Dr.Öğr.Üyesi M. Emin AKAY
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 258
 
Telefon (370) 418 73 55 (Dahili: 7355)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta eminakay@karabuk.edu.tr
  eminakay@yahoo.com
 
Çalışma Alanları Raylı Sistemler, Taşıt Teknolojileri, Araç Mekaniği, Kentiçi Raylı Ulaşım, Cer Sistemleri, Motor Performansı, Emisyonlar, Hava Kirliliği, İş Sağlığı ve Güvenliği
   
Ünvan ve Görevler
 1. Teknik Öğretmen, İzmir Motor Meslek ve Teknik Lisesi, 1975 - 1987.
 
 1. Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Kırıkkale MYO, Makine Programı, 1987 - 1992.
 2. Öğretim Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO, Otomotiv Programı, 1992 - 2009.
 3. Yrd. Doç. Dr., Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Enerji ABD., 2009 - 2011.
 4. Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO, Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Bölümü, 2011 - 2015.
 5. Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi /Makine Mühendisliği Bölümü / Raylı Sistemler Mühendisliği Programı, 2015 - Devam Ediyor.
 6. Raylı Sistemler Mühendisliği Program Başkanı, 2015 - Devam Ediyor.
İdari Görevler
 1. Motor Ayarları Atölye Şefi, İzmir MML, 1985 - 1987.
 
 1. Müdür Yrd., Ankara Üniversitesi, Kırıkkale MYO, 1987 - 1990.
 2. Makine Müh. Bölüm Bşk. V., Enerji ABD Bşk., Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2009 - 2011.
 3. Müdür, Kırıkkale Üniversitesi, Hacılar Hüseyin Aytemiz MYO, 2011 - 2014.
 4. Raylı Sistemler Mühendisliği Program Başkanı, Makine Mühendisliği Bölümü, Raylı Sistemler Mühendisliği Programı, 2015 - Devam Ediyor.
Eğitim Lisans Makine Eğitimi Bölümü / Otomotiv, Gazi Üniversitesi, 1975.
  Yüksek Lisans Makine Eğitimi ABD, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
  Doktora Makine Mühendisliği ABD, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Genel ve Teknik İletişim, A.Ü. Kırıkkale MYO Yayını, 1990.
 2. Motor Ayarları Atölyesi İş ve İşlem Yaprakları, MEB Yayınları, 1988.
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Abid Ustaoglu, Mustafa Alptekin, Mehmet Emin Akay, "Thermal and exergetic approach to wet type rotary kiln process and evaluation of waste heat powered ORC (Organic Rankine Cycle)", Volume 112, Pages 281-295, 2017.
Projeler
 1. "Tren Tekerleğinin İşlenebilirlik Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Araştırılması", Karabük Üniversitesi; BAP, Proje No: KBÜBAP-17-YL-456, Proje Yürütücüsü, 2018.
 2. "InnoTrans2016, Berlin. Fuarını Ziyaret", Karabük Üniversitesi; BAP, Proje No: KBÜ-BAP-16/2-YD-028, Proje Yürütücüsü, 2016.
Verilen Dersler
 1. Raylı Sistemlerin Esasları (YL).
 2. Raylı Sistem Taşıtları Cer Sistemleri (YL).
 3. Yüksek Hızlı Raylı Sistemler.
 4. Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemleri.
 5. Tren ve Demiryolları Bakım Esasları.
 6. Raylı Sistem İşletmeciliği.
 7. Taşıma Teknolojisi ve Ekonomisi.
 8. Mesleki Yabancı Dil.
 9. İş Hayatı İçin Yabancı Dil.
 10. Taşıt Hasar Analizi.
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği.
 12. Raylı Sistemler Laboratuvarı.
 13. Lokomotif ve Vagon Tasarımı.
 14. Boji ve Suspansiyon Sistem Tasarımı.
 15. Raylı Sistemler Dinamiği.
 16. Raylı Sistemler Araç Mekaniği.
 17. Raylı Sistemler Mühendisliğinin Temelleri.
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Rıdvanoğulları A., "Tren Tekerleğinin İşlenebilirlik Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Araştırılması", Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018.
 

© Fakülte Web Komisyonu