Dr.Öğr.Üyesi Erkan KOÇ
Bölüm Başkan Yrd.
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 357
 
Telefon (370) 418 71 21
Faks (370) 418 71 21
 
E-posta ekoc@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Döküm, Korozyon, Mekanik Özellikler, Magnezyum Alaşımları, Biyomalzemeler.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, 2013-
 
 1. Araştırma Görevlisi, Karabük Üniversitesi, 2007-2013
 2. Araştırma Görevlisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2005-2007
İdari Görevler
 1. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Ekim 2017 -
 
 1. Laboratuvar Müdürlüğü, Demir Çelik Enstitüsü, Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MARGEM), Karabük Üniversitesi, Aralık 2013 - Haziran 2017
 2. Müdür Yardımcılığı, Demir-Çelik Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Ekim 2013 - Mart 2017
Eğitim Lisans Karabük Tek.Eğt. Fak., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2003).
  Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, (2008).
  Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, (2013).
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Idris Kabalci, Erkan Koc, Sırrı Semih Ozturk, "Mechanical, Structural and Thermal Properties of Transparent Bi2O3-Al2O3-ZnO-TeO2 Glass System," Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, Volume 27, Issue 3, pp 788-794, May 2017.
 2. Erkan Koç, M.Bobby Kannan, Mehmet Ünal, Ercan Candan, Influence of zinc on the microstructure, mechanical properties and in vitro corrosion behaviour of magnesium-zinc binary alloys, Journal of Alloys and Compounds, Vol 648, 291-296 pp., 2015
 3. M.Bobby Kannan, Erkan Koc, Mehmet UNAL, “Biodegradability of β-Mg17Al12 phase in simulated body fluid”, Materials Letters, Vol 82, 54-56 pp., 2012.
 4. S. Candan, M. Unal, E. Koc, Y. Turen, E. Candan, “Effect of titanium additions on mechanical and corrosion behaviours of AZ91 magnesium alloy”, Journal of Alloys and Compounds, Vol 509, 1958-1963 pp., 2011.
 5. S.Candan, M.Unal, M.Turkmen, E.Koc, Y.Turen, E.Candan, “Improvement of mechanical and corrosion properties of magnesium alloy by lead addition”, Materials Science and Engineering: A, 501, Issues 1-2, 115-118 pp., 2009
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Mehmet Unal, Halil Ahmet Goren, Erkan Koc, Yunus Turen, Hayrettın Ahlatcı, Yavuz Sun “Effect of Cooling Rate and 2 Wt % Silicon Addition on Microstructure and Mechanical Properties of AZ91 Mg Alloys”, International Journal of Mechanical And Production Engineering, Vol.5, Issue 7, pp. 25-28, July 2017.
 2. Halil Ahmet Gören, Mehmet Ünal, Erkan Koç, "Investigation Of Effect Of Cooling Speed Which In Mg Alloys Using Ceramic Mold", International Journal of New Technologies in Science and Engineering Vol. 4, Issue. 12, 2017
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Erkan Koç, Mehmet Ünal, Ercan Candan, "Effect of Zinc Additions on the Microstructure and Mechanical Properties of Mg-3Al Alloy" Conference Proceedings, 18 (12) Part XXII, 3143-3145, 26-27 Dec, 2016, Dubai UAE.
 2. Mehmet ÜNAL, Halil Ahmet Goren, Erkan Koc, Yunus TÜREN, "Effects on Microstructure and Mechanical Properties of the additional 1 wt. % Si and Different Cooling Rate to AZ91 Magnesium Alloys" International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS, 24-28 May, 2016, Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
 3. Halil Ahmet GÖREN, Mehmet ÜNAL, Erkan KOÇ, Yunus TÜREN “Farklı Soğuma Hızları ve Si İlavesinin AZ91 Magnezyum Alaşımlarının Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi” 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, 27-32, 21-22 April 2016, Afyon Kocatepe University, Turkey.
 4. Erkan KOÇ, Mehmet ÜNAL, Ercan CANDAN, Yunus TÜREN, Halil Ahmet GÖREN “AZ91 Magnezyum Alaşımının Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerine Zirkonyum Elementinin Etkisi” International Conference on Materials Scince and Technology in Cappadocia (IMSTEC'16) 521-523, Nevşehir, Turkey, 6-8 April, 2016.
 5. Mehmet UNAL, Erkan KOC, Yunus TUREN, Ferhat GUL, "Effect of Iron on Casting, Microstructure and Mechanical Properties of AZ91 Magnesium Alloy" 2. International Iron and Steel Symposium (IISS'15), page 158-161,1-3 April 2015, Karabuk, Turkey.
 6. S.Candan, H.Kusdemir, M.Turkmen, E.Koc, M. Unal, E.Candan, “AZ91 Magnezyum Alaşımının Korozyon Davranışları Üzerine Ti Elementinin Etkisi”, V.International Advanced Technologies Symposium, 13-15 May, 2009, Karabük, Turkey.
 7. Erkan KOC, Mehmet UNAL, Yunus TUREN, Ercan CANDAN, “AZ91 Magnezyum Alaşımının Döküm ve Mekanik Özelliklerine Sn İlavesinin Etkisi”, V.International Advanced Technologies Symposium, 13-15 May, 2009, Karabük, Turkey.
 8. Mehmet UNAL, Erkan KOC, Yunus TUREN, Ferhat GUL, Ercan CANDAN, “AZ91 Magnezyum Alaşımının Döküm ve Mekanik Özelliklerine Si İlavesinin Etkisi”, V.International Advanced Technologies Symposium, 13-15 May, 2009, Karabük, Turkey.
 9. Erkan KOC, Yunus TUREN, Sennur CANDAN, Ercan CANDAN, “Atık Plastiklerin Yüksek Fırınlarda Değrlendirilmesi”, IV. International Iron & Steel Congress, Karabük University, 2007, Karabük, Turkey.
Projeler
 1. ZM21 Magnezyum Alaşımının Haddeleme Sonrası Mikro Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 2019-Devam ediyor
 2. Biyouyumlu Magnezyum Alaşımlarının Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Karabük Üniversitesi, 2010-2013.
 3. Magnezyum Alaşımlarına İlave Edilen Farklı Alüminyum Ve Çinko Miktarlarında Korozyona Bağlı Mekanik Davranışlarının İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Destek Projeleri, Destek Projesi, 2014-2016
 4. TeO2-ZnO-Al2O3-Bi2O3 Oksitli Camlarının Üretimi, Yapısal ve Mekanik Özellikleri, Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2019
Ödül ve Destekler
 1. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, Uluslararası Bilim Yayın Teşvik Ödülü, 2009-2011-2012
 2. Doktora Araştırma Bursu (James Cook University, Avustralya), Yüksek Öğretim Kurulu, Eylül 2010 - Haziran 2011
Verilen Dersler
 1. Döküm Prensipleri
 2. Döküm Teknolojisi
 3. Malzeme Bilimi
 4. Tahribatsız Muayene Yöntemleri
 5. Biyomalzemeler
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Fozi Mustafa Salem MAKHLOF, "Magnezyum Çinko Alaşımlarının Mikroyapı ve Korozyon Özelliklerine Çinko İlaveleri ve Isıl İşlemin Etkisi", 2016-2018.
 2. Sırrı Semih Öztürk, "TeO2-ZnO-Al2O3-Bi2O3 Oksitli Camlarının Üretimi, Yapısal ve Mekanik Özellikleri", 2016-2019
 3. Ümit ÖZDEMİR, "ZM21 Magnezyum Alaşımının Haddeleme Sonrası Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", 2019-Devam ediyor.
 4. Sakine Obuz, "ZM21 Magnezyum Alaşımlarının Haddeleme Sonrası Aşınma ve Korozyon Davranışlarının İncelenmesi", 2019-Devam ediyor.
Sertifikalar, Kurslar
 1. "Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi", TÜBİTAK destekli, Akçakoca-Düzce, 2-4 Haziran 2014.
 

© Fakülte Web Komisyonu