Dr.Öğr.Üyesi Gökhan SUR
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük
Oda No 227
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 7965)
  (370) 418 93 69 (Dahili: 9369)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta gokhansur@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları İmalat Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli İmalat, CNC Programlama, Kesici Takımlar, Metal Esaslı Kompozit Malzemeler, Plastik Enjeksiyon/Ekstrüzyon Kalıp Teknolojileri, Sac-metal Kalıp Teknolojileri, Statik, Mukavemet.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Tesviye Bölüm Öğretmeni, Atatürk Tenik ve Endüstri Meslek Lisesi Bursa, 1999-2000
 
 1. Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Makina Eğitimi Bölümü, 2000-2009
 2. Dr. Öğr. Üuesi; Karabük Üniversitesii Mühendislik Fakülyesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2009-
İdari Görevler
 1. Müdür; Süreli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karabük Üniversitesi, 2017-
 
 1. Mekanik Anabilim Dalı Başkanı, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük Üniversitesi, 2009 -
 2. Bölüm Başkanı Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 2009 - 2015.
Eğitim Lisans Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Makine Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 1994-1998
  Yüksek Lisans Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, 1998-2002
  Doktora Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi,, 2002-2008
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Sur, G., Şahin, Y., “The effect of Al2O3, TiN and Ti(C,N) based CVD coating on tool wear in machining metal matrix composites”, Surface and Coatings Technology, 179: 349-355 (2004).
 2. Sur, G., Şahin, Y., Gökkaya, H., “Ergimiş metal karıştırma ve basınçlı döküm yöntemi ile alüminyum esaslı tanecik takviyeli kompozitlerin üretimi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi (EI), 20 (2): 233-238 (2005).
 3. Gunay, M., Seker, U., Sur, G., “Design and construction of a dynamometer to evaluate the influence of cutting tool rake angle on cutting forces”, Materials and Design, 27 (10): 1097–1101, (2006).
 4. Nalbant, M., Gökkaya, H., Sur, G., “Application of Taguchi method in the optimization of cutting parameters for surface roughness in turning”, Materials and Desig, 28 (4): 1379–1385, (2006).
 5. Nalbant, M., Gökkaya, H., Toktaş, İ., Sur, G., The experimental investigation of the effects of uncoated, PVD- and CVD-coated cemented carbide inserts and cutting parameters on surface roughness in CNC turning and its prediction using artificial neural networks,Robotics and Comp.,25: 211-223, (2009)
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. NAS E., GÖKKAYA. H.,SUR, G., "Sıcak Presleme Yöntemi Kullanılarak Kompozit Malzemelerin Üretilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, (2013) 3 (2), Sayfa: 56-65
 2. GÖKKAYA, H., SUR, G., DİLİPAK, H., "PVD ve CVD Kaplamalı Sementit Karbür Kesici Takımların İşleme Parametrelerine Bağlı Olarak Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi", Z.K.Ü. Teknoloji, 2004, 7 (3): 473-478 .
 3. Gökkaya, H., Sur, G., Dilipak, H., “Kaplamasız Sementit Karbür Kesici Takım ve Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Deneysel Olarak incelenmesi”, P.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12 (1): 59-64 (2004).
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Kayabaşı, İ., Sur G., “Fabrication of SiC Reinforced AA6060 Metal Matrix Composite by Squeeze Assisted Stir Casting Technique”, 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials, March 22-24, 2018, Karabük-TURKEY.
 2. Faruk Mert, Murat Tunç, Gökhan Sur, “AISI 304 Çeliğinin Lazer İle Kesilmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi”, 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 189-198, 29-30 September 2017, Baku - Azerbaijan
 3. Metin Zeyveli, Gökhan Sur, “Investigation Of The Machinability Of VANADIS 30 Powder Metallurgical Steel With Taguchi Method”, Proceedings of 68th The IRES International Conference, 35-38, 11-12 May 2017, Lisbon Poryugal.
 4. Ergün Ekici, Gökhan Sur, “Al B4C Kompozitlerin Tribolojik Özelliklerinin Taguchi Metodu ve Gri İlişkisel Analiz Yardımıyla Değerlendirilmesi”, 16th International Materials Symposium (IMSP'2016), 216-225, 2016.
 5. Tuğçe Yildiz, A. Burak Irez, Gökhan Sur, “Effect of cementite carbide tool coating type and tool radius on cutting performance”, 7th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE), 78-82, 2016
 6. Gökhan Sur, Mahmut Gülesin, “The Effect of Cutting Tool Properties on Cutting Forces in Machining of Hybrid Reinforced Composite with CBN Cutting Tools”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11), May 16-18, 2011, Elazığ-TURKEY
 7. Gökhan Sur, M. Hüseyim Çetin, Engin Çevik, Hayrettin Ahlatçı, Yavuz Sun, “Determining the Influence of Ti Additive on Surface Roughness During Turning of AA6063 Alloy”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11), May 16-18, 2011, Elazığ-TURKEY
 8. Emre Yurtkuran, Gökhan Sur, Hakan Gürün, Hanifi Çinici, Refik Polat, “Investigation of Machinability of Aluminium Based P/M Materials on Wire-EDM”, ani (IATS'11), May 16-18, 2011, Elazığ-TURKEY
 9. Yusuf Sahin, Gökhan Sur, “Microstructure and some mechanical behaviour of MMCs reinforced by SiC particles”, Balcantrib'2002, 4th International Conference on Tribology, June 12-14, 2002, Kayseri-TURKEY.
Projeler
 1. Delik Delme İşlemlerinde Kullanılan Matkapların Kesme Performanslarının İncelenmesi, TUBITAK MAG Projesi , 2007
 2. Avrupa Birliğinde Kaynak Teknolojilerinde ve Kaynaklı Malzemelerin Testlerinde Son İlerlemeler, AB-LDV, 2007
 3. Bütünleşik bir üretim sistemi ile Alüminyum esaslı karma (Hybrid) parçacık takviyeli kompozitlerin üretimi, mikroyapı, mekanik özellikler ve işlenebilirliklerinin araştırılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2007
 4. Parçacık takviyeli kompozitlerin üretimi ve işlenebilirliğinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2002
Verilen Dersler
 1. Mekanik
 2. Bilgisayar Destekli Teknik Resim-I
 3. Cisimlerin Dayanımı
 4. Bilgisayar Destekli İmalat ve Uygulamaları
 5. CNC Denetim Sistemleri ve Endüstiriyel Uygulamalar (Y. Lisans)
 6. Bilgisayar Destekli Teknik Resim-II
 

© Fakülte Web Komisyonu