Dr.Öğr.Üyesi Harun ÇUĞ
Bölüm Başkan Yrd.
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii, 78050, Karabük
Oda No 247
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3910)
  44404 78
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta hcug@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Mühendislik Malzemeleri, İmal Usulleri, Isıl İşlem, Triboloji, Kompozit Malzemeler.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Araştırma Görevlisi, Karabük Üniversitesi, 2009-2016
 
 1. Yardımcı Doçent, Makine Mühendisliği, Konstrüksiyon ve İmalat ABD, 2016-Halen
İdari Görevler
 1. Makine Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, 2016-.
 
Eğitim Lisans Metal Eğitimi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2001-2005 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Karabük Üniversitesi, 2015-2016
  Yüksek Lisans Metal Eğitimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, 2006-2009
  Doktora Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, 2010-2015
 
Tezler Yüksek Lisans Döküm Yöntemi ile Tren Tekerleği Üretilebilirliğinin Araştırılması, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ercan CANDAN
  Doktora Mg5Al1Si ve Mg5Al1Ti Alaşımının Korozyon ve Mekanik Özelliklerine Zn ve Mn İlavesinin Etkisi, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Hayrettin AHLATCI
 
Yayınlar  
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Hüseyin Koymatcık, İbrahim Tozlu, Harun Çuğ, Yavuz Sun, Hayrettin Ahlatçı "Hardening of the head portions of the pearlitic rails by accelerated cooling" JESTECH 16(2), 53-58, Karabük, Turkey, 2013.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Harun Cug, Hayrettin Ahlatci, Huseyin Zengin, Yunus Turen, Yavuz Sun, Mustafa Acarer, "The effect of manganese content on wear properties of AS41 magnesium casting alloys " 55th international Foundry Conference, Portorož, 16-18 September 2015.
 2. Harun ÇUĞ, Hayrettin AHLATCI "Production and characterization of Mg-Al based alloy instead of steel in automotive industry" 2nd International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabuk, Turkey, 1-3April 2015.
 3. S. Varol, Z. Çavuş, S. Yaşın, H. Çuğ, Y. Sun, H. Ahlatcı, "Susuzlaştırılmış tinkal ile tane boyutu incelmiş Al-%4,5Cu alaşımının korozyon davranışı",15. Uluslararası malzeme sempozyumu, , Denizli, 15-17 Ekim 2014.
 4. Tarık MENTEŞ, Selim Serkan SAY, Makbule DUMAN, Harun ÇUĞ, Engin ÇEVİK, Sait ÖZÇELİK, Hayrettin AHLATCI, Mustafa ACARER, Yavuz SUN "The corrosion behaviour of st37 (s235jr) quality steel pipes welded together using gas metal arc welding" ICWET’14, Manisa, Turkey, 21-23 May 2014.
 5. Nazif Uğur AYDIN, Onur BİLGİCİ, Talha Burak OCAK, İ.Hakkı Kara, Onur ÖZER, Harun ÇUĞ, Süleyman YAŞİN, Yavuz SUN, Hayrettin AHLATCI "Investigation of block-on-ring wear behaviour of the hardfacing made by various electrodes" ICWET’14, Manisa, Turkey, 21-23 May 2014.
 6. Furkan ÖZKAN, Hakan KIRDAN, İ. Hakkı KARA, Fazıl HÜSEM, Sait ÖZÇELİK, Yüksel AKINAY, Harun ÇUG, Yavuz SUN, Hayrettin AHLATCI1 "Investigation of mechanical properties of the pattern welded 1075-15N20 quality steels" ICWET’14, Manisa, Turkey, 21-23 May 2014.
 7. O.Özer, B.Öztürkler, A.Ergül, H.Çuğ, F.Muhaffel, İ.Tozlu, O.Yazaroğlu, H.Koymatcık, F.Dikilitaş, S.Özçelik, S.Yaşın, Y.Sun, H.Ahlatcı, "Effect of Austinizing Temperature And Cooling Procedure on Wear Properties of Surface Hardened Rail", 2nd International Symposium on Railway Systems Engineering (ISERSE'13), Karabuk, 09-11 October 2013.
 8. İ. Kocabekir, N. Tunca, O. Özer, C. Tümer, C.B. Eker, S. Özçelik, H. Çuğ, H. Ahlatcı "Demir Yolu Ray Sistemlerinde Kullanılan Hadfield Çeliğinin Aşınma Davranışı" 2nd International Symposium on Railway Systems Engineering (ISERSE'13), Karabuk, 09-11 October 2013.
 9. I. SEVIM, S. ŞAHIN, H. ÇUĞ, E. ÇEVİK, F. HAYAT and M. KARALI “The effect of aging treatment on surface roughness, mechanical properties and fracture behavior of 6xxx and 7xxx aluminum alloys” The 2nd Global Conference on Materials Science and Engineering CMSE 2013, Xianning, China, 20‐22 November 2013.
 10. H. ÇUĞ, E. CANDAN "Traın Wheel: Productıon Methods and Prelımınary Studıes in Karabuk" 16th International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2012), Istanbul, pp 1033-1042,13 and 15 September 2012.
 11. G. Yargül, H. Çuğ, A. Palta, E. Cevik, S. Yaşın, Y. Sun, H. Ahlatcı “Yüksek Krom ve Silisyumlu Çeliğin Korozyon Davranışına Homojenleştirme ve Borlama Isıl İşleminin Etkisi” 1. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu, 2-4 Nisan 2012.
 12. Çuğ, H. ve Candan, E. "Döküm Yöntemi ile Tren Tekerleği Üretilebilirliğinin Araştırılması" IATS, Karabük, sf 860-864, 2009.
 13. Harun ÇUĞ, Yavuz SUN, Yasin YAVUZ, Mustafa TOSUN and Hayrettin AHLATCI "The Effect of Applied Loads and Aging Heat Treatment on Wear Behaviour of the Different Quality Al Alloys" IMSP, Denizli, 2010
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Harun ÇUĞ, Hayrettin AHLATCI, Ali PALTA, Yunus TUREN ve Yavuz SUN "5Al1Si Magnezyum Alaşımına Mn İlavesinin Mg2Si Partikül Boyutuna ve Mekanik Özelliklere Etkisi" Uluslar arası katılımlı III. Ege Kompozıt Malzemeler Sempozyumu (KOMPEGE III), Kuşadası, 05-07 Kasım 2015.
 2. A. Palta, H. Cuğ, H. Ahlatçı, M. Acarer "Mg2Si Partikül Takviyeli Kompozitlerin Özelliklerine Ti İlavesinin Etkisi" I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu (KOMPEGE), 07-09 Kasım 2013.
Projeler
 1. "Mg5Al1Si ve Mg5Al1Ti alaşımlarının korozyon ve mekanik özelliklerine Zn VE Mn ilavesinin etkisi", Proje Araştırmacısı, Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (15.000 TL) 2015.
Ödül ve Destekler
 1. Tübitak Yayın teşvik Ödülü
Verilen Dersler
 1. Malzeme bilimi
 2. Mühendislik malzemeleri
 3. İmal usülleri I
 4. İmal usülleri II
 5. Heat treatment
 6. Raylı sistemler laboratuvarı
 7. Ray tasarımı, üretimi ve kaynağı
 8. Ray çeliklerinin üretimi ve özellikleri (Yüksek Lisans)
 

© Fakülte Web Komisyonu