Prof.Dr. Bilge DEMİR
Bölüm Başkanı
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 233
 
Telefon (370) 433 20 21 (Dahili: -)
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta bdemir@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Mekanik Metalurji, yapı-özellik ilişkisi, Kaynaklı bağlantılar, Demir ve çelik, Isıl işlem
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Mehmet Erdogan, Volkan Kılıçlı, Bilge Demir, “Transformation characteristics of ductile iron austempered from intercritical austenitizing temperature ranges”, Journal Of Materials Science, Cilt: 44, Sf: 1394-1403, 2009.
 2. M. Acarer and Bilge DEMIR, An Investigation of mechanical and metallurgical properties of explosive welded aluminum–dual phase steel". Materials Letters, 62, 25, 4158-4160, 2008.
 3. Bilge Demir, Mehmet Erdogan, The hardenability of austenite with different alloy content and dispersion in dual phase steels, Journal of Materials Processing Technology, 208 1-3, 75-84, 2008.
 4. Mehmet Erdogan, Volkan Kılıclı, Bilge Demir, Influence of Austenite Dispersion on Phase Transformation During Austempering in Ductile Cast Iron with Dual Matrix Structure". Internatıonal Journal Of Materıals Research, Zeitschrift für Metallkunde, Cilt: 99, No: 7, 751-760, 2008.
 5. Bilge DEMIR and Ahmet DURGUTLU, An Investigation On The TIG Welding Of The AZ31 Magnesium Alloy Sheet , DOI 10.3139 / 120.11063, Materials Testing 56, 10, 847-851, 2014
 6. Hayat, F., Demir, B., Acarer, M., Aslanlar, S., “Adhesive weld bonding of Interstitial free steel at spot welding for automotive application” Kovove Metalic Materials vol. 48 (2010), no. 2, pp. 137 – 143
 7. Hayat, F., DEMIR, B., Aslanlar, S., Acarer, M. “Effect of welding time and current on the mehanical properties of resistance spot welded IF(DIN EN 10130–1999) steel”, Kovove Metalic Materials, vol. 47 (2009), 1, 11–17
 8. Adnan TAŞLIYAN, Mustafa ACARER, Ulvi ŞEKER, Hasan GÖKKAYA, Bilge DEMİR, Inconel 718 Süper Alaşımının İşlenmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi, G.Ü. Mühendislik–Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 22, No 1, 1-5, 2007.
 9. S. GUNDUZ, Bilge DEMİR, Ramazan KACAR “The Effect of Aging Temperature and Martensite by Volume on the Strain Ageing Behaviour of Dual Phase Steel, Ironmaking and Steelmaking 35 1 63 2008.
 10. Bilge DEMİR, “An investigation on the production of dual-phase steel from AISI 4140 and its impact strength at different martensite volume fractions” Metallofızıka I Noveishie Tekhnologii, 29, 9, 1159-1166, 2007. (1)
 11. Fatih HAYAT, Bilge DEMİR and Mustafa ACARER. “Tensile Shear and Microstructural Properties of Resistance Spot Welded Low Carbon Mn-Ni Dual-Phase Steels”, Metal Science And Heat Treatment, 49, 9-10, 484-489, 2007
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Mustafa M. ABDULGADIR and Bilge Demir, Magnesium Matrix Composites Machining Aspects: A Review, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 04 Issue: 04 | Apr -2017, p: 2297-2307
 2. Abdulkarim Alzahougi, Bilge Demir, Ahmet Durgutlu, An investigation of the weld current characteristics on twining and tensile strength of the AZ31 alloy sheet joint welded by GTAW, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 04 Issue: 04 | Apr -2017, p: 1267-1273
 3. Bilge DEMIR, Ahmet DURGUTLU, Mustafa ACARER, "The Effect of the Weld Current Types on Microstructure and Hardness in Tungsten Inert Gas Welding of the AZ31 Magnesium Alloy Sheet", International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering Vol:10 No: 1, 2016
 4. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Fracture Behavıor Of The Hardenable Dual Phase Steel Wıth Different Martensıte Dispersıons JESTECH, 15(2), 97-103, (2012,
 5. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Tensile Properties Of The Hardenable Dual Phase Steel Wıth Different Martensite Dispersion, , JESTECH, 15(1), 13-19, (2012)
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Bilge DEMİR, Fatih HAYAT ve Mustafa ACARER, “0,076C VE 1,74 Mn’lı Çift-Fazlı Çeliklerin Mikroyapı-Dayanım İlişkisi Ve Kırılma Davranışları “Teknoloji, Jestech Cilt 10, (2007), Sayı 2, 111–120
 2. DEMİR B. ve Erdoğan M., “Çift-Fazlı Çeliklerde Martensit Hacim Oranı Ve Morfolojisinin Çekme Özellikleri Üzerine Etkisi”, Gazi Üniv. Fen Bil. Dergisi, vol: 11 no 4 s. 727 Ekim 1998
 3. DEMİR B., “Ç 4140 Çeliğinden Çift-fazlı Çelik Üretilebilirliğinin İncelenmesi” Teknoloji dergisi, JESTECH, yıl: 7, Sayı : 1-2, 2004
 4. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Ticari, Geliştirilmiş Çift-Fazlı Çelik Üretimi, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 3(2) 74-91 2014.
  Diğer Yayınlar
 
 1. Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 12.05.2016-13.05.2016, SUMOPP, SELÇUK, ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI 3. ÖGRENCI PROJE PAZARI VE SERGISI / KONYA, T/M KalıpTasarımı ve Sinter Borlama Yöntemi ile T/M parçalarının yüzey modifikasyonu, (No: 134577)
 2. Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 12.05.2016-13.05.2016, SUMOPP, SELÇUK ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI 3. ÖGRENCI PROJE PAZARI VE SERGISI / KONYA, TRIP Çeligine; Al, W mikroalasım elementleri ve östempeleme islemlerinin Etkileri, (No: 134652),
 3. Bilge DEMİR, Karadeniz Bölgesi Metalik Maden Ve Metal Sektörüne Genel Bir Bakış, RAPOR, İs t a n b u l D e m i r v e D e m i r Dı ş ı M e t a l l e r İ h r a c a t ç ı l a r ı B i r l i ğ i A y l ı k Y a y ı n ı • m a y ı s - h a z i r a n 2 0 1 5 • s a y ı : 3 3 sayfa 24-27
 4. Bilge DEMİR, Koszalin University of Technology-Mechanical Engineering Department, Advanced High Strength Sheet Steels (AHSS) for Automotive Application” 20-22.02. 2012 KOSZALİN / POLAND. Lecture Presentation.
 5. Bilge DEMİR, David K Matlock, Colorado School of Mines, George S. Ansell Department of Metallurgical and Materials Engineering, The Advanced Steel Processing and Products Research Center (ASPPRC), “Developments of dual-phase steel microstructures during very rapid heating with short annealing times” ASPPRC Technical Workshops, March 21-22, 2011, Golden, Colorado, USA
Projeler
 1. ERDEMİR’ de Çift-Fazlı Çelik Üretimi” (Döner sermaye) 2001–2004 Toplam Bütçesi: 100.000 dolar, Zonguldak karaelmas Üniversitesi
 

© Fakülte Web Komisyonu