Dr.Öğr.Üyesi Samet USLU
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 363
 
Telefon (370) 418 71 16 (Dahili: 7116)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta sametuslu@karabuk.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://avesis.karabuk.edu.tr/sametuslu/
 
Çalışma Alanları Otomotiv, İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıtlar, Optimizasyon
   
Ünvan ve Görevler
 1. Dr. Öğretim Üyesi, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2019-
 
 1. Araştırma Görevlisi, Karabük Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, 2014-2019
Eğitim Lisans Makine Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, 2013
  Yüksek Lisans Makine Mühendisliği, Karabük Üniversitesi, 2015
  Doktora Makine Mühendisliği, Karabük Üniversitesi, 2018
 
Tezler Lisans Farklı Kapasitede Doğalgaz Yanma Odalarının Tasarım ve Analizi, Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nazım USTA, 2013
  Yüksek Lisans Düşük Güçlü Bir Dizel Motorda Dietil Eter Kullanılmasının Motor Parametrelerine Etkisi, Tez Danışmanı : Prof. Dr. M. Bahattin Çelik, 2015
  Doktora Buji Ateşlemeli Motorlarda Amil Alkol Kullanımının Deneysel ve Yapay Sinir Ağlarıyla İncelenmesi, Tez Danışmanı : Prof. Dr. M. Bahattin Çelik, 2018
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Simsek, S. and Uslu, S., Determination of a diesel engine operating parameters powered with canola, safflower and waste vegetable oil based biodiesel combination using response surface methodology (RSM), FUEL, Vol 270, 15 June 2020.'
 2. 'Mustafa Aydın, Samet Uslu, M. Bahattin Çelik, Performance and emission prediction of a compression ignition engine fueled with biodiesel-diesel blends: A combined application of ANN and RSM based optimization, FUEL, Vol 269, 1 June 2020.'
 3. 'Samet Uslu, M. Bahattin Çelik, Performance and Exhaust Emission Prediction of a SI Engine Fueled with I-amyl Alcohol-Gasoline Blends: An ANN Coupled RSM Based Optimization, FUEL, Vol 265, 1 April 2020.'
 4. 'Samet Uslu, M. Bahattin Çelik, Combustion and emission characteristics of isoamyl alcohol-gasoline blendsin spark ignition engine, FUEL, Vol 262, 15 February 2020.'

  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Samet Uslu, Mustafa Bahattin Celik, Prediction of engine emissions and performance with artificial neural networks in a single cylinder diesel engine using diethyl ether, Engineering Science and Technology, an International Journal, 21, pp. 1194–1201, 2018.

 2. Samet Uslu, Mustafa Bahattin Celik, Experimental Investigation of The Effects of Diethyl Ether-Diesel Fuel Blends on Engine Parameters in a Low Power Diesel Engine, International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, Vol. 7 (5), pp. 125-138, 2018.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Mustafa Aydın, Samet Uslu, DEE ADDITIVE EFFECT ON COMBUSTION AND EMISSION CHARACTERISTICS IN A SINGLE CYLINDER DIESEL ENGINE FUELED WITH PALM BIODIESEL-DIESEL BLEND, INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - III, October 18-20, 2019, Zonguldak, Turkey.
 2. Samet Uslu, Mustafa Aydın, OPTIMIZATION AND PREDICTION OF A DIESEL ENGINE PARAMETERS OPERATING WITH DEE/PALM OIL/DIESEL BLENDS BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM), INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - III, October 18-20, 2019, Zonguldak, Turkey.
 3. 'Samet Uslu, Mustafa Aydın, OPTIMIZATION OF A DIESEL ENGINE USING BIODIESEL / DIESEL FUEL BLENDS BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM), I. International Science and Innovation Congress, 26-29 August 2019, Pamukkale,Denizli/TURKEY.'
 4. 'Samet Uslu, Cylinder gas pressure prediction and optimization of a diesel engine operating tire pyrolysis oil (TPO)/diesel blends using response surface methodology (RSM), 3rd International Engineering Research Symposium, September 05-07, 2019, Düzce, Turkey.'
 5. 'Samet Uslu, M. Bahattin Çelik, Experimental investigation of the effects of isoamyl alcohol/gasoline fuel blends on diesel engine parameters, 3rd International Engineering Research Symposium, September 05-07, 2019, Düzce, Turkey.'
 6. Samet Uslu, Mustafa Bahattin Çelik, Using of Metallic Foams in the Automotive Industry, 1th International Symposium on Light Alloys and Composite Materials, 22-24 March 2018, Karabük, Türkiye.
 7. Samet Uslu, Mustafa Bahattin Çelik, Prediction of Engine Performance and Emissions for Using Diethyl Ether on Diesel Engine with Artificial Neural Network, 14th International Combustion Symposium, 25-27 April 2018, Karabük, Türkiye.
 8. Samet Çat, Mustafa Aydın, Samet Uslu, Mustafa Bahattin Çelik, Selami Sağıroğlu, Effect of Changing Injection Pressure on Engine Performance and Emission on Diesel Engine With Waste Biodiesel, 14th International Combustion Symposium, 25-27 April 2018, Karabük, Türkiye.
 9. Samet Çat, Mustafa Aydın, Samet Uslu, Mustafa Bahattin Çelik, Bülent Özdalyan, The Effect of Using Waste Biodiesel on Low Powered Diesel Engine on Engine Performance and Emissions, 14th International Combustion Symposium, 25-27 April 2018, Karabük, Türkiye.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Gazi Journal of Engineering Sciences (GJES)
 2. 'Journal of Engineering Sciences and Design'
 3. 3rd INTERNATIONAL ENGINEERING RESEARCH SYMPOSIUM (INERS'19)
 4. '14th International Combustion Symposium, 25-27 April 2018, Karabük'
Verilen Dersler
 1. Dinamik
 2. İş Hayatı İçin Yabancı Dil
 3. Sistem Dinamiği ve Kontrolü
 4. Isı Transferi
 5. İçten Yanmalı Motorlar
 6. Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarı
 

© Fakülte Web Komisyonu