Arş.Gör.Dr. Erhan KAYABAŞI
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 348
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 4113)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta erhankayabasi@karabuk.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://erhankayabasi.wordpress.com/
 
Çalışma Alanları Enerji, Isı Degistiriciler, Pompalar, Enerji Verimliliği, Termodinamik, Güneş Enerjisi, Yarıiletken Malzemeler, Güneş Hücresi Simulasyonu, Silikon Wafer Üretimi.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Araştırma Görevlisi
 
Eğitim Lisans Deniz Teknolojisi Müh. , İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
  Yüksek Lisans Makine Mühendisliği, Karabük Üniversitesi, 2012
  Doktora Makine Mühendisliği, Karabük Üniversitesi, 2018
 
Tezler Lisans Design and feasibility of Hydrogen Production Offshore Structure in Karadeniz, Associate Professor İsmail Hakkı Helvacıoğlu, 2009.
  Yüksek Lisans Endüstriyel Tav Fırını Reküperatörünün Statik ve Dinamik Simülasyonu, Doç. Dr. Hüseyin Kurt, 2012.
  Doktora Modeling and Experimental Analysis of Photovoltaic Panels, Prof. Dr. Hüseyin Kurt.
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. E. Kayabasi, H. Kurt, "Simulation of Heat Exchangers and Heat Exchanger Networks with an Economic Aspect", Engineering Science and Technology, an International Journal, https://doi.org/10.1016/j.jestch.2018.02.006, 2018.
 2. S., Ozturk, E., Kayabasi, E., Çelik, H., Kurt, "Determination of Lapping Parameters for Silicon Wafer Using an Artıficial Neural Network", Journal of Materials Scinece: Materials in Electronics, 29(1), 260–270, 2017

 3. E. Kayabasi, H. Kurt, E. Celik, "Determination of micro sized texturing and nano sized etching procedure to enhance optical properties of n-type single crystalline silicon wafer", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, , Vol. 28, Issue 18, pp 14085–14090, 2017

 4. E. Kayabasi, S. Ozturk, E. Celik, H. Kurt, "Determination of cutting parameters for silicon wafer with a Diamond Wire Saw using an artificial neural network", Solar Energy, 149 (2017) 285–293.

 5. D. Kaya, M. Eyidogan, M. Ozkaymak, F. Turan, E, Kilinc, E. Kayabasi, Z. Sahin, E. Sonverdi, S. Selimli, "Energy exergy efficiencies and environmental effects of mixed fuelled (solidzgas) industrial facility steam boiler", Journal of the Energy Institute, 2013 VOL 86 pp., 194-201.

  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. E. Kayabasi, S. Erdogan, "Design and Simulation of Recuperator for Hot Stoves", International Journal of Mechanical And Production Engineering Vol. 5(3), pp. 15-20, 2017.
 2. Kayabaşı, E., Kolukısa, M., Kurt, H., "Kümen Üretim Tesisi Isı Değiştiricisi Devresinin Statik Simülasyonu", APJES III-II, ISSN: 2147-4575 (2015) 26-32.
 3. D. Kaya, E. Kayabasi, E. Kilinc, M. Eyidogan, S. Selimli, M. Ozkaymak, "Energy and Exergy Efficiency in Industrial Pumps", International Journal of Renewable Energy Resources 3 (2013) 27-42.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. E. Kayabasi, S. Ozturk, E. Celik, H. Kurt, "Investigation of Solutions for Micro and Nano Sized Problems in Preparation of Silicon Substrates Produced for Electronic Applications", 1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies, 2017, Karabuk, Turkey
 2. E. Kayabasi, H. Kurt, "Evaluation of Waste Heat and Saving Potential in Blast Furnaces Hot Stoves by Utilization of a Recuperator and an Absorption Chiller", 8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, 2017.
 3. S. Ozturk, C. Mizrak, E. Kayabasi, H. Kurt, E. Celik, "Determination of Cutting Parameters of Silicon Ingot by Using Fuzzy Logic", International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabuk, TURKEY.
 4. E., Kayabasi, F., Furtun, M., Ozkaymak, "Investigation of Heat Recovery and Saving Potential of Hot Stoves in Blast Furnaces", 3RD INTERNATIONAL IRON & STEEL SYMPOSIUM, April 3-5 2017 Karabuk.
 5. Kayabasi, E., Erdoğan, S., Design and Simulation of Recuperator for Hot Stoves, 127th International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology, 23-24 January 2017, Mecca, Kingdom of Saudi Arabia
 6. Kayabasi, E., Kurt, H., Çelik, E., Obtaining High Quality Wafer Surface for Micro Texturization of Solar Cell Applications, 3rd International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, 1-3 September 2016, İzmir, Turkey
 7. Kayabasi, E., Kolukısa, M., Kurt, H., Kümen Üretim Tesisi Isı Değiştiricisi Devresinin Statik Simülasyonu, ISITES, 2014 Karabuk, TURKEY
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. International Journal of Manufacturing Research
 2. International Journal of Energy Research
Projeler
 1. "Fotovoltaik Panellerin Deneysel Analizi ve Dizaynı", KBU-BAP, 2013-2018.
 2. Kardemir Kuvvet Santrali Opg-2 Buhar Kazanı Enerji Verimliliği Etüdü Sonuç Raporu, Kardemir-Karabük Üniversitesi, 2016
 3. Kardemir Kuvvet Santrali Opg-3 Buhar Kazanı Enerji Verimliliği Etüdü Sonuç Raporu, Kardemir-Karabük Üniversitesi, 2016
 4. Kardemir Ray Profil Haddehanesi Tav Fırını Atık Isısının Geri Kazanımının Soğutma Amacıyla Kullanımı Etüdü Sonuç Raporu, Kardemir-Karabük Üniversitesi, 2016
 5. Kardemir A.Ş. 1 ve 4 Numaralı Yüksek Fırınlar İçin Isı Değiştiricisi Tasarımı Sonuç Raporu, Kardemir-Karabük Üniversitesi, 2016
 6. Ve-Ca Dış Tic. A.Ş. Enerji Verimliliği Etüdü ve Tasarruf İmkanlarının Belirlenmesi Etüdü, Ve-Ca Dış Tic.-Karabük Üniversitesi Projesi, 2012
 7. Kardemir Dört nolu Yüksek Fırın Enerji Verimliliği Etüdü ve Tasarruf İmkanlarının Belirlenmesi, Kardemir-Karabük Üniversitesi Projesi, 2011-2012
 8. Kardemir Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü, Kardemir-Karabük Üniversitesi Projesi, 2011
 9. Kardemir Ray Profil Haddehanesi ve Kontinü Haddehane Tav Fırınları Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü, Kardemir-Karabük Üniversitesi Projesi, 2011
 10. Kardemir Kuvvet Santralı 2 ve 3 nolu OPG Buhar Kazanları Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü, Kardemir-Karabük Üniversitesi Projesi, 2010-2011
 11. Kardemir Pompalarda Enerji Verimliliği Ölçüm ve Etüdü, Kardemir-Karabük Üniversitesi Projesi, 2011
Ödül ve Destekler
 1. Yüksek Lisans Tez Araştırma Bursu, Yüksek Öğrenim Kurulu, 2011, Technische Hochschule Mittelhessen, Giessen, Germany.
 2. Maritime Visions Loop III, 1ST Smart Award, (5.000 EUR), Hydrogen Production Offshore Structure (HPOS), 2008
Yazılım Bilgisi
 1. MS Office
 2. Autocad
 3. Rhinoceros
 4. Ansys-Fluent
 5. Space Claim
 6. Matlab Fuzzy Logic Tool
 7. Matlab ANN tool
 8. Comsol
Sertifikalar, Kurslar
 1. "Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi", TÜBİTAK desteği ile, Akçakoca, 2-4 Haziran 2014.
 2. "Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu", TÜBİTAK ve Karabük Üniversitesi desteği ile, Karabük Üniversitesi, 27-29 Haziran 2013.
 3. "Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu", TÜBİTAK ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi desteği ile, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 27-29 Haziran 2011.
 

© Fakülte Web Komisyonu