Prof.Dr. Bilge DEMİR
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 233
 
Telefon (370) 433 70 50 (Dahili: -)
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta bdemir@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Mekanik Metalurji, yapı-özellik ilişkisi, Kaynaklı bağlantılar, Demir ve çelik, Isıl işlem, Toz metalurjisi, metal matrisli kompozitler, işleneblirlik, polimer matrisli komposit
   
Ünvan ve Görevler
 1. RAY-TEK üyesi (Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 2019
 
 1. YÖK, MYO çalışma grubu, 2017-
 2. Prof. Dr. Karabük Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği 2017
 3. Danışman İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Metalik Fikirler 4. Ar-Ge Proje Pazarı 2015-2016
 4. Visiting researcher George S. Ansell Department of Metallurgical and Materials Engineering, The Advanced Steel Processing and Products Research Center (ASPPRC), Golden, Colorado, USA 2011
 5. Doç. Dr. Karabük Üniversitesi. Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği 2010-2015
 6. Doç. Dr. Karabük Üniversitesi. Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği 2010-2015
 7. Yrd. Doç. Karabük Üniv.Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Malzeme Eğt. ABD KARABÜK
 8. Yrd. Doç. Zonguldak Karaelmas Üniv. Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Malzeme Eğt. ABD KARABÜK 2004 / 2007
 9. Öğr. Gör Zonguldak Karaelmas Üniv. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Mekanik Metalürji ABD, KARABÜK 2000 / 2004
 10. Tek. Müdür ve pazarlama; Akçelik Demir ve Çelik San. Tic. Ltd. Şti. İZMİR
 11. Arş. Gör. Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Mekanik Metalürji ABD, ANKARA
Eğitim Lisans
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Mustafa M. Abdulgadir, Bilge Demir and Muhammet Emre Turan, Hybrid Reinforced Magnesium Matrix Composites (Mg/Sic/GNPs): Drilling Investigation, Metals 2018, 8(4), 215; doi:10.3390/
 2. Muhammet Elitaş and Bilge DEMİR, "The Effects of the Welding Parameters on Tensile Properties of RSW Junctions of DP1000 Sheet Steel", Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 8, No. 4, 3116-3120, 2018 .
 3. Mehmet Erdogan, Volkan Kılıçlı, Bilge Demir, “Transformation characteristics of ductile iron austempered from intercritical austenitizing temperature ranges”, Journal Of Materials Science, Cilt: 44, Sf: 1394-1403, 2009.
 4. Abdulkarim Alzahougi, Muhammet Elitaş and Bilge DEMİR,RSW Junctions of Advanced Automotive Sheet Steel by Using Different Electrode Pressures" Engineering, Engineering, Technology & Applied Science Research Vol. 8, No. 5, 2018, 3492-3495 3492
 5. M. Acarer and Bilge DEMIR, An Investigation of mechanical and metallurgical properties of explosive welded aluminum–dual phase steel". Materials Letters, 62, 25, 4158-4160, 2008.
 6. Bilge Demir, Mehmet Erdogan, The hardenability of austenite with different alloy content and dispersion in dual phase steels, Journal of Materials Processing Technology, 208 1-3, 75-84, 2008.

 7. Mehmet Erdogan, Volkan Kılıclı, Bilge Demir, Influence of Austenite Dispersion on Phase Transformation During Austempering in Ductile Cast Iron with Dual Matrix Structure". Internatıonal Journal Of Materıals Research, Zeitschrift für Metallkunde, Cilt: 99, No: 7, 751-760, 2008.
 8. Bilge DEMIR and Ahmet DURGUTLU, An Investigation On The TIG Welding Of The AZ31 Magnesium Alloy Sheet , DOI 10.3139 / 120.11063, Materials Testing 56, 10, 847-851, 2014
 9. Hayat, F., Demir, B., Acarer, M., Aslanlar, S., “Adhesive weld bonding of Interstitial free steel at spot welding for automotive application” Kovove Metalic Materials vol. 48 (2010), no. 2, pp. 137 – 143
 10. Hayat, F., DEMIR, B., Aslanlar, S., Acarer, M. “Effect of welding time and current on the mehanical properties of resistance spot welded IF(DIN EN 10130–1999) steel”, Kovove Metalic Materials, vol. 47 (2009), 1, 11–17
 11. Adnan TAŞLIYAN, Mustafa ACARER, Ulvi ŞEKER, Hasan GÖKKAYA, Bilge DEMİR, Inconel 718 Süper Alaşımının İşlenmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi, G.Ü. Mühendislik–Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 22, No 1, 1-5, 2007.
 12. S. GUNDUZ, Bilge DEMİR, Ramazan KACAR “The Effect of Aging Temperature and Martensite by Volume on the Strain Ageing Behaviour of Dual Phase Steel, Ironmaking and Steelmaking 35 1 63 2008.
 13. Bilge DEMİR, “An investigation on the production of dual-phase steel from AISI 4140 and its impact strength at different martensite volume fractions” Metallofızıka I Noveishie Tekhnologii, 29, 9, 1159-1166, 2007. (1)

 14. Fatih HAYAT, Bilge DEMİR and Mustafa ACARER. “Tensile Shear and Microstructural Properties of Resistance Spot Welded Low Carbon Mn-Ni Dual-Phase Steels”, Metal Science And Heat Treatment, 49, 9-10, 484-489, 2007

  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Bilge DEMİR, Erkan İNCEKAR, Öznur DİNCEL, Muhammed ELİTAŞ, İleri Dayanımlı Çeliklerde Nokta Direnç Kaynağı Etkilerinin İncelenmesi, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 (92-100)
 2. Mustafa M. ABDULGADIR and Bilge Demir, Magnesium Matrix Composites Machining Aspects: A Review, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 04 Issue: 04 | Apr -2017, p: 2297-2307
 3. Abdulkarim Alzahougi, Bilge Demir, Ahmet Durgutlu, An investigation of the weld current characteristics on twining and tensile strength of the AZ31 alloy sheet joint welded by GTAW, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 04 Issue: 04 | Apr -2017, p: 1267-1273
 4. Bilge DEMIR, Ahmet DURGUTLU, Mustafa ACARER, "The Effect of the Weld Current Types on Microstructure and Hardness in Tungsten Inert Gas Welding of the AZ31 Magnesium Alloy Sheet", International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering Vol:10 No: 1, 2016
 5. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Fracture Behavıor Of The Hardenable Dual Phase Steel Wıth Different Martensıte Dispersıons JESTECH, 15(2), 97-103, (2012,
 6. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Tensile Properties Of The Hardenable Dual Phase Steel Wıth Different Martensite Dispersion, , JESTECH, 15(1), 13-19, (2012)
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Muhammed ELİTAŞ, , Bilge DEMİR Elektrot Basıncının Nokta Direnç Kaynaklı DP600 Çeliğinin Mikroyapı ve Sertliğine Etkileri, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018), 7(2) 194-205 Makale Doi: 10.17100/nevbiltek.403814
 2. Bilge DEMİR, Fatih HAYAT ve Mustafa ACARER, “0,076C VE 1,74 Mn’lı Çift-Fazlı Çeliklerin Mikroyapı-Dayanım İlişkisi Ve Kırılma Davranışları “Teknoloji, Jestech Cilt 10, (2007), Sayı 2, 111–120
 3. DEMİR B. ve Erdoğan M., “Çift-Fazlı Çeliklerde Martensit Hacim Oranı Ve Morfolojisinin Çekme Özellikleri Üzerine Etkisi”, Gazi Üniv. Fen Bil. Dergisi, vol: 11 no 4 s. 727 Ekim 1998
 4. DEMİR B., “Ç 4140 Çeliğinden Çift-fazlı Çelik Üretilebilirliğinin İncelenmesi” Teknoloji dergisi, JESTECH, yıl: 7, Sayı : 1-2, 2004
 5. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Ticari, Geliştirilmiş Çift-Fazlı Çelik Üretimi, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 3(2) 74-91 2014.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. 72 adet uluslararası bildiri..
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. 6 adet ulusal bildiri,
  Diğer Yayınlar
 
 1. Bilge DEMİR,Yrd. Doç. Dr. Muhammet Karaşahin, sunum, Yüksek Öğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü – 1 mart 2018, Sektörle İlişkiler, YÖK
 2. Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 12.05.2016-13.05.2016, SUMOPP, SELÇUK, ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI 3. ÖGRENCI PROJE PAZARI VE SERGISI / KONYA, T/M KalıpTasarımı ve Sinter Borlama Yöntemi ile T/M parçalarının yüzey modifikasyonu, (No: 134577)
 3. Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 12.05.2016-13.05.2016, SUMOPP, SELÇUK ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI 3. ÖGRENCI PROJE PAZARI VE SERGISI / KONYA, TRIP Çeligine; Al, W mikroalasım elementleri ve östempeleme islemlerinin Etkileri, (No: 134652),
 4. Bilge DEMİR, Karadeniz Bölgesi Metalik Maden Ve Metal Sektörüne Genel Bir Bakış, RAPOR, İs t a n b u l D e m i r v e D e m i r Dı ş ı M e t a l l e r İ h r a c a t ç ı l a r ı B i r l i ğ i A y l ı k Y a y ı n ı • m a y ı s - h a z i r a n 2 0 1 5 • s a y ı : 3 3 sayfa 24-27
 5. Bilge DEMİR, Koszalin University of Technology-Mechanical Engineering Department, Advanced High Strength Sheet Steels (AHSS) for Automotive Application” 20-22.02. 2012 KOSZALİN / POLAND. Lecture Presentation.
 6. Bilge DEMİR, David K Matlock, Colorado School of Mines, George S. Ansell Department of Metallurgical and Materials Engineering, The Advanced Steel Processing and Products Research Center (ASPPRC), “Developments of dual-phase steel microstructures during very rapid heating with short annealing times” ASPPRC Technical Workshops, March 21-22, 2011, Golden, Colorado, USA
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. http://jresm.org/archive/Vol5Iss2.pdf
 2. Chairman of 1. st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials 22-23-24 March 2018, Karabük/TURKEY
Projeler
 1. Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilmiş DP1000 Çeliğinin Farklı Yüklerdeki Yorulma Ömrüne Korozif Ortamın Etkilerinin İncelenmesi Proje No: FYL-2020-2123
 2. Türkiye Cumhuriyeti Milli Yük Vagonu Projesi, Montaj Proje Koordinasyon Grubu üyesi.. Araştırmacı, 2017, Toplam Bütçe: 6.008.269 TL
 3. KBÜBAP17- DP ve TRIP Çeliklerinin Nokta Direnç Kaynaklı Birleştirmelerinin Yorulma Davranışları. Toplam Bütçe: 40.000 TL
 4. KBÜBAP-17-DR-049, Farklı Alaşım İçerikli TRIP Çelik Yapısı Üretiminin Bilgisayarlı Modellenmesi ve Deneysel İncelenmesi, Toplam Bütçe: 30.000 TL
 5. KBÜBAP-17-YL-431, % 0,14 - %0,23 "C" İçeren TRIP Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Toplam Bütçesi:10000 TL
 6. KBÜBAP-17-DR-261, Karbon Nanotüp Katkılı Karbon Elyaf/Epoksi Nanokompozitlerin İşlenebilirliğinin incelenmesi Toplam Bütçe: 30.000 TL
 7. PROJE NO: KBÜ-BAP-14/2-YL-041- İleri dayanımlı çeliklerin kırılma davranışlarının incelenmesi. (BAP 2016 başlangıç) Toplam Bütçesi: 7478
 8. P12. PROJE NO: KBÜ-BAP-13/2-DS-054, TRIP çeliklerinin üretilebilirliğinin incelenmesi (BAP2016 başlangıç) Toplam Bütçesi: 15.000
 9. PROJE NO: KBÜ-BAP-C-11-Y 003 Demiryolları taşıt tamponlarının niteliklerinin geliştirilmesi (karabük.2011.BAP) Toplam Bütçesi:3000
 10. PROJE NO: 2004.38.02.02 Toz Enjeksiyon Kalıplama Metodu İle Biyomedikal Malzemelerin Üretilebilirliğinin ve Korozyon Davranışının İncelenmesi, Toplam Bütçesi: 86.000.000, Araştırmacı, Z.K.U. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi, 04.10.2007.
 11. PROJE NO:107M203 TÜBİTAK MAG PROJESİ Soğuk deforme edilmiş AISI 304 paslanmaz çeliğin direnç kaynak kabiliyeti Toplam Bütçesi: 24500 TL, Projeyi Destekleyen: TÜBİTAK MAG grup projesi
 12. PROJE NO:2003-38-03-08, 316L Paslanmaz Çelik ve Dublex Paslanmaz Çeliklerin Düşük Karbonlu Çeliğe ve Alüminyumun Çift Fazlı Çeliğe Patlama ile Birleştirilmesi Toplam Bütçesi: 5.000 TL, Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı
 13. PROJE NO:2002-38-03-01, Metalik Malzemelerin Kontrollü Atmosfer Altında Birleştirilmesi İçin Vakum Ünitesinin Geliştirilmesi, Toplam Bütçesi: 10.000 TL, Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı (Şubat 2005)
 14. ERDEMİR’ de Çift-Fazlı Çelik Üretimi” (Döner sermaye) 2001–2004 Toplam Bütçesi: 100.000 dolar, Zonguldak karaelmas Üniversitesi
 15. PROJE NO: 2002-38-03-04, Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Mikroalaşım Çelik Sacların ve Kaynak Bağlantılarının Dayanımlarının İncelenmesi, Toplam Bütçesi: 14.800 TL, Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı (Şubat 2005)
 16. PROJE NO:2005-38-01-02, Yaşlandırılan Çift Fazlı Çeliklerin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Toplam Bütçesi: 70.000 TL, Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı
 17. PROJE NO:2002-38-03-02, Çift Fazlı Çelik Sacların Elektrik Direnç (Punta veya Nokta) Kaynaklı Birleştirmelerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Toplam Bütçesi: 15.000 TL, Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı (Şubat 2005)
 18. PROJE NO: 2003-38-03-08, 316 L Paslanmaz Çelik ve Dubleks Paslanmaz Çeliklerin Düşük Karbonlu Çeliğe ve Alüminyumun Çift Fazlı Çeliğe Patlama ile Birleştirilmesi, ZKÜ Araştırma Fonu Projesi, ,Araştırmacı, 2005.
 19. ERDEMİR’ de Çift-Fazlı Çelik Üretimi” (Döner sermaye) 2001–2004 Toplam Bütçesi: 100.000 dolar, Zonguldak karaelmas Üniversitesi
Ödül ve Destekler
 1. Metalik Fikirler Metal Sektöründe 5. AR-GE proje pazarı, İMMİB, İDDMİB, TİM. 3'lük ödülü
 
https://orcid.org/0000-0002-3617-97
 

© Fakülte Web Komisyonu