Dr.Öğr.Üyesi Erhan KAYABAŞI
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 348
 
Telefon (370) 418 70 25 (Dahili: 7025)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta erhankayabasi@karabuk.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://web.karabuk.edu.tr/erhankayabasi/index.html
 
Çalışma Alanları Enerji, Isı Degistiriciler, Pompalar, Enerji Verimliliği, Termodinamik, Güneş Enerjisi, Yarıiletken Malzemeler, Güneş Hücresi Simulasyonu, Silikon Wafer Üretimi.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Dr. Öğretim Üyesi
 
Eğitim Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. , İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
  Yüksek Lisans Makine Mühendisliği, Karabük Üniversitesi-Technische Hochschule Mittelhessen, 2012
  Doktora Makine Mühendisliği, Karabük Üniversitesi, 2018
 
Tezler Lisans Design and feasibility of Hydrogen Production Offshore Structure in Karadeniz, Associate Professor İsmail Hakkı Helvacıoğlu, 2009.
  Yüksek Lisans Endüstriyel Tav Fırını Reküperatörünün Statik ve Dinamik Simülasyonu, Doç. Dr. Hüseyin Kurt, 2012.
  Doktora Modeling and Experimental Analysis of Photovoltaic Panels, Prof. Dr. Hüseyin Kurt.
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. E. Kayabasi, S. Oztürk, N. Kucukdogan, M. Savran, "Recent Developments in Energy and Solar Energy", The Most Recent Studies in Science and Art, Chapter 147, Gece Kitaplığı, ISBN • 978-605-288-357-0, pp: 1883-1892, April, (2018).
 2. S. Oztürk, E. Kayabasi, N. Kucukdogan, O. Ayakdas, "Progress in Applications of Black Silicon", The Most Recent Studies in Science and Art, Chapter 146, Gece Kitaplığı, ISBN • 978-605-288-357-0 pp: 1866-1882, April, (2018).
 3. N. Kucukdogan, M. Sutcu, S. Oztürk, L. Aydin, E. Kayabasi, H. Sayi, "Thermal Degradation Behavior and Flame Retardancy of Organic and Inorganic Filled Polymer Composites", Chapter 145, The Most Recent Studies in Science and Art,ISBN • 978-605-288-357-0 pp: 1848-1859, April, (2018).
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. M. Yilmaz, E. Kayabasi, M. Akbaba, "Determination of the effects of operating conditions on the output power of the inverter and the power quality using an artificial neural network", Engineering Science and Technology, an International Journal, Vol 22, issue 4, Pages 1068-1076, 2019.
 2. Alperen, Munip, Kayabasi Erhan, Kurt Huseyin, "Detailed Comparison of the Methods Used in the Heat Transfer Coefficient and Pressure Loss Calculation of Shell Side of Shell and Tube Heat Exchangers with the Experimental Results", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, https://doi.org/10.1080/15567036.2019.1672835, 2019.
 3. Tabak, Abdülsamed, Kayabasi, Erhan, Güneşer, Muhammet, Özkaymak, Mehmet, "Grey wolf optimization for optimum sizing and controlling of a PV/WT/BM hybrid energy system considering TBPC, LPSP and LCOE concepts", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, https://doi.org/10.1080/15567036.2019.1668880, 2019.
 4. E. Kayabasi, M. A. Alperen, H. Kurt, "The Effects of Component Dimensions on Heat Transfer and Pressure Loss in Shell and Tube Heat Exchangers" International Journal of Green Energy, Vol: 16, issue: 2, pp:200-210, (2019).
 5. E. Kayabasi, H. Kurt, "Simulation of Heat Exchangers and Heat Exchanger Networks with an Economic Aspect", Engineering Science and Technology, an International Journal, Volume 21, Issue 1, Pages 70-76, February 2018.
 6. E. Kayabasi, S. Ozturk, E. Celik, H. Kurt, E. Arcaklioglu, "Prediction of Nano Etching Parameters of Silicon Wafer for a Better Energy Absorption with the aid of an Artificial Neural Network", Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol 188, pp:234-240, 2018.
 7. S., Ozturk, E., Kayabasi, E., Çelik, H., Kurt, "Determination of Lapping Parameters for Silicon Wafer Using an Artıficial Neural Network", Journal of Materials Scinece: Materials in Electronics, 29(1), 260–270, 2018

 8. E. Kayabasi, H. Kurt, E. Celik, "Determination of micro sized texturing and nano sized etching procedure to enhance optical properties of n-type single crystalline silicon wafer", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol. 28, Issue 18, pp 14085–14090, 2017

 9. E. Kayabasi, S. Ozturk, E. Celik, H. Kurt, "Determination of cutting parameters for silicon wafer with a Diamond Wire Saw using an artificial neural network", Solar Energy, 149 (2017) 285–293.

 10. D. Kaya, M. Eyidogan, M. Ozkaymak, F. Turan, E, Kilinc, E. Kayabasi, Z. Sahin, E. Sonverdi, S. Selimli, "Energy exergy efficiencies and environmental effects of mixed fuelled (solidzgas) industrial facility steam boiler", Journal of the Energy Institute, 2013 VOL 86 pp., 194-201.

  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Kayabaşı, E., Kolukısa, M., Kurt, H., "Kümen Üretim Tesisi Isı Değiştiricisi Devresinin Statik Simülasyonu", APJES III-II, ISSN: 2147-4575 (2015) 26-32.
 2. D. Kaya, E. Kayabasi, E. Kilinc, M. Eyidogan, S. Selimli, M. Ozkaymak, "Energy and Exergy Efficiency in Industrial Pumps", International Journal of Renewable Energy Resources 3 (2013) 27-42.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Ö. Battal, E. Kayabasi, M., K. Cubuk, "An overview on Energy Management, Optimization and Saving in Transportation Industry", 4th International Symposium on Railway System Engineering, Karabuk 2018.
 2. F. B. Özkul, E. Kayabasi, E. ÇelıK, H. Kurt and E. Arcaklioğlu, "Comparison of Different Cooling Options for Photovoltaic Applications," 2018 International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon), Ankara, Turkey, 2018, pp. 1-9. doi: 10.1109/PVCon.2018.8523972. (IEEE Digital Library URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8523972&isnumber=8523867)
 3. F. B. Ozkul, E. Kayabasi, E. Çelık, H. Kurt and E. Arcaklioğlu, "Investigating the Effects of Cooling Options on Photovoltaic Panel Efficiency: State of the Art and Future Plan," 2018 International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon), Ankara, Turkey, 2018, pp. 1-6. doi: 10.1109/PVCon.2018.8523948. (IEEE Digital Library URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8523948&isnumber=8523867)
 4. F. B. Ozkul, E. Kayabasi, "A general overview on distillation columns and column circuits", 14th International Combustion Sysmposium (INCOS2018), 25 April 2018, Karabuk, Turkey.
 5. E. Kayabasi, E. Kılınç, R. Çalhan, A. Canan, A. Tabak, F. Furtun, K. Arslan, M. Özkaymak, M. Özalp, "Design Simulation and Economic Evaluation of a Heat Exchanger For Hot Stoves", 14th International Combustion Sysmposium (INCOS2018), 25 April 2018, Karabuk, Turkey.
 6. E. Kayabasi, E. Kılınç, R. Çalhan, A. Canan, A. Tabak, Z. Şahin, K. Arslan, M. Özkaymak, M. Özalp, "Investigation of Overall Efficiency Improvements and Saving Opportunities for an Industrial Boiler", International Conference on Materials Science, Machine and Automotive Engineerings and Technology, Çeşme/İzmir, April, 2018.
 7. E. Kayabasi, S. Ozturk, N, Kucukdogan, "Determination of Nano Etching Parameters to Improve Optical Properties of Silicon Solar Cell", International Conference on Materials Science, Machine and Automotive Engineerings and Technology, (IMSMATEC18), Çeşme/İzmir, April, 2018.
 8. E. Kayabasi, S. Ozturk, E. Celik, H. Kurt, "Investigation of Solutions for Micro and Nano Sized Problems in Preparation of Silicon Substrates Produced for Electronic Applications", 1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies, 2017, Karabuk, Turkey
 9. E. Kayabasi, H. Kurt, "Evaluation of Waste Heat and Saving Potential in Blast Furnaces Hot Stoves by Utilization of a Recuperator and an Absorption Chiller", 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, 2017.
 10. S. Ozturk, C. Mizrak, E. Kayabasi, H. Kurt, E. Celik, "Determination of Cutting Parameters of Silicon Ingot by Using Fuzzy Logic", International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabuk, TURKEY.
 11. E., Kayabasi, F., Furtun, M., Ozkaymak, "Investigation of Heat Recovery and Saving Potential of Hot Stoves in Blast Furnaces", 3RD INTERNATIONAL IRON & STEEL SYMPOSIUM, April 3-5 2017 Karabuk.
 12. Kayabasi, E., Erdoğan, S., Design and Simulation of Recuperator for Hot Stoves, 127th International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology, 23-24 January 2017, Mecca, Kingdom of Saudi Arabia
 13. Kayabasi, E., Kurt, H., Çelik, E., Obtaining High Quality Wafer Surface for Micro Texturization of Solar Cell Applications, 3rd International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, 1-3 September 2016, İzmir, Turkey
 14. Kayabaşı, E., Kolukısa, M., Kurt, H., "Kümen Üretim Tesisi Isı Değiştiricisi Devresinin Statik Simülasyonu", International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 18-20 June, 2014, ISSN: 2148-7464 Karabuk.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Journal of Thermal Science
 2. Applied Thermal Engineering
 3. Engineering Science and Technology, an International Journal (Jestech)
 4. International Journal of Energy Research
 5. International Journal of Manufacturing Research
 6. Wear
Projeler
 1. EKÖK Kapsamında Metal üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi, Sektör Uzmanı, (2018-2020),(Devam Ediyor)
 2. "Fotovoltaik Panellerin Deneysel Analizi ve Dizaynı", KBU-BAP, 2013-2018.
 3. Kardemir Kuvvet Santrali Opg-2 Buhar Kazanı Enerji Verimliliği Etüdü Sonuç Raporu, Kardemir-Karabük Üniversitesi, 2016
 4. Kardemir Kuvvet Santrali Opg-3 Buhar Kazanı Enerji Verimliliği Etüdü Sonuç Raporu, Kardemir-Karabük Üniversitesi, 2016
 5. Kardemir Ray Profil Haddehanesi Tav Fırını Atık Isısının Geri Kazanımının Soğutma Amacıyla Kullanımı Etüdü Sonuç Raporu, Kardemir-Karabük Üniversitesi, 2016
 6. Kardemir A.Ş. 1 ve 4 Numaralı Yüksek Fırınlar İçin Isı Değiştiricisi Tasarımı Sonuç Raporu, Kardemir-Karabük Üniversitesi, 2016
 7. Ve-Ca Dış Tic. A.Ş. Enerji Verimliliği Etüdü ve Tasarruf İmkanlarının Belirlenmesi Etüdü, Ve-Ca Dış Tic.-Karabük Üniversitesi Projesi, 2012
 8. Kardemir Dört nolu Yüksek Fırın Enerji Verimliliği Etüdü ve Tasarruf İmkanlarının Belirlenmesi, Kardemir-Karabük Üniversitesi Projesi, 2011-2012
 9. Kardemir Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü, Kardemir-Karabük Üniversitesi Projesi, 2011
 10. Kardemir Ray Profil Haddehanesi ve Kontinü Haddehane Tav Fırınları Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü, Kardemir-Karabük Üniversitesi Projesi, 2011
 11. Kardemir Kuvvet Santralı 2 ve 3 nolu OPG Buhar Kazanları Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü, Kardemir-Karabük Üniversitesi Projesi, 2010-2011
 12. Kardemir Pompalarda Enerji Verimliliği Ölçüm ve Etüdü, Kardemir-Karabük Üniversitesi Projesi, 2011
Ödül ve Destekler
 1. 2018 TUBİTAK yayın teşvik ödülü.
 2. Yüksek Lisans Tez Araştırma Bursu, Yüksek Öğrenim Kurulu, 2011, Technische Hochschule Mittelhessen, Giessen, Germany.
 3. Maritime Visions Loop III, 1ST Smart Award, (5.000 EUR), Hydrogen Production Offshore Structure (HPOS), 2008
Verilen Dersler
 1. Termik Turbo Makineler
 2. Heat Exchangers
 3. Termodinamik I
 4. Termodinamik II
Yazılım Bilgisi
 1. MS Office
 2. Autocad
 3. Rhinoceros
 4. Ansys-Fluent
 5. Space Claim
 6. Matlab Fuzzy Logic Tool
 7. Matlab ANN tool
Sertifikalar, Kurslar
 1. "Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi", TÜBİTAK desteği ile, Akçakoca, 2-4 Haziran 2014.
 2. "Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu", TÜBİTAK ve Karabük Üniversitesi desteği ile, Karabük Üniversitesi, 27-29 Haziran 2013.
 3. "Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu", TÜBİTAK ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi desteği ile, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 27-29 Haziran 2011.
 

© Fakülte Web Komisyonu