Arş.Gör. Mehmet Erdi KORKMAZ
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 363
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 4089)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta merdikorkmaz@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Talaşlı İmalat, Malzeme Mekaniği, Sonlu Elemanlar Methodu
   
Ünvan ve Görevler
 1. Misafir Araştırmacı, Ghent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2017
 
 1. Araştırma Görevlisi,Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, 2012 -
Eğitim Lisans Makina Mühendisliği,Orta Doğu Teknik Üniversitesi,2012
  Yüksek Lisans Makina Mühendisliği,Karabük Üniversitesi,2015
  Doktora Makina Mühendisliği,Karabük Üniversitesi,2015-
 
Tezler Lisans Titreşimli İletim Sistemi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZGEN, 2012
  Yüksek Lisans Sertleştirilmiş Soğuk İş Takım Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Takımda Oluşan Gerilmelerin Modellenmesi, Danışman : Doç. Dr. Mustafa GÜNAY, 2015
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. M.E. KORKMAZ and M. GÜNAY, Experimental and Statistical Analysis on Machinability of Nimonic80A Superalloy with PVD Coated Carbide , Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, (In Press)
 2. M.E. KORKMAZ, P. VERLEYSEN and M. GÜNAY, Identification of Constitutive Model Parameters for Nimonic 80A Superalloy, Transactions of the Indian Institute of Metals, 71(12), 2945–2952, 2018.
 3. M.E. KORKMAZ and M. GÜNAY, Finite Element Modelling of Cutting Forces and Power Consumption in Turning of AISI 420 Martensitic Stainless Steel, Arabian Journal for Science and Engineering, 43(9), 4863–4870. 2018.
 4. M. GÜNAY, M.E. KORKMAZ, N. YAŞAR, Finite element modeling of tool stresses on ceramic tools in hard turning, MECHANIKA, Vol. 23(3), pp. 432-440, 2017
 5. M. GÜNAY, M.E. KORKMAZ, Optimization of Honing Parameters for Renewal of Cylinder Liners, Gazi University Journal of Science (GUJS), Vol. 30(1), pp. 111-119, 2017
 6. H. YURTKURAN, M.E. KORKMAZ, M. GÜNAY, Modelling and Optimization of the Surface Roughness in High Speed Hard Turning with Coated and Uncoated CBN Insert, Gazi University Journal of Science (GUJS), Vol. 29(4), pp. 35-48, 2016
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. C. UYSAL, M.E. KORKMAZ, Estimation of entropy generation for AgMgO/water hybrid nanofluid flow through rectangular minichannel by using artificial neural network, JOURNAL of POLYTECHNIC, DOI: 10.2339/politeknik.417756 , 2018.
 2. N. YAŞAR, M.E. KORKMAZ, M. GÜNAY, Investigation on hole quality of cutting conditions in drilling of CFRP composite, MATEC Web of Conferences, Vol. 112, 2017
 3. M.E. KORKMAZ, M. GÜNAY, Finite Element Modeling of Tool Stresses in Hard Turning of AISI L2 Steel: Prediction by ANN, International Journal of Modern Engineering Research, Vol. 6(11), p.30-40, 2016
 4. N. YAŞAR, M. SEKMEN, M.E. KORKMAZ, M. GÜNAY, AISI P20 Çeliğinin İşlenmesinde Kesme Kuvvetinin Deneysel ve Nümerik Analizi, Gazi University Journal of Science Part C (GUJSC), Vol. 4(1), pp. 13-19, 2016
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa GÜNAY, NIMONIC 80A Süper Alaşımının Tornalanmasında Kesme Kuvvetlerinin Analizi, 9th International Symposium on Machining (UTIS 2018), 8-10 Nov 2018, Antalya, Turkey
 2. Erhan Selçuk, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa GÜNAY, Review on Braking Systems Used in Railway Vehicles, 4rd International Symposium on Railway Systems Engineering (ISERSE’18), 10-12 October 2018, Karabük, Turkey
 3. Tolga Meral, Mehmet Erdi Korkmaz, Hüseyin Uzun, Mustafa GÜNAY, Estimation of machining outputs in drilling of AISI 430 stainless steel by numerical analysis, 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences, May 2-6,2018, Kiev, Ukraine
 4. Nafiz Yaşar, Mehmet Erdi Korkmaz and Mustafa Günay, Analysis of Hole Quality in Drilling of Carbon Fiber Reinforced Polymer Composite with Uncoated WC Drill, 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials, March 22-24,2018, Karabük, Turkey
 5. Mehmet Erdi Korkmaz, Ramazan Çakıroğlu, Mustafa Günay, Al2014 Alüminyum Alaşımının Delinmesinde İtme Kuvvetinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi, 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials, March 22-24,2018, Karabük, Turkey
 6. Mehmet Erdi KORKMAZ and Mustafa GÜNAY, Finite Element Analysis of Cutting Forces in Turning of AISI420 Steel, 1st International Turkish World Enginering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey.
 7. Mustafa GÜNAY, İbrahim ÖZBEY, Mehmet Erdi KORKMAZ and Gültekin UZUN, Investigation of Machinability of Hard Facing Welding Applied on DIN 1.2344 Tool Steel, 1st International Turkish World Enginering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey
 8. Halil Demir, Mehmet ERDİ KORKMAZ, Ramazan Çakıroğlu and Mustafa Günay, Optimization of Cutting Parameters in Hard Turning of AISI H10A Steel under Minimum Quantity Lubrication, 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 3-7 May 2017, Budapest, Hungary.
 9. Nafiz Yaşar, Mehmet Erdi Korkmaz and Mustafa Günay, Investigation on hole quality of cutting conditions in drilling of CFRP composite, The 21th edition of IManEE 2017 International Conference, 25-26 May 2017, Iasi, Romania
 10. Emre Erol, Mehmet Erdi Korkmaz and Mustafa Günay, Modelling of Round Rolling Process by Using Finite Element Method, 3rd International Iron & Steel Symposium, 3-5 Apr 2017, Karabük, Turkey
 11. Mehmet Erdi Korkmaz, Nafiz Yaşar and Mustafa Günay, 2D Modelling of Residual Stresses in Hard Turning of AISI 4140 Steel, 3rd International Iron & Steel Symposium, 3-5 Apr 2017, Karabük, Turkey
 12. Nafiz Yaşar, Mehmet Erdi Korkmaz and Mustafa Günay, CFRP Kompozitlerin Delinmesinde Delme Şartlarının İlerleme Kuvveti Ve Delaminasyon Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 7th International Symposium on Machining (UTIS 2016), 3-5 Nov 2016, İstanbul, Turkey
 13. Hüseyin Uzun, Mehmet Erdi Korkmaz and Mustafa Günay, Intermodal Taşımacılık Sistemine Göre Demiryolu Vagon Sistemi Tasarımı, 1st of International INES Academic Researches Congress, 3-5 Nov 2016, Antalya, Turkey
 14. Mustafa Günay and Mehmet Erdi Korkmaz, Renewable Energy Sources and Environmental Perception: Comparison of University and High School Students, 1st of International INES Academic Researches Congress, 3-5 Nov 2016, Antalya, Turkey
 15. Nafiz Yaşar, Hakan Yurtkuran, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Günay, Experimental and numerical analysis of cutting forces in machining of hardened X40CrMoV5-1 steel, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 16. Nafiz Yaşar, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Günay, Optimization of drilling parameters for thrust force in drilling of AA7075, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 17. Mehmet Erdi Korkmaz, Nafiz Yaşar, Mustafa Günay, Finite Element Modeling of Residual Stresses and Cutting Temperature in Hard Turning, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 18. Melih Özdemir, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Günay, Optimization of Surface Roughness in Honing of Engine Cylinder Liners with SiC Honing Stones, 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, 21-22 April 2016, Afyonkarahisar, TURKEY
 19. Mustafa GUNAY, Mehmet Erdi KORKMAZ, Awareness and Attitudes toward Engineering Faculty Students on Renewable Energy Sources and Environment, Multidisciplinary conference of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS), 23-26 June 2015, Barcelona, Spain
 20. Nafiz Yasar, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Gunay, Ulvi Seker, Modelling of Specific Cutting Resistance in Machining of AISI P20 Plastic Mould Steel, 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, 15-19 May 2015, Skopje, MACEDONIA.
 21. Mehmet Erdi KORKMAZ, Mustafa GUNAY, Modelling of Surface Roughness in Hard Turning of DIN 1.2210 Cold Work Tool Steel with Ceramic Tools, Proceedings of 19th International Conference, 24-25 April 2014, Kaunas, Lithuania.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Günay, Sertleştirilmiş Soğuk İş Takım Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Takımda Oluşan Gerilmelerin İncelenmesi, 6. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 5-7 Kasım 2015, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 2. M.Ömer KAYKI, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Günay, Metal Kesme Analizleri İçin En Uygun Visko-Plastik Modelin Belirlenmesi, 19. Ulusal Mekanik Kongresi, 24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 3. Hakan Yurtkuran, Mehmet Erdi Korkmaz, Ramazan Çakıroğlu, Mustafa Günay, DIN 1.2344 Sıcak İş Takım Çeliğinin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Modellenmesi, 4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 07-09 Kasım 2013, Ege Üniversitesi, Kuşadası.
Projeler
 1. Nikel Esaslı Süper Alaşımın Malzeme Yapısal Denkleminin Belirlenmesi Ve İşlenebilirliğinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Araştırılması, Karabük Üniversitesi BAP-18-DR-005 Görevi: Yardımcı Araştırmacı.
 2. Motor Silindirlerinin honlanmasında oluşan yüzey pürüzlüğünün matematiksel modellenmesi, Karabük Üniversitesi BAP-14/1-YL-020 Görevi: Yardımcı Araştırmacı.
Ödül ve Destekler
 1. "En İyi Bildiri Ödülü" The 21th edition of IManEE 2017 International Conference
Üyelikler
 1. TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Yazılım Bilgisi
 1. Advantedge
 2. Solidworks
 3. Ansys Workbench
 

© Fakülte Web Komisyonu