Prof.Dr. Refik POLAT
Rektör
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük
Oda No M213
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 1482)
  (370) 433 82 00
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta refikpolat@karabuk.edu.tr
  refikpolat@hotmail.com
Kişisel Web Sayfası http://www.refikpolat.net
 
Çalışma Alanları Makine Tasarım, Konstrüksiyon ve İmalat, Tarım Makinaları Tasarımı, Meyve Hasat Tekniği ve Makinaları, Tarımsal Ürünleri İşleme Tekniği ve Makinaları
   
Ünvan ve Görevler
 1. Prof.Dr. Karabük Üniversitesi, 2012
 
 1. Doç. Dr. Karabük Üniversitesi, 2009-1012
 2. Doç.Dr. Harran Üniversitesi, 2007-2009
 3. Yrd.Doç.Dr. Harran Üniversitesi, 2003-2007
 4. Arş.Gör.Dr. Harran Üniversitesi, 1999-2003
 5. Arş. Gör. Harran Üniversitesi, 1994-1999
İdari Görevler
 1. Karabük Üniversitesi Senato Üyeliği (Devam ediyor)
 
 1. Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konst. ve İmalat A.B.D. Başkanlığı (Devam Ediyor)
 2. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Devam Ediyor)
 3. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam Ediyor)
 4. Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam Ediyor)
 5. Karabük Üniversitesi Techonolgy Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (Devam Ediyor)
 6. Karabük Üniversitesi Yüksek lisans ve doktora öğrenci danışmanlığı (Devam Ediyor)
 7. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2009-2011)
 8. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2009-2012)
 9. Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı (2009-2011)
 10. Karabük Üniversitesi 1.Uluslarası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı Organizasyon Komitesi Başkanı, 2012
 11. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 12. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 13. Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı
 14. Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müd. Makine Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliği
 15. Harran Üniversitesi Makine Fabrikası Tarım Makinaları Tasarım Sorumlusu
 16. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Danışmanlığı
 17. Tarımsal Mekanizasyon 20.Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği
 18. Tarımsal Mekanizasyon 20.Ulusal Kongresi sekretaryası ve kitabı yayına hazırlama Gör.
 19. Harran Üniversitesi 5th Int. Symposiumon Pistachios and Almonds Düzenleme Kurulu Üyeliği
 20. GAP IV. Tarım kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği
Eğitim Lisans Selçuk Üniversitesi, 1992 Konya
  Yüksek Lisans Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 1994 Tokat
  Doktora Trakya Üniversitesi, 1999 Tekirdağ
 
Tezler Yüksek Lisans Bazi Elma Çesitlerinin Soguk Depoda Muhafaza Sartlarinin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastirma
  Doktora Antepfistiginin Mekanik Hasat Olanaklari ve Mekanizasyona Yönelik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastirma
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. POLAT, R., O.COPUR, R. SAĞLAM, C. SAGLAM. "Energy Use Pattern and Cost Analysis of Cotton Agriculture: A Case Study for Sanliurfa, Turkey", The Phlippine Agricultural Scientist, 89, (4), 368-371 (2006).
 2. POLAT,R., I.GEZER, M.GUNER, E.DURSUN, D.ERDOGAN, H.C.BİLİM. "Mechanical Harvesting of Pistachio Nuts", Journal of Food Engineering, 79 (4), 1131-1135 (2007)
 3. POLAT,R., S. TARHAN. M. CETİN, U. ATAY. "Mechanical Behaviour Under Compression Loading and Some Physical Parameters Of Japanese Quail Eggs (Coturnix cournix japonica)", Czech Journal Of Anımal Scıence, 57 (2), 50-56 (2007)
 4. POLAT,R., H.TURKOGLU, U. ATAY, A.Y. PAKYUREK.. "Some physical and chemical parameters of cherry tomatoes (L. esculentum cv. Forme) grown under greenhouse conditions", The Philippine Agricultural Scientist, 90 (1): 75-80 (2007)
 5. POLAT,R., C. AYDIN, B.E. AK, "Some Physical and mechanical Properties of Pistachio nut", Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13, 237-246 (2007)
 6. AKTAS, T., R. POLAT. "Changes in The Drying Characteristics and Water Activity Values Of Selected Pistachio Cultivars During Hot Air Drying" Journal of Food Process Engineering. 30 (5) 607-624 (2007)
 7. AKTAS, T., R. POLAT, U. ATAY. "Comparision of Mechanical Properties of Some Selected Almond Cultivars With Hard And Soft Shell Under Compression Loading" Journal of Food Process Engineering. 30 (6) 773-789 (2007)
 8. AKTAS, T., R. POLAT, U. ATAY. "Mechanical Properties and Bruise Susceptibility of Tomatoes Related to Impact Direction and Drop-Height". The Philippine Agricultural Scientist, 91 (2): 180-186 (2008)
 9. BİLİM, H.C., R. POLAT. "Splitting and Breaking of Pistachio Nuts With Striking and Heating" Journal of Food Process Engineering. 31 (3) 317-329, (2008)
 10. E.GONULOL, E, R. POLAT, P.ULGER, B.KAYİSOGLU, H.KUSCU, F.TORUK, C.POLAT, "Stray Voltage Problems in Dairy Farms and Effects on Animal Behaviour" The Philippine Agricultural Scientist. 91, (4), 426-430 (2008)
 11. POLAT, R., H. KOCABIYIK, A. OKTEM, "Determination of cutting properties, protein and mineral content of silage corn stalk", Asian Journal of Chemistry, (2009) Accepted paper
 12. POLAT, R., U. ATAY, C. SAĞLAM, "Some Physical and Aerodynamic Properties Of Soybean", Journal of Agronomy, 5 (1), 74-78, (2006).
 13. POLAT, R., R. SAĞLAM, S. AYDEMİR, A. ÇIKMAN. "Effeccts of Different Tillage Methods on Soil Physical Properties Under Second Crop Sesame in the Harran Plain Southeast Turkey", Asian Journal of Plant Sciences, 5 (4), 613-618, (2006).
 14. POLAT, R., B.E. AK, I. ACAR. "Some Working Parameters and Energy Using in a Pistachio Nut Processing Plant: A case study", Journal of Applied Science, 7 (1), 151-154 (2007)
 15. SAĞLAM, C., M. VATANDAŞ, R, POLAT. "Assessment of Optimum Farm Size According to the Different Machinery System by a PC Model", Journal of Agronomy, 5 (2), 356-361, (2006).
 16. POLAT, R., M.GÜNER, E.DURSUN, D.ERDOGAN, İ.GEZER, H.C.BİLİM. "Mechanical Harvesting of Almond with an Inertia Type Limb Shaker", Journal of Plant Sciences. 6(3) 528-532, (2007).
 17. POLAT, R., T. AKTAS, I. GEZER, U. ATAY, H.I.C. BİLİM, "Breaking of Apricot Pits by Using A Mechanical System", Journal of Applied Science, 7 (8): 1158-1163, 2007.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. POLAT, R. O. ÇOPUR, R. SAĞLAM, "Çırçır İşleme Tesislerinde İşlem Akışı, İş Kalitesi Ve İşlem Akışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (3-4), 13-21, (2000).
 2. POLAT, R. ve P. ÜLGER, "Antepfıstığının Mekanik Hasadında Dal Çapı ve Uzunluğunun Hasat Yüzdesine Etkisi", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 67-77, (2000).
 3. POLAT, R., "Antepfıstığında Dal Kesme Dirençlerinin Ve Pnömatik Olarak Budamada İş Başarılarının Saptanması", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 8 (1), 22-27, (2002).
 4. POLAT, R., M. TOY, U. ATAY, "Antepfıstığı işleme tesislerinin durumu, sorunları ve çözüm önerileri", Harran Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 9 (4), 43-49, (2005).
 5. BİLİM, H.I.C. ve R. POLAT, "Antepfıstığı Çıtlatma Makinası Tasarımı", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2 (3), 203-209, (2006).
 6. POLAT, R. P.ÜLGER, C. SAGLAM. I, ACAR, "Erik Ağaçlarında Hasat Tekniği Açısından Meyve Tutunma Kuvveti ve Yaylanma Rijiditesinin Belirlenmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2 (4) 329-335, (2006).
 7. SAGLAM, C. ve R. POLAT, "Şanlıurfa İli Kuru Tarım İşletmelerinde Optimum Makina Boyutu ve Traktör Gücünün ve Belirlenmesi", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2 (4) 279-28 (2006).
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. SAĞLAM, R., R.POLAT, F.ŞELLİ, A.ÇIKMAN, "A Research on Determination Technical and Economical Effects of Different Tillage and Seeding Methods on Yield of Second Crop Sesame in the Harran Plain", 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, October 5-17, 2002. Kusadasi-Turkey.
 2. SAĞLAM, R., R. POLAT, A. KIZIL, "Harran Ovasında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağa ve Verime Olan Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", 6 th Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi. 2-6 Eylül 1996.Ankara, Türkiye
 3. KIRNAK, H., R. SAĞLAM, S. AYDEMİR, R. POLAT, S. GERÇEK, E. DOĞAN, "Evaluation of Different Tillage Practices for Second Crop Sesame in Semi-Arid Regions", International Soil Meeting (ISM) on Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology); May 22-26, 2006. Sanliurfa-Turkey,
 4. POLAT, R. P.ÜLGER, R.SAĞLAM, C.SAĞLAM, "A Survey to Determined of Mechanization Status of Pistachio Farming And Its Problems in Turkey", September 1-4, 1999. Sanliurfa, TURKEY.
 5. POLAT, R., F. KAPLAN, "Determination of cutting properties of cotton stalk", 36th Internatıonal Symposıum Actual Tasks On Agrıcultural Engıneerıng, 11th-15th February 2008, Opatija, Croatia
 6. POLAT, R., H. SAHIN, B. PISKIN, C. SAGLAM. 2008. Current Situation of Mechanization in Cotton Harvesting in Southeastern Anatolia Project (Seap) Areas in Turkey. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture.14-17 October 2008 Antalya,Türkiye.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. POLAT,R. ve A. KASAP, "Bazı Elma Çeşitlerinde Soğuk Depoda Muhafaza Şartlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", 16. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 648-657, Bursa, 1995.
 2. KASAP., A., R.GERÇEKÇİOĞLU, R. POLAT. "Amasya Elma Çeşidinin Soğuk Depoda Muhafaza Şartlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Isı Bilim ve Tekniği Uluslararası Katılımlı Ulusal Kongresi, 875-883, Ankara, 1995.
 3. SAĞLAM., R., R. POLAT, S.ANIK, S.SAĞLAM, "Harran Ovasında Sulamadan Sonra Mekanizasyon Kullanımında Oluşan Sorunların Saptanması Üzerine Bir Araştırma", 17. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Cilt: 1, 94-102, Tokat, 1997.
 4. POLAT., R. P.ÜLGER, R.SAĞLAM, "Antepfıstığı Üretiminde Mekanizasyon Durumu ve Sorunları", 17. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Cilt:1, 111-118, Tokat, 1997.
 5. SAĞLAM., R., R.POLAT, C.SAĞLAM, "Şanlıurfa^daki Çırçır Fabrikalarının Durumunun Saptanması Üzerinde Bir Araştırma". GAP I. Tarım Kongresi, Cilt:1, 493-503, Şanlıurfa, 1999.
 6. SAĞLAM.,R., R.POLAT, A.KIZIL, "Harran Ovasında Makinalı Pamuk Hasadı Üzerine Bir Araştırma", GAP I. Tarım Kongresi, Cilt:1, 503-511, Şanlıurfa, 1999.
 7. POLAT., R. P.ÜLGER, "Antepfıstığının Mekanik Hasat Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 265-271, Erzurum, 2000.
 8. SAĞLAM.,R., A.KIZIL, R. POLAT, C. SAĞLAM, "Harran Ovasında İkinci Ürün Susamda Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Verime Olan Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 127-133, Erzurum, 2000.
 9. POLAT, R. ve R.SAĞLAM, "GAP Bölgesinin Mekanizasyon Durumu ve Sorunları. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi" 617-621, Şanlıurfa, 2001.
 10. POLAT, R. ve P.ÜLGER, "Antepfıstığı Meyvesinin Fiziko-Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Tarımsal Mekanizasyon 20.Ulusal Kongresi, 523-528, Şanlıurfa, 2001.
 11. SAĞLAM C. ve R. POLAT, "Şanlıurfa da Tarımsal Üretimde Kullanılan Traktörler Ve Bunların Yıllık Kullanım Sürelerinin Belirlenmesi", GAP IV.Tarım Kongresi, Cilt:2, 1497-1501, Şanlıurfa, 2005.
 12. SAĞLAM C. ve R. POLAT, "Harran Ovası Sulu Tarım İşletmelerinde Traktör ve Tarım Makinalarının Ekonomik Kullanımına Etkili Faktörler Üzerinde Bir Araştırma", GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt:1, 664-670, Şanlıurfa, 2005.
 13. POLAT, R, Ü. ATAY, İ. TOBİ, C. SAĞLAM, "Şanlıurfa İlindeki Tarım Makineleri İmalatçılarının Durumu Ve Sorunları", GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt:2, 1509-1513, Şanlıurfa, 2005.
 14. POLAT, R., T. AKTAS, U. ATAY, "Tarımsal Ürünlerin Aerodinamik Özelliklerine Göre Ayrılması ve Makina Performansının Antepfıstıkları İçin İncelenmesi", 13. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 7-8 Haziran 2007, Sivas.
 15. SAĞLAM, C., T. AKTAS, R. POLAT. "Bazı Yağlık Zeytin Çeşitlerinin Hasat Sonrası İşlemlere Yönelik Özelliklerinin Saptanması" Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Kahramanmaraş.
 16. POLAT, R., P. ÜLGER, T. AKTAŞ, U. ATAY. "Siirt Çeşidi Antepfıstıklarının Aerodinamik Özelliklere Göre Ayrılması" Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Kahramanmaraş.
 17. POLAT, R., M. GÜNER, E. DURSUN, D. ERDOĞAN, İ. GEZER, H.I.C. BİLİM, Badem Meyvesinin Mekanik Hasadı. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Kahramanmaraş
Projeler
 1. Ağaç Meyvelerinin Hasat İşleminde Kullanılan Gövde Sarsıcının ve Ağaç Üzerindeki Titreşimlerin İncelenmesi, BAP (Karabük Üniv. Bil. Araş. Proj. Kom.), Yürütücü 2013
 2. Pulluk Uç Demirlerinin Aşınma Ve Dayanım Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP (Karabük Üniv. Bil. Araş. Proj. Kom.), Yürütücü, 2013
 3. Yangına Dayanıklı Asansör Kapılarında Alüminyum Köpük Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi BAP (Karabük Üniv. Bil. Araş. Proj. Kom.), Yürütücü, 2013
 4. Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Hayvancılık İşletmeciliği: Hayvansal Atıklardan Biyoenerji ve Biyo ürün Eldesi, 2011-2013, TUBITAK TEYDEB, Ertan Tarım Hayv. ve Enerji İşl.Tic. A.Ş. Yardımcı Araştırıcı, 2013
 5. Demir Çelik Mamulleri Ar-Ge Test Ve Kalite Kontrol Merkez Laboratuarları (MARGEM), DPT/ALT YAPI PROJESİ, Yardımcı Araştırıcı, 2013
 6. Antepfıstığı Bahçelerinde Gübreleme Mekanizasyonunun Geliştirilmesi, TAGEM (Gaziantep Antep.Araş. Ens.), Yardımcı Araştırıcı, 2013
 7. Antepfıstığı İç Ve Dış Kabuğu Atıklarının Enerji İçeriklerinin Belirlenmesi Ve Briketlenerek Yakacak Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, TUBİTAK TOVAG, Yürütücü, 2010
 8. Antepfıstığının Mekanik olarak hasadına yönelik olarak bir gövde sarsıcı ve tutma platformu tasarımı ve uygulanması, TUBİTAK TOVAG, Yürütücü, 2009
 9. Güneş Pili Destekli Damla Sulama Sistemlerinin Kurulumu ve Sistem Performansının Teknik ve Enerji Maliyeti Yönünden Karşılaştırılması, TAGEM GAP Toprak-Su Kay. Tar. Arş. Ens.Müd. Şanlıurfa, Yardımcı Araştırıcı, 2011
 10. Antepfıstığı Bahçelerinde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Tekstürüne ve Toprak-Su Dengesi Üzerine Etkileri, TAGEM (Gaziantep Antep.Araş. Ens.), Yardımcı Araştırıcı, 2008
 11. Entegre Antepfıstığı işleme tesisinin projelenmesi, TAGEM (Gaziantep Antep.Araş. Ens.) Yardımcı Araştırıcı, 2008
 12. Antepfıstığı sınıflandırma sitemlerinin incelenmesi ve alternatif bir sınıflandırma sisteminin tasarımı, HUBAK-(Harran Üniv. Bil. Araş. Proj. Kom.), Yürütücü, 2007
 13. Hasat Sonrasında Tarlada kalan Pamuk Saplarının parçalanmasına yön. bir araş., HUBAK-(Harran Üniv. Bil. Ar. Proj. Kom.), Yürütücü, 2007
 14. GAP Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araş. Konuları Ve Eylem Planının oluşturulması, TUBİTAK-TARP, Yardımcı Araştırıcı, 2002
 15. Harran Ovasında İkinci Ürün Susamda Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma, Şanlıurfa Köy Hizmetleri Araş. Enstitüsü, Yardımcı Araştırıcı, 2000
 16. Antepfıstığında Sıcaklığın Çıtlama Üzerine Etkilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma HUBAK-(Harran Üniv. Bil. Araş. Proj. Kom.), Yürütücü, 2005
Ödül ve Destekler
 1. YÖK, Öğretim Üyesi Desteklme Programı (3 Ay), Malezya
 2. TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayın Teşvik Ödülü
Üyelikler
 1. Tarım Makineleri Bilimi Derneği
 2. ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers)
 3. ISHS (International Society for Horticultural Science )
Verilen Dersler
 1. Mühendislik Malzemeleri
 2. Malzeme Bilgisi
 3. İş Güvenliği
 4. Tarım Alet ve Makinaları
 5. Proje Yönetimi
 6. Sensörler ve Dönüştürücüler (Lisansüstü)
 7. İleri üretim Yöntemleri (Lisans Üstü)
 8. Otomasyon Sistemlerinde Seçme Konular (Lisans Üstü)
 9. Makina Tasarımında Dayanım ve Güvenlik (Lisansüstü)
 10. Tarımsal Ürünler İşleme Tekniği ve Makinaları (Lisans Üstü)
 11. Makina Tasarımında Malzeme Seçimi (Lisans Üstü)
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Salih Yıldız, 2011-Devam ediyor
 2. Şükrü Çağlar, 2010-Devam ediyor
 3. Ahmet E. Erdoğdu, Ağaç Meyvelerinin Hasat İşleminde Kullanılan Gövde Sarsıcının ve Ağaç Üzerindeki Titreşimlerin İncelenmesi, 2010-2013
 4. Aziz Özer, Kok Kırıcı Merdanelerinin İyileştirilmesi ve Ömürlerinin Arttırılması, 2011-2013
 5. Savaş Şenay; Pulluk Uç Demirlerinin Aşınma Ve Dayanım Özelliklerinin Belirlenmesi, 2009-2012
 6. Oğuzhan Bildik, Kompozit Yaprak Yay Tasarımı, 2009-2011 (İkinci Danışman)
 7. H.I. Cem Bilim, Antepfıstığında Sıcaklığın Çıtlama Üzerine Etkilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, 2002-2005
 8. Ümran Atay , Antepfıstığı sınıflandırma sitemlerinin incelenmesi ve alternatif bir sınıflandırma sisteminin tasarımı, 2004-2007
 9. Ferda Kaplan, Hasat Sonrasında Tarlada kalan Pamuk Saplarının parçalanmasına yönelik bir araştırma, 2004-2007
 10. M. Ali Palalı, Antepfıstığının iç ve dış kabuğunun bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve farklı kullanım olanaklarının araştırılması, 2006-2009
 11. Halil Aydın, Meyve bahçeleri için alternatif bir gübre atma makinasının tasarımı, 2007-2010
  Doktora
 
 1. Recep Demirsöz, Tez Döneminde, 2010-.......
 2. Mehmet Ali Okka, Ders Döneminde, 2011-.......
 

© Fakülte Web Komisyonu