Prof.Dr. Kamil ARSLAN
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No O235
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3966)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta kamilarslan@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Taşınım ile Isı Aktarımı, Türbülanslı Akış, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Nanoakışkanlar, Güneş Enerjisi, Çarpan Jet
   
Ünvan ve Görevler
 1. 12/2019 - ... : Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı, Prof. Dr.
 
 1. 09/2014 - 12/2019 : Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı, Doç. Dr.
 2. 10/2013 – 09/2014 : Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
 3. 09/2010 – 10/2013 : Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı Meslek Yüksekokulu, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, Yrd. Doç. Dr.
 4. 12/2002 – 09/2010 : Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
İdari Görevler
 1. 11/2019 – ... : Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
 
 1. 11/2015 - ... : Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü
 2. 11/2015 – ... : Karabük Üniversitesi BAP Komisyon Üyesi
 3. 11/2015 – 12/2019 : Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
 4. 01/2013 – 10/2013 : Çankırı Karatekin Üniversitesi BAP Komisyon Üyesi
 5. 04/2012 – 10/2013 : Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi
 6. 04/2012 – 10/2013 : Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu Erasmus Koordinatörü
Eğitim Lisans Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2002
  Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2005
  Doktora Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2010
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Arslan, K., Onur, N., “Comparison of Different Turbulent Models in Turbulent Forced Convective Flow and Heat Transfer inside Rectangular Cross-Sectioned Duct Heating at The Bottom Wall”, Ch. 54, pp. 577-584, Progress in Exergy, Energy, and the Environment, Dincer, I., Midilli, A., Kucuk, H. (Eds.), Springer, London, 2014.
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Tepe, A.Ü., Yetişken, Y., Uysal, Ü., Arslan, K., "Experimental and Numerical Investigation of Jet Impingement Cooling Using Extended Jet Holes", International Journal of Heat and Mass Transfer, accepted to print.
 2. Ekiciler R., Arslan K., Turgut O., Kurşun B., "Effect of Hybrid Nanofluid on Heat Transfer Performance of Parabolic Trough Solar Collector Receiver", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, accepted to print.
 3. Ekiciler R., Çetinkaya M.S.A., Arslan K., "Effect of Shape of Nanoparticle on Heat Transfer and Entropy Generation of Nanofluid-Jet Impingement Cooling", International Journal of Green Energy, accepted to print.
 4. Ekiciler, R., Çetinkaya, M.S.A., Arslan, K., "Heat Transfer Enhancement in an Equilateral Triangular Duct by Using Al2O3/Water Nanofluid: Effect of Nanoparticle Shape and Volume Fraction", Heat Transfer Research, accepted to print.
 5. Kaya, H., Eltugral, N., Kurukavak, A., Arslan, K., "Efficiency Assessment of an Evacuated U-Tube Solar Collector using Silver Nanofluid", ASME Journal of Solar Energy Engineering, Vol.141, No.6, pp.061016-061016-10 (10 pages), 2019 (doi:10.1115/1.4044881).
 6. Tepe, A.Ü., Arslan, K., Yetişken, Y., Uysal, Ü., "Effects of Extended Jet Holes to Heat Transfer and Flow Characteristics of the Jet Impingement Cooling", ASME Journal of Heat Transfer, Vol.141, No.8, pp.082202-082202-14, 2019 (doi:10.1115/1.4043893).
 7. Kaya, H., Arslan, K., "Numerical Investigation of Efficiency and Economic Analysis of an Evacuated U-Tube Solar Collector with Different Nanofluids", Heat and Mass Transfer, Vol.55, No.3, pp.581-593, 2019 (doi:10.1007/s00231-018-2442-z).
 8. Kaya, H., Ekiciler, R., Arslan, K., "Cfd Analysis Of Laminar Forced Convective Heat Transfer for TiO2/Water Nanofluid in A Semi-Circular Cross-Sectioned Micro-Channel", Journal of Thermal Engineering, Vol.5, No.3, pp.123-137, 2019 (doi:10.18186/thermal.540043).
 9. Ekiciler, R., Çetinkaya, M.S.A., Arslan, K., "Convective Heat Transfer Investigation of a Confined Air Slot-Jet Impingement Cooling on Corrugated Surfaces with Different Wave Shapes", ASME Journal of Heat Transfer, Vol.141, No.2, pp.022202-022202-7, 2019 (doi:10.1115/1.4041954).
 10. Kaya, H., Ekiciler, R., Arslan, K., "Entropy Generation Analysis of Forced Convection Flow in a Semi-Circular Shaped Microchannel with TiO2/Water Nanofluid", Heat Transfer Research, Vol.50, No.4, pp.335-348, 2019 (doi:10.1615/HeatTransRes.2018025888).
 11. Uysal, C., Arslan, K., Kurt, H., "Laminar Forced Convection and Entropy Generation of ZnO-Ethylene Glycol Nanofluid Flow through Square Microchannel with Using Two-Phase Eulerian-Eulerian Model", Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol.12, No.1, pp.1-10, 2019 (doi:10.18869/acadpub.jafm.73.253.28744).
 12. Ekiciler, R., Aydeniz, E., Arslan, K., "A Cfd Investigation of Al2O3/Water Flow in a Duct Having Backward Facing Step", Journal of Thermal Engineering, Vol.5, No.1, pp.31-41, 2019 (doi:10.18186/thermal.512999).
 13. Uysal, C., Arslan, K., Kurt, H., "Entropy Generation of Zirconia-Water Nanofluid Flow through Rectangular Microchannel", Thermal Science, Vol.22, Suppl.5, pp.1395-1405, 2018 (doi:10.2298/TSCI18S5395U).
 14. Ekiciler, R., Aydeniz, E., Arslan, K., "The Effect of Volume Fraction of SiO2 Nanoparticle on Flow and Heat Transfer Characteristics in a Duct with Corrugated Backward-Facing Step", Thermal Science, Vol.22, Suppl.5, pp.1435-1447, 2018 (doi:10.2298/TSCI18S5435E).
 15. Ekiciler, R., Arslan, K., "CuO/Water Nanofluid Flow over Microscale Backward-Facing Step and Analysis of Heat Transfer Performance", Heat Transfer Research, Vol.49, No.15, pp.1489-1505, 2018 (doi:10.1615/HeatTransRes.2018020931).
 16. Kaya, H., Arslan, K., Eltugral, N. "Experimental Investigation of Thermal Performance of an Evacuated U-Tube Solar Collector with ZnO/Etylene Glycol-Pure Water Nanofluids", Renewable Energy, Vol.122, pp.329-338, 2018 (doi:10.1016/j.renene.2018.01.115).
 17. Turgut, O., Arslan, K., "Periodically Fully Developed Laminar Flow and Heat Transfer in a Two-Dimensional Horizontal Channel with Staggered Fins", Thermal Science, Vol.21, No.6A, pp.2443-2455, 2017 (doi:10.2298/TSCI150315160T).
 18. Arslan, K., "Three-Dimensional CFD Modeling of TiO2/R134a Nanorefrigerant"; Thermal Science, Vol.21, No.1A, pp.175-186, 2017 (doi:10.2298/TSCI140425002A).
 19. Uysal, C., Arslan, K., Kurt, H., "A Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer Characteristics of ZnO-Ethylene Glycol Nanofluid in Rectangular Microchannels", Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, Vol.62, No.10, pp.603-613, 2016 (doi:10.5545/sv-jme.2015.3170).
 20. Onur, N., Arslan, K., “Experimental Investigation of Laminar Heat Transfer inside Trapezoidal Duct Having Different Corner Angles”, Experimental Heat Transfer, Vol.28, No.1, pp.89-105, 2015 (doi:10.1080/08916152.2013.821543).
 21. Arslan, K., Onur, N., “Experimental Investigation of Flow and Heat Transfer in Rectangular Cross-Sectioned Duct with Baffles Mounted on the Bottom Surface with Different Inclination Angles”, Heat and Mass Transfer, Vol.50, No.2, pp.169-181, 2014 (doi:10.1007/s00231-013-1236-6).
 22. Arslan, K., “Three Dimensional Numerical Investigation of Turbulent Flow and Heat Transfer inside a Horizontal Semi-Circular Cross-Sectioned Duct”, Thermal Science, Vol.18, No.4, pp.1145-1158, 2014.
 23. Arslan, K., Onur, N., “Experimental and Numerical Investigation of Transition to Turbulent Flow and Heat Transfer Inside Rectangular Duct under Uniform Bottom Surface Temperature with Developing Velocity and Temperature Fields”, Heat and Mass Transfer, Vol.49, No.7, pp.921-931, 2013.
 24. Onur, N., Turgut, O., Arslan, K., “Three-Dimensional Numerical Analysis of Convective Heat Transfer in a Curved Square Duct”, Journal of Thermal Science and Technology, Vol.31, No.2, pp.13-24, 2011.
 25. Turgut, O., Onur, N., Arslan, K., Günbey, F., “Numerical Investigation of Heat Transfer Problem in Hydrodynamically and Thermally Developing Laminar Flow in Trapezoidal Cross-Section Duct”, Journal of Thermal Science and Technology, Vol.29, No.2, pp.59-66, 2009.
 26. Onur, N., Turgut, O., Arslan, K., Kurtul, Ö., “An Experimental and Three Dimensional Numerical Study on the Convective Heat Transfer inside a Trapezoidal Cross-Section Duct Under Constant Wall Temperature”, Heat and Mass Transfer, Vol.45, No.3, pp.263-274, 2009.
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Ekiciler, R., Arslan, K., "Effects of SiO2/Water Nanofluid Flow in a Square Cross-Sectioned Curved Duct", European Journal of Engineering and Natural Sciences (EJENS), Vol.3, No.2, pp.101-109, 2019.
 2. Arslan, K., Turgut, O., "Forced Convection Fluid Flow Characteristics of R600a/Al2O3 Nanorefrigerant", Abstract of Applied Sciences and Engineering, Vol.10, pp.5, 2016 (doi:0.18488/journal.1001/2016.10/1001.10).
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Arslan, K., Onur, N., Ekiciler, E., “Numerical Investigation of Forced Convective Fluid Flow of TiO2/R600a Nanorefrigerant in a Pipe”, Figes İleri Mühendislik ve Arge Teknolojileri Dergisi, Vol.20, No.4, pp.37-43, 2018.
 2. Altundağ A., Gedik E., Ergün A. , Arslan K., Ekiciler R., "Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, e-ISSN:1304-4141, Vol.12, No.4, pp.103-114, 2015.
 3. Deniz, E., Kavak, B.B., Arslan, K., “Seri Bağlı Ardışık Termoelektrik Soğutucuların Soğutma Performanslarının Deneysel İncelenmesi”, Journal of New World Sciences Academy NWSA-Engineering Sciences, Vol.10, No.3, pp.34-41, 2015.
 4. Onur, N., Arslan, K., Turgut, O., “Yamuk Kesitli Kanal İçerisinde Hidrodinamik Olarak Tam Gelişmiş Isıl Olarak Gelişmekte Olan Laminer Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi”, Çankaya University Journal of Science and Engineering, Vol.9, No.2, pp.75-87, 2012.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Arslan, K., Tepe, T., Ekiciler, R., "Numerical Investigation of ZnO-Water Nanofluid Flow in a Spiral Coil" 5rd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2019), 12-16 June 2019, Prague, CZECH REPUBLIC.
 2. Can, A., Arslan, K., "Heat Transfer on an Insulated Plane Wall and Its Effect on Climate Change" 5rd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2019), 12-16 June 2019, Prague, CZECH REPUBLIC.
 3. Tekir, M., Gedik, E., Yigit, M., Arslan, K., “Comparative Study of Multiphase Nanofluid Models of Ferromagnetic Nanofluids Flow in a Circular Pipe”, 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019), pp.295-298, 26-28 June 2019, Castelló, SPAIN.
 4. Arslan, K., Gedik, E., Kurt, H., “CFD Modeling of Different Types of R134a Based Nanorefrigerants Flowing in a Circular Cross-Sectioned Duct” 4th International Congress on Mathematics, Engineering, Natural And Health Sciences (EJONS 2018), pp.187-203, 11-13 August 2018, Kiev, UKRAINE.
 5. Tekir, M., Ekiciler, R., Arslan, K., "Effect of Nanoparticle Diameter on Nanofluid Turbulent Forced Convective Heat Transfer in a Square Cross-Sectioned Horizontal Channel" 1st International Conference on Energy System Engineering (ICESE 2017), pp.449-454, 02-04 November 2017, Karabük, TURKEY.
 6. Kaya, H., Arslan, K., "Thermal Performance of an Evacuated U-Tube Solar Collector Using TiO2/EG-Water Nanofluid" 1st International Conference on Energy System Engineering (ICESE 2017), pp.476-480, 02-04 November 2017, Karabük, TURKEY.
 7. Ekiciler, R., Aydeniz E., Arslan K., "The Effect of Volume Fraction of SiO2 Nanoparticle on Flow and Heat Transfer Characteristics in a Duct with Corrugated Backward-Facing Step" 18th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (SIMTERM 2017), pp.450-462, 17-20 October 2017, Sokobanja, SERBIA.
 8. Tekir, M., Ekiciler, R., Arslan, K., "Numerical Simulation of Hybrid Nanofluid Flow In A Square Cross-Sectioned Horizontal Duct" 18th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (SIMTERM 2017), pp.707-715, 17-20 October 2017, Sokobanja, SERBIA.
 9. Uysal, C., Arslan, K., Kurt, H., "Entropy Generation of Zirconia-Water Nanofluid Flow through Rectangular Microchannel", 18th International Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (SIMTERM 2017), pp.802-813, 17-20 October 2017, Sokobanja, SERBIA.
 10. Ekiciler, R., Arslan K.,"Effects of SiO2/Water Nanofluid Flow in a Square Cross-Sectioned Curved Duct" 3rd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2017), pp.331-339, 3-7 May 2017, Budapest, HUNGARY.
 11. Tekir, M., Arslan, K., "CFD Analyses of CuO-Water Nanofluid Flow in a Square Cross-Sectioned Duct under Turbulent Flow Condition", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), pp. 1152-1158, 3-7 May 2017, Budapest, HUNGARY.
 12. Ekiciler, R., Aydeniz E., Arslan K., "Numerical Simulation of Laminar Forced Convection Flow Over Backward-Facing Step With Using Different Types Of Nanofluids" International Conference on Energy and Thermal Engineering (ICTE 2017), pp.209-219, 25-28 April 2017, Istanbul, TURKEY.
 13. Ekiciler, R., Aydeniz E., Arslan K., "A CFD Investigation of Al2O3/Water Flow in a Duct Having Backward-Facing Step" International Conference on Energy and Thermal Engineering (ICTE 2017), pp.249-256, 25-28 April 2017, Istanbul, TURKEY.
 14. Ekiciler, R., Ayaz, D.B., Arslan K., "The Effects of Ethylene Glycol Based Nanofluid Flow Over 2D Backward-Facing Step" International Conference on Energy and Thermal Engineering(ICTE 2017), pp.264-272, 25-28 April 2017, Istanbul, TURKEY.
 15. Ekiciler, R., Ayaz, D.B., Arslan K., " A Two-Dimensional Numerical Simulation of Nanofluid Flow Over Backward-Facing Step: Comparisons of the Effects of Base Fluids on Heat Transfer" International Conference on Energy and Thermal Engineering (ICTE 2017), pp.280-287, 25-28 April 2017, Istanbul, TURKEY.
 16. Kaya, H., Arslan, K., “Numerical Investigation on Convective Heat Transfer Characteristics of Different Types of Nanofluids Flowing in a Semi-Circular Cross-Sectioned Microchannel”, 13rd International Conference on Flow Dynamics (ICFD 2016), pp.434-435, 10-12 October 2016, Tohoku University, Sendai, JAPAN.
 17. Ekiciler, R., Arslan K.,"Numerical Analysis of SiO2/Water Nanofluid Flow Over Backward-Facing Step" 2nd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2016), pp.331-339, 24-28 May 2016, Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA.
 18. Ekiciler, R., Arslan K.,"Heat Transfer and Entropy Generation Analysis of Nanofluids Flow Over Backward-Facing Step" 2nd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2016), pp.1636-1644, 24-28 May 2016, Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA.
 19. Uysal, C., Arslan, K., Kurt, H., “A Numerical Study on Laminar Forced Convection of ZnO-Ethylene Glycol Nanofluid in a Trapezoidal Microchannel”, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (SIMTERM 2015), pp.802-813, 20 - 23 October 2015, Sokobanja, SERBIA.
 20. Kaya, H., Arslan, K., “CFD Analysis of Forced Convection Flow and Heat Transfer in Semi-Circular Cross-Sectioned Micro-Channel”, 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2015), pp.1326-1335, 3-5 June 2015, Universidad Politecnica de Valencia, Valencia, SPAIN.
 21. İşgüzar, T., Uysal, C., Arslan, K., Kurt, H., “Numerical Investigation of Convective Heat Transfer Characteristics of TiO2/Water Nanofluid in a Trapezoidal Microchannel”, 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015), pp.234-242, 15-19 May 2015, Skopje, REPUBLIC OF MACEDONIA.
 22. Arslan, K., “CFD Analysis of Forced Convection Heat Transfer Cu-Water Nanofluids in Circular Tube”, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia (SIMTERM 2013), pp.40, 22 - 25 October 2013, University of Niš, SERBIA.
 23. Arslan, K., Onur, N., “Comparison of Different Turbulent Models in Turbulent Forced Convective Flow and Heat Transfer inside Rectangular Cross-Sectioned Duct Heating at The Bottom Wall”, International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-6), pp.705-713, 01 - 04 July 2013, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, TURKEY.
 24. Arslan, K., Onur, N., Turgut, O., “Experimental and Three Dimensional Numerical Investigation of Laminar Flow Heat Transfer in a Rectangular Duct under Uniform Bottom Surface Temperature with Developing Velocity and Temperature Fields”, 7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT 2010), pp.847-852, 19 - 21 July 2010, Antalya, TURKEY.
 25. Onur, N., Turgut, O., Kurtul, Ö., Arslan, K., “Three-Dimensional Numerical Analysis of Convective Heat Transfer in a Curved Square Duct with Internal Fin”, 7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT 2010), pp.467-472, 19 - 21 July 2010, Antalya, TURKEY.
 26. Onur, N., Arslan, K., and Turgut, O., “Experimental and Three Dimensional Numerical Investigation of Laminar Heat Transfer Inside Trapezoidal Duct”, 7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT 2010), pp.853-858, 19 - 21 July 2010, Antalya, TURKEY.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Tekir, M., Arslan, K. "Kare Kesitli Bir Kanal İçerisinde Türbülanslı Nanoakışkan Akışının HAD Analizi ve Türbülans Modellerinin Karşılaştırılması", ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 13-16 Eylül 2017, Hitit Üniversitesi, Çorum/TURKİYE.
 2. Altundağ, A., Gedik, E., Ergün, A., Arslan, K., Ekiciler, R., "Bir Hastanede Amaliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi", AES'15 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, pp.776-785, 1-3 Ekim 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla/TÜRKİYE.
 3. Ekiciler, R., Arslan, K., Gedik, E., "TiO2/Su Nanoakışkanının 180 Derecelik Yatay Bir Eğrisel Kare Kesitli Kanal İçerisindeki Zorlanmış Konveksiyon Akış ve Isı Transferinin Sayısal Analizi", ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp.786-793, 2-5 Eylül 2015, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir/TÜRKİYE.
 4. İşgüzar, T., Uysal, C., Arslan, K., Kurt, H., "İkizkenar Yamuk Kesitli Bir Mikrokanalda ZnO-Su Nanoakışkanının Akış ve Isı Transferi Karakteristiklerinin Nümerik Olarak İncelenmesi", ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp.134-140, 2-5 Eylül 2015, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir/TÜRKİYE.
 5. Arslan, K., Karagöz, M., Deniz, E., Ekmekçi, İ., "R-1234yf Soğutucu Akışkanının Akış ve Isıl Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi", 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, pp. 1197-1206, 8-11 Nisan 2015, İzmir/TÜRKİYE.
 6. Karagöz, M.,Kurtgöz, Y., Arslan, K., Deniz, E., Yılmaz, S., “Ejektörlü Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Ejektörlerin Tasarım ve İmalatı”, 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, pp. 225-236, 23-25 Ekim 2014, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir/TÜRKİYE.
 7. Mulcar, H., Arslan, K., Deniz, E., Onur, N., “R-236fa Kullanılan Bir Ejektör İçerisindeki Türbülanslı Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi”, 7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, pp. 265-270, 15-16 Mayıs 2014, Çankaya Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE.
 8. Arslan, K., Onur, N., “Transition to Turbulent Flow and Heat Transfer Inside Rectangular Cross-Sectioned Duct under Uniform Bottom Surface Temperature Condition for Different Duct Aspect Ratio”, 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, pp.113-118, 25–26 Nisan 2013, Çankaya Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE.
 9. Onur, N., Arslan, K., Altunok, T., Turgut, O., “Yamuk Kesitli Kanal İçerisinde Laminer Akış Şartlarında Hidrodinamik Olarak Tam Gelişmiş Isıl Olarak Gelişmekte Olan Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi”, 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, pp.221-225, 26–27 Nisan 2012, Çankaya Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE.
 10. Arslan, K., Onur, N., Turgut, O., “Numerical Investigation of Turbulent Flow and Heat Transfer inside Rectangular Cross-Sectioned Duct”, ULIBTK’11 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp.382-387, 07–10 Eylül 2011, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak/TÜRKİYE.
 11. Onur, N., Turgut, O., Arslan, K., Kahraman, S., “Engelli-Oluklu Dikdörtgen Kesitli Bir Kanal İçerisindeki Türbülanslı Akışın Sayısal Olarak İncelenmesi”, ULIBTK’11 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp.33-38, 07–10 Eylül 2011, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak/TÜRKİYE.
 12. Onur, N., Turgut, O., Arslan, K., Uslu, R., “İçerisine Kanal Boyunca Farklı Yüksekliklerde Kanatçıklar Yerleştirilmiş Üçgen Kesitli Kanal İçerisindeki Zorlanmış Akış ile Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi”, ULIBTK’11 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp.286-291, 07–10 Eylül 2011, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak/TÜRKİYE.
 13. Onur, N., Turgut, O., Arslan, K., Uslu, R., “Geçiş Bölgesinde Üçgen Kesitli Kanalda Türbülanslı Zorlanmış Konveksiyon Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi” Anova 2010 Kullanıcılar Konferansı, 6–8 Temmuz 2010, Bilkent Otel, Ankara/TÜRKİYE.
 14. Onur, N., Kurtul, Ö., Arslan, K., Turgut, O., “Kare Kesitli 90o’lik Eğrisel Bir Kanal İçerisinde Laminer Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi”, 14. Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Sistem Modelleme Konferansı, 5-6 Kasım 2009, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara/TÜRKİYE.
 15. Arslan, K., Onur, N., “İçerisine Farklı Açılarda Engeller Yerleştirilmiş İki Yatay Paralel Plaka Arasındaki Akışın Sayısal Olarak İncelenmesi”, ULIBTK’09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp.453-459, 24–27 Haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas/TÜRKİYE.
 16. Turgut, O., Onur, N., Arslan, K., Deveci, İ., Başataç, K., “Çapraz Düzenlenmiş Boru Demeti Üzerinde Laminer Zorlanmış Konveksiyonun Sayısal Olarak İncelenmesi”, ULIBTK’09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp.439-444, 24–27 Haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas/TÜRKİYE.
 17. Onur, N., Arslan, K., Turgut, O., “Kare Kesitli 220o’lik Eğrisel Bir Kanal İçerisindeki Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi”, ULIBTK’09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp.475-481, 24–27 Haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas/TÜRKİYE.
 18. Onur, N., Arslan K., Turgut, O., “Alt Yüzeyine Farklı Açılarda Engeller Yerleştirilmiş İki Paralel Plaka Arasındaki Türbülanslı Akışın Sayısal Olarak İncelenmesi” Anova 2008 Kullanıcılar Konferansı, 7–9 Ekim 2008, Bilkent Otel, Ankara/TÜRKİYE.
 19. Turgut, O., Onur, N., Arslan, K., “Tam Gelişmiş Akış Şartlarında Yamuk Kesitli Kanal İçerisindeki Zorlanmış Konveksiyon Isı Transferinin Farklı Türbülans Modelleri Kullanılarak İncelenmesi”, ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp.618-623, 30 Mayıs-2 Haziran 2007, Erciyes Üniversitesi, Kayseri/TÜRKİYE.
 20. Turgut, O., Onur, N., Arslan, K., "Yamuk Kesitli Kanal İçerisinde Zorlanmış Konveksiyon Şartlarında Türbülanslı Akış ve Isı Transferinin Deneysel Olarak İncelenmesi", ULIBTK’05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp.162-168, 7-9 Eylül 2005, KTU, Trabzon/TÜRKİYE.
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Member of Editorial Board
 2. 1st International Conference on Energy Systems Engineering (ICESE’17)
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Heat and Mass Transfer
 2. Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering
 3. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi
 4. Experimental Heat Transfer
 5. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
 6. Heat Transfer Research
 7. Current Nanoscience
Projeler
 1. Nanouptake – Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (COST Action CA15119), Supported by European Horizon 2020 Energy and Climate Objectives, Projedeki Görevi: Araştırmacı (Devam Ediyor).
 2. “Türbin Kanatlarında Borulu Jet Çarpmalı Soğutmanın Isı Transfer Performansına Etkisinin Deneysel Analizi”, TÜBİTAK Projesi, Proje Kodu: 118M795, Projedeki Görevi: Araştırmacı (Devam Ediyor).
 3. “Kanal İçi Türbülanslı Hibrit Nanoakışkan Akışının Alternatif (AC) Manyetik Alan Etkisi Altında Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi”, TÜBİTAK Projesi, Proje Kodu: 217M978, Projedeki Görevi: Araştırmacı (Devam Ediyor).
 4. “Manyetik Alan Etkisi Altında Nanoakışkan Akışının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi”, Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: KBÜBAP-17-DR-439, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü (Devam Ediyor).
 5. “ZnO/Etilen Glikol-Saf Su Hibrit Nanoakışkanı Karakterizasyonu”, Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: KBÜBAP-17-DS-408, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü (Devam Ediyor).
 6. “Gövde Borulu Isı Değiştiricisi Tasarımı”, Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: KBÜ-BAP-16/1-YL-154, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü (Tamamlandı, Kesin Rapor Tarihi: 13/07/2018).
 7. “ZnO/Etilen Glikol-Saf Su Nanoakıskan Kullanılan Vakum Tüplü Bir Güneş Kolektörünün Isıl Veriminin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: KBÜ-BAP-16/1-KP-240, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü (Tamamlandı, Kesin Rapor Tarihi: 30/06/2018).
 8. "Kardemir A.Ş. 1 ve 4 Numaralı Yüksek Fırınlar için Isı Değiştiricisi Tasarımı", Kardemir A.Ş., Projedeki Görevi: Araştırmacı (Tamamlandı, Kesin Rapor Tarihi: 22/09/2016).
 9. "Geri Basamaklı Bir Mikrokanal İçerisindeki Nanoakışkan Akışı ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi", Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kodu: KBÜ-BAP-15/2-YL-034, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü (Tamamlandı, Kesin Rapor Tarihi: 30/06/2016).
 10. Nano-Soğutucu Akışkanların Sayısal Analizi ve Yüksek Performansta Nano-Soğutucu Akışkan Geliştirilmesi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kodu: 2012/24, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü (Tamamlandı, Kesin Rapor Tarihi: 10/09/2013).
 11. Farklı Kesit Alanlarına Sahip Kanatçıkların Kanal İçerisindeki Akış Performansına Etkilerinin Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kodu: 06/2008-35, Projedeki Görevi: Araştırmacı (Tamamlandı, Kesin Rapor Tarihi: 09/04/2010).
 12. Üst Veya Alt Yüzeyine Farklı Geometrilere Sahip Engeller Yerleştirilmiş Dikdörtgen Kesitli Kanallar İçerisindeki Akış ve Isı Transferinin Geçiş Bölgesinde Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kodu: 06/2008-36, Projedeki Görevi: Araştırmacı (Tamamlandı, Kesin Rapor Tarihi: 20/11/2009).
Üyelikler
 1. American Society of Thermal and Fluids Engineers (ASTFE)
 2. GÜNDER-Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu -Türkiye Bölümü
 3. Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği
Verilen Dersler
 1. Thermodynamics I
 2. Thermodynamics II
 3. Heat Transfer
 4. Fluid Mechanics I
 5. Fluid Mechanics II
 6. Thermal System Design
 7. Gaz Türbinleri
 8. Isı Taşınımı (Y.L.)
 9. Isı İletimi (Y.L.)
 10. Mühendislik Matematiği (Y.L.)
 11. İleri Akışkanlar Mekaniği (Y.L.)
 12. İleri Termodinamik (Y.L.)
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Kaan Süleyman UZ, “Eş Eksenli Üç Borulu Isı Değiştiricilerinde Nanoakışkan Kullanımının Sayısal Olarak İncelenmesi”, 2018.
 2. Recep EKİCİLER, "Numerical Analysis of Convective Heat Transfer and Flow Characteristics With Nanofluids Flowing Over A Microscale Backward-Facing Step", 2016.
  Doktora
 
 1. Hüseyin KAYA, “Experimental and Numerical Investigation on Thermal Efficiency of an Evacuated Tube Solar Collector Using Nanofluids”, 2018.
 2. Cüneyt UYSAL, "Dikdörtgen Kesitli Mikrokanallarda ZnO-Etilen Glikol Nanoakışkanının Akış ve Isı Transferi Karakteristiklerinin Sayısal Olarak Modellenmesi", 2016.
 

© Fakülte Web Komisyonu