Prof.Dr. Hamiyet ŞAHİN KOL
Bölüm Başkanı
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No '437'
 
Telefon (370) 418 70 68 (Dahili: 7068)
Faks
 
E-posta hsahinkol@karabuk.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://avesis.karabuk.edu.tr/hsahinkol/
 
Çalışma Alanları Odunsu biyokütle, mikrodalga teknolojileri, ısı iletkenliği, remediasyon, çevre teknolojileri, atık yönetimi
   
Ünvan ve Görevler
 1. Prof.Dr. (2016) KBÜ Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği
 
 1. Doç.Dr. (2011) KBÜ Orman Fak. Orman Endüstri Mühendisliği
 2. Yrd.Doç.Dr. (2004) KBÜ Teknik Eğitim Fak. Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi
İdari Görevler
 1. Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ekim 2016-Halen.
 
 1. Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Temmuz 2016 – Ekim 2016.
 2. Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, 2012-2016.
 3. Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, Ağaç Malzeme Eğitimi ABD, 2006-2009.
Eğitim Lisans Orman Endüstri Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1993
  Yüksek Lisans Orman Endüstri Mühendisliği ABD Karadeniz Teknik Üniversitesi 1996
  Doktora Orman Endüstri Mühendisliği ABD Karadeniz Teknik Üniversitesi 2002
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Şahin Kol, H., Özbay, G. (2016). “Adhesive Bond Performance of Heat –treated wood at Various Conditions,” Journal of Environmental Biology (SCI) 37(4), 557-564.
 2. Şahin Kol, H., Yalçın, İ. (2015). “Predicting Wood Strength Using Dielectric Parameters,” BioResources (SCI) 10(4), 6496-6511.
 3. Şahin Kol, H., Sefil, Y. (2011). “The Thermal Conductivity of Fir and Beech Wood Heat- treated at 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C and 212 °C,” Journal of Applied Polymer Science (SCI) 121, 2473-2480.
 4. Şahin Kol, H., Kurt, Ş., Uysal, B. (2011). “Bond Strength-Disponding Behaviour and Dimensional Stability of Walnut and Poplar Impregnated with Some Chemicals and Bonded with PVAc, VTKA and Urea Formaldehyde,” Journal of Adhesion Science and Technology (SCI) 25, 949-969.
 5. Şahin Kol, H. (2010). “Characteristics of Heat-treated Turkish Pine and Fir Wood after ThermoWood Processing,” Journal of Environmental Biology (SCI) 31(6), 1007-1011.
 6. Akyildiz, H., Şahin Kol, H. (2010). “Some Technological Properties and Uses of Paulownia (Paulownia tomentosa Steud.) Wood”, Journal of Environmental Biology (SCI) 31, 351-355.
 7. Şahin Kol, H., Uysal, B., Kurt, Ş., Özcan, C. (2010). “Thermal Conductivity of Oak Impregnated with Some Chemicals and Finished,” BioResources (SCI) 5(2), 545-555.
 8. Şahin Kol, H., Özbay, G., Köse, L., Kurt, Ş., 2010. “Effects of Some Impregnation Chemicals on Combustion Characteristics of Laminated Veneer Lumber (LVL) Produced with Oak and Poplar Veneers,” BioResources (SCI) 5(1), 70-80.
 9. Şahin Kol, H. 2009. “The Transverse Thermal Conductivity Coefficients of Some Hardwood Species Grown in Turkey,” Forest Products Journal (SCI) 59(10), 58-63.
 10. Şahin Kol, H., Altun, S. (2009). “Effect of Some Chemicals on Thermal Conductivity of Impregnated Laminated Veneer Lumbers Bonded with Poly(vinyl acetate) and Melamine-Formaldehyde Adhesives,” Drying Technology (SCI) 27, 1010-1016.
 11. Şahin Kol, H., Özbay, G., Altun, S. (2009). “Shear Strength of Heat-treated Tali (Erythrophleum Ivorense) and Iroko (Chlorophora excelsa) Woods, Bonded with Various Adhesives,” BioResources (SCI) 4(4), 1545-1554.
 12. Şahin Kol, H., Keskin, H., Korkut, S., Akbulut, T. (2009). “Laminated Veneer Lumber from Rowan (Sorbus aucuparia Lipsky),” African Journal of Agricultural Research (SCI) 4(10), 1101-1105.
 13. Şahin Kol, H. (2009). “Thermal and Dielectric Properties of Pine Wood in the Transverse Direction,” BioResources (SCI) 4(4), 1663-1669.
 14. Ay, N., Şahin, H. (2004). “Dielectric Constant of Turkish Timbers in Longitudinal Direction at 9.8 GHz Frequency,” Forest Products Journal (SCI) 54(10), 65-68.
 15. Şahin, H., Ay, N. (2004). “Dielectric Properties of Hardwood Species at Microwave Frequencies,” Journal of Wood Science (SCI) 50(4), 375-380.
 16. Şahin, H., Ay, N. (1999). “Influence of Stem Height on Internal Morphological properties of Oriental Spruce [Picea orientalis (L.) Link.]”, Turkish Journal of Agriculture & Forestry (SCI) 23(2), 375-382.
 17. Ay, N., Şahin, H. (1998). “An Investigation on Internal Morphological Properties of Sapwood and Heartwood of Oriental Spruce [Picea orientalis (L.) Link.],” Turkish Journal of Agriculture & Forestry (SCI) 22 (2), 203-207.
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Kokten, E.S., Şahin Kol, H. (2018). “A Factorial Design Approach in the Optimization of Wood Thermal Modification Parameters for Flooring,” Pro Ligno 14(1), 29-36.
 2. Şahin Kol, H., Ayrılmış, N., Özbay, G. (2015). “Impacts of Impregnation with Some Chemicals an the Shear Strength of Oak (Quercus petraea subsp. İberica) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.),” Pro Ligno 11(4), 283-287.
 3. Şahin Kol, H., Şeker, B. (2016). “Properties of Laminated Veneer Lumber Manufactured from Heat Treated Veneer,” Pro Ligno 12(2), 3-8.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Şahin Kol, H., Aysal Keskin, S., Gündüz Vaydoğan, K., (2017). “Effect Of Heat Treatment on the Mechanical Properties and Dimensional Stability of Beech Wood,” Journal of Advanced Technology Sciences, 6(3),820-830
 2. Şahin Kol, H., Aysal Keskin, S., Gündüz Vaydoğan, K., (2017). “Some Surface Caracteristic of Artificially Weathered Heat-Treated Wood,” Journal of Advanced Technology Sciences, 6(3), 831-838.
 3. Aytin, A., Korkut, S., Şahin Kol, H. (2016). “The Effect of Heat Treatment on Insulating Properties in Wooden Material,” Journal of Advanced Technology Sciences 51, 173-180
 4. Şahin Kol, H., Uysal, B., Altun, S., Kurt, Ş., Özbay, G. (2009). “Shear Strength of Heat Treated Pine Wood (Pinus nigra) with Some Structural Adhesives,” Technology 12(1), 57-62
 5. Uysal, B., Kurt, Ş., Şahin Kol, H., Özcan, C., Yıldırım, M.N. (2008). “Thermal Conductivity of Poplar Impregnated with Some Fire Retardant,” Technology 11(4) 239-251.
 6. Uysal, B., Kurt, Ş., Şahin Kol, H., Yıldırım, M.N., Özcan, C. (2008). “Bonding Strength of Scotch Pine Bonded with Different Adhesive After Aging Test,” Technology 11(4) 287-295
 7. Şahin Kol, H., Özçifçi, A., Altun, S. (2008). “Effect of Some Chemicals on Thermal Conductivity of Laminated Veneer Lumbers Manufactured with Urea formaldehyde and Phenol formaldehyde Adhesives,” Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty 8(2) 125-130.
 8. Şahin Kol, H., Kaya, H., Ay, N. (2006). “Mikrodalga Frekanslarda Doğu Ladini [Picea orientalis L. Link.] Odununun Dielektrik Davranışı,” Teknoloji 9(3), 217-225.
 9. Göker, Y., Şahin, H., Ay,N. (2004). “Odunun Dielektrik Özelliklerini Etkileyen Faktörler,” İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 54(1), 21-36.
 10. Şahin, H. (2003). “Doğu Ladini [Picea orientalis (L.) Link.] Odununda Bazı Organik Çözücülerin Geçit Aspirasyonu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi,” Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 4(1-2) 52-62.
 11. Şahin, H., Ay, N. (2002). “Karaağaç [Ulmus glabra Huds.] Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri,” Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 4, 104-115.
 12. Ay, N., Şahin, H. (2002). “Çevre Kirliliğinin Odunun Anatomik, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi,” Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2(1), 66-77.
 13. Ay, N., Şahin, H. (2002). “Maçka-Çatak Bölgesi Anadolu Kestanesi [Castanea sativa Mill. ] Odununun Bazı Mekanik Özellikleri,” Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 3(1), 87-95.
 14. Ay, N., Şahin, H. (2002). “Maçka-Çatak Bölgesi Anadolu Kestanesi [ Castanea sativa Mill.] Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri,” Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 3(1), 63-71.
 15. Nemli, G., Kalaycıoğlu, H., Ay, N., Şahin, H. (2002). “Douglas Göknarı [Pseudotsuga menziesi (Mirb.) Franco] Odununun Yonga Levha Üretimi için Uygunluğunun Belirlenmesi,” Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 3(1), 17-23.
 16. Şahin, H., Ay, N. (1997). “İğne Yapraklı Ağaçlarda Geçit Aspirasyonu,” Pamukkale University Engineering College, Journal of Engineering Sciences 3(2), 383-388.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Şahin Kol, H., Aysal Keskin, S., Gündüz Vaydoğan, K., (2018) “Colour in Thermally Modified Wood of Pine, Ash and Spruce ,” in: Proceedings of the International Forest Products Congress (ORENKO 2018) 696-701 pp., September 26-29, Trabzon, Turkey.
 2. Şahin Kol, H., Aysal Keskin, S., Gündüz Vaydoğan, K., (2018) “Effects of Heat Treatment and Varnish Application on the Colour Change of Pine and Ash Laminated Veneer Lumbers,” in: Proceedings of the International Forest Products Congress (ORENKO 2018) 655-663 pp., September 26-29, Trabzon, Turkey.
 3. Şahin Kol, H., Aysal Keskin, S., Gündüz Vaydoğan, K., Çalıova, Z. (2017). “Effects of heat treatment on some mechanical properties of oriental alder and spruce wood species”, in; International Congress on New Trend in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS’17) 277-281 pp., April 27-29, Barcelona, Spain
 4. Şahin Kol, H., Aysal Keskin, S., Gündüz Vaydoğan, K., Çalıova, Z. (2017). “Determination of some physical properties of heat treated oriental alder (Alnus orientalis) and spruce (picea orientalis) wood in Different heat treatmnet temperature”, in; International Congress on New Trend in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS’17) 271-276 pp., April 27-29, Barcelona, Spain
 5. Şahin Kol, H., Aysal Keskin, S., Gündüz Vaydoğan, K., Çıtak, O. (2017) “Investigation of Some Physical and Mechanical Properties Heat Treated Beech Wood Impregnated with Boric Acid and Borax in Different Treatment Temperatures”, in; International Congress on New Trend in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS’17) 263-270 pp., April 27-29, Barcelona, Spain
 6. Şahin Kol, H., Kökten E.S., Özbay, G., (2016). Combined Effect of Heat Treatment and Varnishes on Thermal Conductivity of Fir and Beech Wood, “ in: International Forestry Symposium (IFS 2016) 819-826 pp., December 7-10, Kastamonu, Turkey.
 7. Şahin Kol, H., Gündüz, K. (2016). “Effects of Heat treatment on Thermal Conductivity of Ash and Birch Wood,” in: IInd International Furniture Congress (IFC 2016) 345-350 pp., October 13-15, Muğla, Turkey.
 8. Şahin Kol, H., Köse, L., Özbay, G., Kökten E.S. (2016). “Combustion Properties of Fire Retardant Treated Laminated Veneer Lumber (LVL) Produced Combination of Sctch Pine (Pinus Sylvestris L.) and poplar (Populus tremula L.) Veneers,” in: IInd International Furniture Congress (IFC 2016) 245-252 pp., October 13-15, Muğla, Turkey.
 9. Şahin Kol, H., Kökten E.S. (2016). “ Effects of Heat Treatment in Nitrogen Atmosphere on Swelling Properties and Color Change of Oak (Quercus robur) Wood, ” in: IInd International Furniture Congress (IFC 2016) 293-297 pp., October 13-15, Muğla, Turkey.
 10. Şahin Kol, H., Aysal Keskin, S. (2016). “The Thermal Conductivity of Heat-Treated Wood Manufactured by ThermoWood Method,” in: Proceedings of International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16) 942-945 pp., April 6-8, Nevşehir, Turkey.
 11. Şahin Kol, H., Sefil, Y., Aysal Keskin, S. (2015). “Effect of Heat treatment on the mechanical Properties, Dimensional Stability of Fir Wood,” in: Proceedings of The XXVII International Conference Research for Furniture Industry (ICRFI) 269-279 pp., September 17-18, Ankara, Turkey
 12. Şahin Kol, H., Sefil, Y., Aysal Keskin, S. (2015). “Effects of Heat Treatment on Abrasion Properties of Fir and Beech Wood,” in: Proceedings of International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS) 610-616 pp., May 15-19, Skopje.
 13. Uysal, B., Yapıcı, Y., Şahin Kol, H., Özcan, C., Esen, R., Korkmaz, M. (2011). “Emprenye Yapılmış Ağaç Malzeme Üzerine Uygulanan Üst yüzey İşlemlerinin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi,” in: Proceedings of 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) 262-266 pp., May 16-18, Elazığ, Turkey.
 14. Şahin, H., Ay, N. (2002). “Dielectric Properties of Euramerican Hybrid Poplar (Populus x. Euramericana I-214] Wood at Microwave Frequencies,” in: Proceedings of IUFRO Meeting, Management of Fast Growing Plantations 303-308 pp., September 11-13, İzmit, Turkey.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Örs, Y., Özçifçi, A., Şahin Kol, H., Yapıcı, F. (2005). “Üst Yüzey İşlemlerinin Doğu Ladini (Picea orientalis L.) Odununun Renk, Parlaklık ve Pandüllü Sertlik Değerine Etkisi,” Ladin Sempozyumu Konferansı Bildiriler Kitabı, Cilt II, 994-1005 pp., Ekim, Trabzon.
 2. Ay, N., Şahin, H. (2002). “Karadeniz Bölgesi’ne Rusya’dan İthal Edilen Sarıçam (Pinus sylvestris) ve Melez (Larix sibirica) Odun Türlerinin Özgül Ağırlık ve Hacim Yoğunluk Değerleri,” II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt III, 852-857 pp., Mayıs, Artvin.
 3. Ay, N., Şahin, H., Tıraş, H. (1998). “Ökseotu (Viscum album L.)’ nun Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi,” Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Bildiri Kitabı, 531-537 pp., Ekim, İstanbul.
 4. Ay, N., Şahin, H. (1998). “Rize- Çayeli Bölgesi Kızılağaç [Alnus glutinosa subsp. Barbata (C.A. Mey.) Yalt.] Odununun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri,” Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve K.T.Ü. Orman Fakültesi Bildiri Metinleri Kitabı, 472-479 pp., Ekim, Trabzon
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. BioResources (SCI), 4 adet hakemlik (2011, 2012, 2012, 2014)
 2. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1 adet hakemlik (2012)
 3. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1 adet hakemlik (2009)
 4. Bartın Orman Fakültesi Dergisi (2008)
Projeler
 1. Ay, N., Şahin, H. "Doğu Ladini Odununun İç Morfolojik Özellikleri ve Solvent Değişiminin Geçit Aspirasyonuna Etkisi", K.T.Ü. Araştırma Fonu, Proje Kod No: 96.113.002.8, Yardımcı Araştırmacı, Proje tamamlandı, 1998.
 2. Ay, N., Şahin, H. “Odun ve Odun Kökenli Malzemelerin Doğru Akım ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi”, K.T.Ü. Araştırma Fonu, Proje Kod No: 99.113.002.2, Yardımcı Araştırmacı, Proje tamamlandı, 2002.
 3. Korkut, S., Keskin, H., Şahin, H.T., Aytin, A., Şahin Kol, H. “Dişbudak Yapraklı Üvez (Sorbus aucuparia L.)'in Fiziksel, Mekanik, Kimyasal ve Kurutma Özellikleri, LVL (Tutkallanmış Lamine Kereste) Üretimine Uygunluğu”, Düzce Üniversitesi BAP Proje Kod No: 2008.02.03.017, Yardımcı Araştırmacı, Proje tamamlandı, 2009.
 4. Şahin Kol, H., Baydağ, M. “Isıl İşlem ve Hızlı Yaşlandırma Uygulanmış Ağaç Malzemenin Dielektrik Özellikleri”, KBÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: KBÜ-BAP-13/1-YL-029, Proje Yürütücüsü, Proje tamamlandı, 2014
 5. Şahin Kol, H., Kaya, H. “Ağaç Malzemede Dielektrik Özelliklerle Direnç Özellikleri Arasındaki ilişkinin Belirlenmesi”, KBÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: KBÜ-BAP-13/2-DS-0258, Proje Yürütücüsü, Proje tamamlandı, 2015.
 6. Şahin Kol, H., Arslan, F. “Lamine Ağaç Malzemelerin Farklı Rutubet Şartlarında Isı İletkenlik ve Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi”, KBÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: KBÜ-BAP-14/1-YL-010, Proje Yürütücüsü, Proje tamamlandı, 2015.
 7. Şahin Kol, H., Çayır, B. “Mikrodalga Kurutmanın Odunun Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi” KBÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: KBÜ-BAP-14/2-DS-043, Proje Yürütücüsü, Proje tamamlandı, 2017.
 8. Şahin Kol, H., Gündüz, K. “Isıl İşlem Görmüş Ağaç Malzemenin Farklı Rutubet Şartlarındaki Isı İletkenlik ve Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi”, KBÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: KBÜ-BAP-16/1-YL-090, Proje Yürütücüsü, Proje tamamlandı, 2018.
 9. Şahin Kol, H., Aysal Keskin, S. “ Isıl İşlemin, Yüzey İşlem Verniklerinin ve Bağıl Nemin LVL (Lamine edilmiş ağaç malzeme) lerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi”, KBÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: KBÜ-BAP-14/2-DS-045, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.
 10. Şahin Kol, H., Gündüz, K., Aysal Keskin, S. “Isıl İşlem Görmüş Ağaç Malzemenin Hızlı Yaşlandırma Sonrası Performansının Değerlendirilmesi”, KBÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: KBÜ-BAP-15/2-KP-063, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.
 11. Şahin Kol, H., Öztürk, Ü. “Camiyanı Karaçamının Isı İletkenlik ve Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi”, KBÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: KBÜ-BAP-16/1-YL-094, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.
Ödül ve Destekler
 1. Fakülte Birinciliği Ödülü, Karadeniz teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, 1993.
 

© Fakülte Web Komisyonu