-48.
 2. Gürsoy Ş., Yılmaz A., Cengiz B., Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin Bakım, Onarım, Güçlendirme ve Restorasyon Çalışmalarının İrdelenmesi, Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (MÜTEB), 2018, 6(1), 8-15.
 3. Gürsoy Ş., Cengiz B., Yılmaz A., Tarihi Safranbolu Camilerinin Yapısal ve Mekânsal Özelliklerinin İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (MÜTEB), 2017, 5(2), 89-102.
 4. Gürsoy Ş., Durmuş A., Investigation of Nonlinear Soil Behaviours of Reinforced Cantilever Retaining Walls Considering Different Backfill Soil Conditions According To the Earthquake Loads, Technology, 2011, 14(1), 33-45.
 5. Gürsoy Ş., Durmuş A., İstinat Duvarlarına Deprem Etkisiyle Uygulanan Dinamik Basınçların Farklı Yöntemlerle Parametrik Olarak İncelenmesi, Fırat University Journal of Science and Engineering, 2002, 14(2), Sayfa: 81-96.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Samet Oğuzhan Doğan, Şenol Gürsoy, Betonarme Binalardaki Döşeme Boşluğunun Deprem Davranışı ve Maliyetine Etkisi, International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards, 25-27 September 2019, Karabük Üniversitesi, Bildiriler Kitabı/CD’si, 48-53, Karabük/TÜRKİYE.
 2. Merve Saatci, Şenol Gürsoy, Ahşap Yapıların Hasar Nedenleri ve Korunması Üzerine Bir Değerlendirme, International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards, 25-27 September 2019, Karabük Üniversitesi, Bildiriler Kitabı/CD’si, 80-90, Karabük/TÜRKİYE.
 3. Ayşegül Yılmaz, Şenol Gürsoy. Innovations in the New TS-648 Steel Structures Design Regulations, UDCS'19 Fourth International Iron and Steel Symposium, 4-6 April 2019, Karabük Üniversitesi, Bildiriler Kitabı/CD’si, 374-379, Karabük/TÜRKİYE.
 4. Şenol Gürsoy, Betonarme Perde Duvar Konumunun Binaların Deprem Davranışı ve Kaba İnşaat Maliyeti Üzerine Etkisi, 2. International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2017), 21-23 Eylül 2017, Bayburt Üniversitesi, Bildiriler Kitabı/CD’si, 1–11, Bayburt/TÜRKİYE.
 5. Şenol Gürsoy, Özlem Battal, Türkiye’de İnşaat Mühendisliğinin Sorunları Üzerine Genel Bir Değerlendirme, 2. International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2017), 21-23 Eylül 2017, Bayburt Üniversitesi, Bildiriler Kitabı/CD’si, 1–10, Bayburt/TÜRKİYE.
 6. Şenol Gürsoy, Ramazan Öz, Yumuşak Kat Düzensizliğinin Betonarme Binaların Deprem Davranışına Ve Kaba İnşaat Maliyetine Etkisinin İncelenmesi, Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), 2-4 Mart 2016, Karabük, Türkiye.
 7. Şenol Gürsoy, Yüksel Turcan, Kemal Şık, Ahşap Yapıların Deprem Yükleri Altında Farklı Yönetmeliklere Göre Tasarımlarının Karşılaştırılması, Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumunu “İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri”, 1–2 Ekim 2009, Kocaeli, Türkiye.
 8. Şenol Gürsoy, Serhat Çöl, Investigation of Masonry Arch Bridges According to Earthquake Loads, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2008), 15-17 September 2008, Famagusta, North Cyprus.
 9. Şenol Gürsoy, Adem Doğangün, Comparative Study of Earthquake Behaviour of 3D Frame Structures with Different Stiffening Members, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2008), 15-17 September 2008, Famagusta, North Cyprus.
 10. Şenol Gürsoy, Barış Hülür, Ahmet Durmuş, İstinat Duvarlarının Deprem Göre Tasarımında Duvar Tipinin Önemi, International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, 22-24 Ekim 2007, Kocaeli, Türkiye.

 11. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Ayşegül Durmuş, Depreme Dayanımlı Yapı Tasarımında Yapı-Zemin Etkileşiminin Rolü, International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering (AESE-2007), 24-26 Ekim 2007, Isparta-Antalya, Türkiye.
 12. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Parametric and Comparative Analyses of Seismic Pressures Acting on Retaining Walls Using Different Analytical Methods and Turkish Earthquake Code, International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering (AESE-2007), 24-26 October 2007, Isparta-Antalya, Türkiye.
 13. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Şener Ceryan, Yerel Zemin Özeliklerinin Deprem Bölgelerindeki İstinat Duvarlarının Davranışlarına Etkileri, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2006), 11-13 Ekim 2006, İstanbul, Türkiye.
 14. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Ayşegül Durmuş, Bodrum Kat Duvarlarına Etkiyen Deprem Yüklerinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2006), 11-13 Ekim 2006, İstanbul, Türkiye.
 15. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Ayşegül Durmuş, Betonarme Konsol İstinat Duvarlarının Deprem Etkisi Altında Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Davranışlarının İncelenmesi, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2006), 11-13 Ekim 2006, İstanbul, Türkiye.
 16. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Betonarme İstinat Duvarlarının Depreme Göre Tasarımı, 6th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2004), 6-8 Ekim 2004, İstanbul, Türkiye.
 17. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Betonarme İstinat Duvarlarının Deprem Yüklerine Göre İncelenmesi, 5th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2002), 25-27 Eylül 2002, İstanbul, Türkiye.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Ahmet Durmuş, Ayşegül Durmuş, Şenol Gürsoy, Yük Geçmişi ve Donatının Beton Dayanımı Üzerindeki Etkileri, 7. Ulusal Beton Kongresi, 28-30 Kasım 2007, İTÜ, İstanbul.
 2. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, İstinat Duvarlarının Tasarımında Zemin Etkileşiminin Önemi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1.Özel Konulu Sempozyumu "Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi", 7-9 Kasım 2007, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 3. Ahmet Durmuş, Aysema Gözaçan, Ayşegül Durmuş, Şenol Gürsoy, Betonarme Yapılarda Mevcut Sertleşmiş Beton Dayanımı Üzerinde Yük Geçmişi ve Donatının Rolü, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006, Pamukale Üniversitesi, Denizli.
 4. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Yapı-Zemin Etkileşiminin İstinat Duvarlarının Tasarımındaki Rolü, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İTÜ, İstanbul.

 5. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Özlem Durmuş, Yapı-Zemin Etkileşimi ve Bu Konuda Gümüşhane’deki Durum, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, 23-25 Ekim 2002, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane.
 6. Şenol Gürsoy, Ahmet Durmuş, Betonarme İstinat Duvarlarının Zemin Etkileşimini de Dikkate Alarak Çeşitli Yöntemlerle Karşılaştırmalı Deprem Hesabı, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, 21-22 Ekim 2002, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 7. Ahmet Durmuş, Şenol Gürsoy, Zekai Angın, Adem Doğangün, İstinat Duvarlarının Deprem Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Sekizinci Ulusal Kongresi, 26-27 Ekim 2000, İTÜ, İstanbul.

Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Computers and Concrete (SCIE Indexed)
 2. Structural Engineering and Mechanics (SCIE Indexed).
 3. Proceedings of the ICE-Civil Engineering (SCIE Indexed).
 4. Advances in Concrete Construction (ESCI and SCOPUS Indexed)
 5. Open Journal of Civil Engineering (OJCE)
 6. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 7. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering
 8. Bartın Üniversitesi MÜTEB Dergisi
 9. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 10. Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16)
Projeler
 1. Engelsiz Erişim Açısından Karabük İlinde Bulunan İlk ve Orta Öğretim Okul Binalarının İncelenmesi, Bu Proje "Proje Kodu: KBÜ-BAP-14/1-YL-021" Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmiştir. (Yönetici olarak)
 2. Zayıf Kat Yapısal Düzensizliğinin Betonarme Yapıların Deprem Performanslarına Etkilerinin İncelenmesi, Bu Proje "Proje Kodu: KBÜ-BAP-14/1-YL-022" Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmiştir. (Yönetici olarak)
 3. Karabük Üniversitesi Anaokulu (Kreş) Binası Betonarme Projeleri (Yaklaşık 4500 m2), Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2010.
 4. Karabük Üniversitesi Merkezi Derslik Binası (Eğitim Fakültesi) Betonarme Projeleri (6 Blok-Yaklaşık 22500 m2), Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2010.
 5. Karabük Üniversitesi Stadyum (Hasan Doğan Spor Kompleksi Binası) Betonarme Projeleri (Yaklaşık 25000 kapasiteli), Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2010.
 6. Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Araştırma Geliştirme Laboratuarları Hizmet Binası Betonarme Projeleri (AR-GE Merkezi), Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2010.
 7. İstinat Duvarlarının Zemin Etkileşimini de Dikkate Almak Suretiyle Deprem Yüklerine Göre Tasarımı, Bu Proje "Proje Kod No: 2004.112.001.01." Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmiştir. (Araştırmacı olarak)
Üyelikler
 1. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Verilen Dersler
 1. INM 707 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (KBÜ, Lisansüstü Eğitim Enst. İnşaat Müh. ABD)
 2. INM 709 Betonarme İstinat Duvarlarının Tasarım İlkeleri (KBÜ, Lisansüstü Eğitim Enst. İnşaat Müh. ABD)
 3. INM 710 Ahşap Yapıların Tasarım İlkeleri (KBÜ, Lisansüstü Eğitim Enst. İnşaat Müh. ABD)
 4. INM 726 Betonarme Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi (KBÜ, Lisansüstü Eğitim Enst. İnşaat Müh. ABD)
 5. INM 727 Öngerilmeli Beton ve Prefabrike Yapılar (KBÜ, Lisansüstü Eğitim Enst. İnşaat Müh. ABD)
 6. MIM 804 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi(KBÜ,Fen Bil.Ens. Mimarlık ABD)
 7. MIM 805 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (KBÜ, Fen Bilimleri Enst. Mimarlık ABD)
 8. ULM 415 Betonarme (Karabük Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü, Ulaştırma Müh. Programı)
 9. INM 400 Bitirme Projesi (Karabük Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü)
 10. INM 414 Betonarme Binaların Bilgisayar Destekli Projelendirmesi(KBÜ, İnşaat Müh. Böl.)
 11. INM 401 Betonarme-II (Karabük Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü)
 12. INM 306 Çelik Yapılar-I (Karabük Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü)
 13. INM 304 Betonarme-I (Karabük Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü)
 14. INM 202 Yapı Malzemeleri (Karabük Üniversitesi, Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü)
 15. INS 438 Bilgisayar Destekli Yapı Analizi-II (Bartın Üni. Müh.Fak. İnşaat Müh. Bölümü)
 16. MIM 728 Yapılarda Deprem Etkisi (Karabük Üni. Fen Bil. Ens. Mimarlık ABD)
 17. MIM 727 Ahşap Yapıların Tasarım İlkeleri(Karabük Üni.Fen Bil.Ens. Mimarlık ABD)
 18. INM 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş (Karabük Üniversitesi, Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl.)
 19. INS 437 Bilgisayar Destekli Yapı Analizi-I (Bartın Üni. Müh.Fak. İnşaat Müh. Bölümü)
 20. MIM 380 Prefabrike Yapılar (Karabük Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
 21. MIM 406 Mimari Proje VIII "Bitirme Projesi" (Karabük Üni. Mimarlık Bölümü)
 22. MIM 222 Yapı Projesi (Karabük Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
 23. MIM 440 Yapı Ekonomisi ve İşletmesi (Karabük Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
 24. MIM 351 Betonarme (Karabük Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
 25. MIM 217 Statik-Mukavemet (Karabük Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
 26. TEZ 400 Bitirme Çalışması (Gümüşhane Üni., Müh Fak. İnşaat Müh. Bölümü)
 27. TEZ 400 Bitirme Çalışması (KTÜ Gümüşhane Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü)
 28. INS 404 Yapı Yönetimi (KTÜ Gümüşhane Müh. Fak., İnşaat Müh. Bölümü)
 29. INS 487 Deprem Mühendisliğine Giriş (KTÜ Gümüşhane Müh. Fak., İnşaat Müh. Bölümü)
 30. INS 459 Betonarme-II (KTÜ Gümüşhane Müh. Fak., İnşaat Müh. Bölümü)
 31. INS 348 Betonarme-I (KTÜ Gümüşhane Müh. Fak., İnşaat Müh. Bölümü)
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Hakan KARA (Tez Aşamasında)
 2. Samet Oğuzhan DOĞAN (Tez Aşamasında)
 3. Uğur Can ARSLAN (Tez Aşamasında)
 4. Nur Ünal (Tez Aşamasında)
 5. Büşra CENGİZ (Tez Aşamasında)
 6. Ayşegül YILMAZ (Tez Aşamasında)
 7. Merve SAATCİ, "Türkiye’de Kullanılan Farklı Tipteki Geleneksel Ahşap Taşıyıcı Sistemlerin Yapı Davranışına Etkilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi", Yüksek Lisans Terzi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şubat 2020, KARABÜK.
 8. Ömer ULUDAĞ, "Betonarme Binalarda Döşeme Tipinin Yapı Maliyetine ve Deprem Davranışına Etkilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2019, KARABÜK.
 9. Aykut ÇAVUŞOĞLU,"Betonarme Binalarda Oluşabilen Kısa Kolon Durumunun Bina Deprem Davranışı ve Kaba İnşaat Maliyetine Etkilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım 2018, KARABÜK.
 10. Cem Cüneyt CEYLAN, "Engelsiz Erişim Açısından Karabük İlinde Bulunan İlk ve Orta Öğretim Okul Binalarının İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım 2017, KARABÜK.
 11. Ramazan ÖZ, "Zayıf Kat Düzensizliğinin Betonarme Binaların Mimarı Tasarımına ve Deprem Performansına Etkilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2014, KARABÜK.
  Doktora
 
 1. Ramazan ÖZ (Tez Aşamasında)
Juri Üyelikleri
 1. Erhan EREN, “Betonarme Binalarda Deprem Tasarım Sınıflarının Bina Maliyetine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2019, Karabük. Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Zehra Şule GARİP
 2. Sebile Merve ÖZTÜRK, “Üniversite Oluşumunun Karabük İmar Faaliyetlerine Etkileri: Karabük’te Milli Eğitime Bakanlığına Bağlı Yüksek Öğretim Yurtlarının, Yurt Planlama İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2017, Karabük. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emre DİNÇER
 3. Osman Hulusi ÖREN, “Granüle Yüksek Firin Cürufunun Köpük Beton Özelliklerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2017, Bartın. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Osman GENÇEL
 4. Binnur TULGA SAĞLAR, “Kastamonu’da Yıkanma Kültürünün Mekâna Yansıması”, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2014, Karabük. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aysun ÖZKÖSE
 5. Selim KARTAL, "Alışveriş (Çarşı) Yapılarının Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi Üzerine Bir İnceleme; Çankırı Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2013, Karabük. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel TURCAN
 6. Murat DEMİRKÖSE, "A1 ve A2 Grubu Yapısal Düzensizliklerin Betonarme Yapıların Deprem Performansına Etkilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2011, Zonguldak. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsa YÜKSEL
 7. Ahmet MURATOĞLU, "Restorasyonda Ahşap Yapı Elemanlarının Karbon Fiber Takviyeli Polimerler (CFRP) İle Güçlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2011, Karabük. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Burhanettin UYSAL
 

© Fakülte Web Komisyonu