Arş.Gör. Mehmet Erdi KORKMAZ
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 224/D
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 4089)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta merdikorkmaz@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Makine Elemanları, Statik, Talaşlı İmalat, Yapay Sinir Ağları, Matematiksel Modelleme
   
Ünvan ve Görevler
 1. Misafir Araştırmacı, Ghent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2017
 
 1. Araştırma Görevlisi,Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, 2012 -
Eğitim Lisans Makina Mühendisliği,Orta Doğu Teknik Üniversitesi,2012
  Yüksek Lisans Makina Mühendisliği,Karabük Üniversitesi,2015
  Doktora Makina Mühendisliği,Karabük Üniversitesi,2015-
 
Tezler Lisans Titreşimli İletim Sistemi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZGEN, 2012
  Yüksek Lisans Sertleştirilmiş Soğuk İş Takım Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Takımda Oluşan Gerilmelerin Modellenmesi, Danışman : Doç. Dr. Mustafa GÜNAY, 2015
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. M. GÜNAY, M.E. KORKMAZ, N. YAŞAR, Finite element modeling of tool stresses on ceramic tools in hard turning, MECHANIKA, Vol. 23(3), pp. 432-440, 2017
 2. M. GÜNAY, M.E. KORKMAZ, Optimization of Honing Parameters for Renewal of Cylinder Liners, Gazi University Journal of Science (GUJS), Vol. 30(1), pp. 111-119, 2017
 3. H. YURTKURAN, M.E. KORKMAZ, M. GÜNAY, Modelling and Optimization of the Surface Roughness in High Speed Hard Turning with Coated and Uncoated CBN Insert, Gazi University Journal of Science (GUJS), Vol. 29(4), pp. 35-48, 2016
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. N. YAŞAR, M.E. KORKMAZ, M. GÜNAY, Investigation on hole quality of cutting conditions in drilling of CFRP composite, MATEC Web of Conferences, Vol. 112, 2017
 2. M.E. KORKMAZ, M. GÜNAY, Finite Element Modeling of Tool Stresses in Hard Turning of AISI L2 Steel: Prediction by ANN, International Journal of Modern Engineering Research, Vol. 6(11), p.30-40, 2016
 3. N. YAŞAR, M. SEKMEN, M.E. KORKMAZ, M. GÜNAY, AISI P20 Çeliğinin İşlenmesinde Kesme Kuvvetinin Deneysel ve Nümerik Analizi, Gazi University Journal of Science Part C (GUJSC), Vol. 4(1), pp. 13-19, 2016
 4. M. GUNAY, M.E KORKMAZ, Awareness and Attitudes toward Engineering Faculty Students on Renewable Energy Sources and Environment, International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Vol. 8(5), pp. 1-12, 2015
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Mehmet Erdi KORKMAZ and Mustafa GÜNAY, Finite Element Analysis of Cutting Forces in Turning of AISI420 Steel, 1nd International Turkish World Enginering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey.
 2. Mustafa GÜNAY, İbrahim ÖZBEY, Mehmet Erdi KORKMAZ and Gültekin UZUN, Investigation of Machinability of Hard Facing Welding Applied on DIN 1.2344 Tool Steel, 1nd International Turkish World Enginering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey
 3. Halil Demir, Mehmet ERDİ KORKMAZ, Ramazan Çakıroğlu and Mustafa Günay, Optimization of Cutting Parameters in Hard Turning of AISI H10A Steel under Minimum Quantity Lubrication, 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 3-7 May 2017, Budapest, Hungary.
 4. Nafiz Yaşar, Mehmet Erdi Korkmaz and Mustafa Günay, Investigation on hole quality of cutting conditions in drilling of CFRP composite, The 21th edition of IManEE 2017 International Conference, 25-26 May 2017, Iasi, Romania
 5. Emre Erol, Mehmet Erdi Korkmaz and Mustafa Günay, Modelling of Round Rolling Process by Using Finite Element Method, 3rd International Iron & Steel Symposium, 3-5 Apr 2017, Karabük, Turkey
 6. Mehmet Erdi Korkmaz, Nafiz Yaşar and Mustafa Günay, 2D Modelling of Residual Stresses in Hard Turning of AISI 4140 Steel, 3rd International Iron & Steel Symposium, 3-5 Apr 2017, Karabük, Turkey
 7. Nafiz Yaşar, Mehmet Erdi Korkmaz and Mustafa Günay, CFRP Kompozitlerin Delinmesinde Delme Şartlarının İlerleme Kuvveti Ve Delaminasyon Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 7th International Symposium on Machining (UTIS 2016), 3-5 Nov 2016, İstanbul, Turkey
 8. Hüseyin Uzun, Mehmet Erdi Korkmaz and Mustafa Günay, Intermodal Taşımacılık Sistemine Göre Demiryolu Vagon Sistemi Tasarımı, 1st of International INES Academic Researches Congress, 3-5 Nov 2016, Antalya, Turkey
 9. Mustafa Günay and Mehmet Erdi Korkmaz, Renewable Energy Sources and Environmental Perception: Comparison of University and High School Students, 1st of International INES Academic Researches Congress, 3-5 Nov 2016, Antalya, Turkey
 10. Nafiz Yaşar, Hakan Yurtkuran, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Günay, Experimental and numerical analysis of cutting forces in machining of hardened X40CrMoV5-1 steel, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 11. Nafiz Yaşar, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Günay, Optimization of drilling parameters for thrust force in drilling of AA7075, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 12. Mehmet Erdi Korkmaz, Nafiz Yaşar, Mustafa Günay, Finite Element Modeling of Residual Stresses and Cutting Temperature in Hard Turning, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 13. Melih Özdemir, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Günay, Optimization of Surface Roughness in Honing of Engine Cylinder Liners with SiC Honing Stones, 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, 21-22 April 2016, Afyonkarahisar, TURKEY
 14. Mustafa GUNAY, Mehmet Erdi KORKMAZ, Awareness and Attitudes toward Engineering Faculty Students on Renewable Energy Sources and Environment, Multidisciplinary conference of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS), 23-26 June 2015, Barcelona, Spain
 15. Nafiz Yasar, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Gunay, Ulvi Seker, Modelling of Specific Cutting Resistance in Machining of AISI P20 Plastic Mould Steel, 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, 15-19 May 2015, Skopje, MACEDONIA.
 16. Mehmet Erdi KORKMAZ, Mustafa GUNAY, Modelling of Surface Roughness in Hard Turning of DIN 1.2210 Cold Work Tool Steel with Ceramic Tools, Proceedings of 19th International Conference, 24-25 April 2014, Kaunas, Lithuania.

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Günay, Sertleştirilmiş Soğuk İş Takım Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Takımda Oluşan Gerilmelerin İncelenmesi, 6. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 5-7 Kasım 2015, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 2. M.Ömer KAYKI, Mehmet Erdi Korkmaz, Mustafa Günay, Metal Kesme Analizleri İçin En Uygun Visko-Plastik Modelin Belirlenmesi, 19. Ulusal Mekanik Kongresi, 24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 3. Hakan Yurtkuran, Mehmet Erdi Korkmaz, Ramazan Çakıroğlu, Mustafa Günay, DIN 1.2344 Sıcak İş Takım Çeliğinin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Modellenmesi, 4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 07-09 Kasım 2013, Ege Üniversitesi, Kuşadası.
Projeler
 1. Motor Silindirlerinin honlanmasında oluşan yüzey pürüzlüğünün matematiksel modellenmesi, Karabük Üniversitesi BAP-14/1-YL-020 Görevi: Yardımcı Araştrmacı.
Ödül ve Destekler
 1. "En İyi Bildiri Ödülü" The 21th edition of IManEE 2017 International Conference
Üyelikler
 1. TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Yazılım Bilgisi
 1. Advantedge
 2. Solidworks
 3. Ansys Workbench
 

© Fakülte Web Komisyonu