Prof.Dr. Bilge DEMİR
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 233
 
Telefon (370) 433 70 50 (Dahili: -)
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta bdemir@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Mekanik Metalurji, yapı-özellik ilişkisi, Kaynaklı bağlantılar, Demir ve çelik, Isıl işlem, Toz metalurjisi, metal matrisli kompozitler, işleneblirlik, polimer matrisli komposit
   
Ünvan ve Görevler
 1. RAY-TEK üyesi (Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 2019
 
 1. YÖK, MYO çalışma grubu, 2017-
 2. Prof. Dr. Karabük Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği 2017-
 3. Danışman İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Metalik Fikirler 4. Ar-Ge Proje Pazarı 2015-2016
 4. Visiting researcher George S. Ansell Department of Metallurgical and Materials Engineering, The Advanced Steel Processing and Products Research Center (ASPPRC), Golden, Colorado, USA 2011
 5. Doç. Dr. Karabük Üniversitesi. Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği 2010-2015
 6. Doç. Dr. Karabük Üniversitesi. Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği 2010-2015
 7. Yrd. Doç. Karabük Üniv.Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Malzeme Eğt. ABD KARABÜK
 8. Yrd. Doç. Zonguldak Karaelmas Üniv. Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Malzeme Eğt. ABD KARABÜK 2004 / 2007
 9. Öğr. Gör Zonguldak Karaelmas Üniv. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Mekanik Metalürji ABD, KARABÜK 2000 / 2004
 10. Tek. Müdür ve pazarlama; Akçelik Demir ve Çelik San. Tic. Ltd. Şti. İZMİR
 11. Arş. Gör. Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Mekanik Metalürji ABD, ANKARA
İdari Görevler
 1. KBÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölüm başkanı, 2017-2019
 
 1. KBÜ Teknik Eğitim Fakültesi Dekan vekili 2016-2017
 2. KBÜ, Teknoloji Fakültesi Dekan vekili, 2016-2017
 3. KBÜ, TOBB, Meslek Yüksek Okulu – MÜDÜR, 2015-2016
 4. Mekatronik Mühendisliği bölüm Başkanı, KBÜ, TF, 2016-2017
 5. İmalat Mühendisliği bölüm Başkanı, KBÜ, TF, 2016-2017
 6. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanı, KBÜ, TF, 2014-2016
 7. Dekan Yardımcısı, KBÜ Teknoloji Fakültesi, 2011-2014
 8. Müdür yrd., KABÜSEM, 2009-2010
 9. Dekan Yrd., ZKÜ KTEF, 2005/2007
Eğitim Lisans Lisans Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1993
  Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Metal Eğitimi ABD Gazi Üniversitesi 1997-2003
  Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Metal Eğitimi ABD, Gazi Üniversitesi,1997-2003
 
Tezler Lisans Kaynakların ısıl işlemleri, 1993
  Yüksek Lisans Çift-Fazlı Çelik Üretimi, Çift-Fazlı Çeliklerde Martensit Hacim Oranı ve Morfolojisinin Çekme Özellikleri Üzerine Etkisi
  Doktora EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI SÜREKLİ TAVLAMA HATLARINDA ÇİFT-FAZLI ÇELİK ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Muhammed Elitas, Bilge Demir, "Residual stress evaluation during RSW of the DP600 sheet steel" Materials Testing, 2020
 2. Mustafa M. Abdulgadir, Bilge Demir and Muhammet Emre Turan, Hybrid Reinforced Magnesium Matrix Composites (Mg/Sic/GNPs): Drilling Investigation, Metals 2018, 8(4), 215; doi:10.3390/
 3. Muhammet Elitaş and Bilge DEMİR, "The Effects of the Welding Parameters on Tensile Properties of RSW Junctions of DP1000 Sheet Steel", Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 8, No. 4, 3116-3120, 2018 .
 4. Mehmet Erdogan, Volkan Kılıçlı, Bilge Demir, “Transformation characteristics of ductile iron austempered from intercritical austenitizing temperature ranges”, Journal Of Materials Science, Cilt: 44, Sf: 1394-1403, 2009.
 5. Abdulkarim Alzahougi, Muhammet Elitaş and Bilge DEMİR,RSW Junctions of Advanced Automotive Sheet Steel by Using Different Electrode Pressures" Engineering, Engineering, Technology & Applied Science Research Vol. 8, No. 5, 2018, 3492-3495 3492
 6. M. Acarer and Bilge DEMIR, An Investigation of mechanical and metallurgical properties of explosive welded aluminum–dual phase steel". Materials Letters, 62, 25, 4158-4160, 2008.

 7. Bilge Demir, Mehmet Erdogan, The hardenability of austenite with different alloy content and dispersion in dual phase steels, Journal of Materials Processing Technology, 208 1-3, 75-84, 2008.

 8. Mehmet Erdogan, Volkan Kılıclı, Bilge Demir, Influence of Austenite Dispersion on Phase Transformation During Austempering in Ductile Cast Iron with Dual Matrix Structure". Internatıonal Journal Of Materıals Research, Zeitschrift für Metallkunde, Cilt: 99, No: 7, 751-760, 2008.

 9. Bilge DEMIR and Ahmet DURGUTLU, An Investigation On The TIG Welding Of The AZ31 Magnesium Alloy Sheet , DOI 10.3139 / 120.11063, Materials Testing 56, 10, 847-851, 2014
 10. Hayat, F., Demir, B., Acarer, M., Aslanlar, S., “Adhesive weld bonding of Interstitial free steel at spot welding for automotive application” Kovove Metalic Materials vol. 48 (2010), no. 2, pp. 137 – 143

 11. Hayat, F., DEMIR, B., Aslanlar, S., Acarer, M. “Effect of welding time and current on the mehanical properties of resistance spot welded IF(DIN EN 10130–1999) steel”, Kovove Metalic Materials, vol. 47 (2009), 1, 11–17

 12. Adnan TAŞLIYAN, Mustafa ACARER, Ulvi ŞEKER, Hasan GÖKKAYA, Bilge DEMİR, Inconel 718 Süper Alaşımının İşlenmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi, G.Ü. Mühendislik–Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 22, No 1, 1-5, 2007.

 13. S. GUNDUZ, Bilge DEMİR, Ramazan KACAR “The Effect of Aging Temperature and Martensite by Volume on the Strain Ageing Behaviour of Dual Phase Steel, Ironmaking and Steelmaking 35 1 63 2008.

 14. Bilge DEMİR, “An investigation on the production of dual-phase steel from AISI 4140 and its impact strength at different martensite volume fractions” Metallofızıka I Noveishie Tekhnologii, 29, 9, 1159-1166, 2007. (1)

 15. Fatih HAYAT, Bilge DEMİR and Mustafa ACARER. “Tensile Shear and Microstructural Properties of Resistance Spot Welded Low Carbon Mn-Ni Dual-Phase Steels”, Metal Science And Heat Treatment, 49, 9-10, 484-489, 2007

  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Fracture Behavıor Of The Hardenable Dual Phase Steel Wıth Different Martensıte Dispersıons JESTECH, 15(2), 97-103, (2012,
 2. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Tensile Properties Of The Hardenable Dual Phase Steel Wıth Different Martensite Dispersion, , JESTECH, 15(1), 13-19, (2012)
 3. Mustafa M. ABDULGADIR and Bilge Demir, Magnesium Matrix Composites Machining Aspects: A Review, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 04 Issue: 04 | Apr -2017, p: 2297-2307
 4. Abdulkarim Alzahougi, Bilge Demir, Ahmet Durgutlu, An investigation of the weld current characteristics on twining and tensile strength of the AZ31 alloy sheet joint welded by GTAW, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 04 Issue: 04 | Apr -2017, p: 1267-1273
 5. Bilge DEMIR, Ahmet DURGUTLU, Mustafa ACARER, "The Effect of the Weld Current Types on Microstructure and Hardness in Tungsten Inert Gas Welding of the AZ31 Magnesium Alloy Sheet", International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering Vol:10 No: 1, 2016
 6. Bilge DEMİR, Erkan İNCEKAR, Öznur DİNCEL, Muhammed ELİTAŞ, İleri Dayanımlı Çeliklerde Nokta Direnç Kaynağı Etkilerinin İncelenmesi, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 (92-100)
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Hüseyin KARAKUŞ , Bilge DEMİR , Muhammed ELİTAŞ. "The Effects of the Electrode Type on Microstructure and Hardness of the RSW of DP600 Steel", Nevsehir Journal of Science and Technology haziran 2020
 2. Muhammed ELİTAŞ, , Bilge DEMİR Elektrot Basıncının Nokta Direnç Kaynaklı DP600 Çeliğinin Mikroyapı ve Sertliğine Etkileri, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi (2018), 7(2) 194-205 Makale Doi: 10.17100/nevbiltek.403814
 3. Bilge DEMİR, Fatih HAYAT ve Mustafa ACARER, “0,076C VE 1,74 Mn’lı Çift-Fazlı Çeliklerin Mikroyapı-Dayanım İlişkisi Ve Kırılma Davranışları “Teknoloji, Jestech Cilt 10, (2007), Sayı 2, 111–120
 4. DEMİR B. ve Erdoğan M., “Çift-Fazlı Çeliklerde Martensit Hacim Oranı Ve Morfolojisinin Çekme Özellikleri Üzerine Etkisi”, Gazi Üniv. Fen Bil. Dergisi, vol: 11 no 4 s. 727 Ekim 1998
 5. DEMİR B., “Ç 4140 Çeliğinden Çift-fazlı Çelik Üretilebilirliğinin İncelenmesi” Teknoloji dergisi, JESTECH, yıl: 7, Sayı : 1-2, 2004
 6. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Ticari, Geliştirilmiş Çift-Fazlı Çelik Üretimi, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 3(2) 74-91 2014.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. B72. ELİTAŞ MUHAMMED,DEMİR BİLGE (2019). Nokta Direnç Kaynaklı Çift Fazlı Çeliklerin Genliğe Bağlı Yorulma Ömürlerinin Karşılaştırılması. UDCS’xx19 Fourth International Iron and Steel Symposium, 107-110. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5601211)
 2. ELİTAŞ MUHAMMED,DEMİR BİLGE (2019). Nokta Direnç Kaynaklı Çift Fazlı Çeliklerin Genliğe Bağlı Yorulma Ömürlerinin Karşılaştırılması. UDCS’xx19 Fourth International Iron and Steel Symposium, 107-110. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5601211)
 3. Alzahougi Abdulkarim,ELİTAŞ MUHAMMED,DEMİR BİLGE (2019). The Relationship of the Force Effect with the Effect of Current on Weld Quality in Resistance Spot Welding. UDCS’19 Fourth International Iron and Steel Symposium, 114-117. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5600512
 4. ÖKTAŞ MUSTAFA,ELİTAŞ MUHAMMED,DEMİR BİLGE (2019). Nokta Direnç Kaynaklı Çift Fazlı Çeliklerin Eğmeli Yorulma Ömürlerine Eksenel Çekme Kuvvetinin Etkisinin Ġncelenmesi. UDCS’19 Fourth International Iron and Steel Symposium, 111-113. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:560119
 5. GÖKTAŞ MUSTAFA,ELİTAŞ MUHAMMED,DEMİR BİLGE (2019). NOKTA DİRENÇ KAYNAKLI ÇİFT FAZLI SAC BİRLEŞTİRMELERİ İÇİN DÜZLEMSEL EĞME VE ÇEKME GERİLMELİ YORULMA DENEYİ MODELİ GELİŞTİRİLMESİ. 4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019), 801-805. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5601356)
 6. B67. abdulsamet özden,DEMİR BİLGE (2019). EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE SPRINGBACK EFFECT IN THE FORMING OF DP 800 DUALPHASE AND HIGH STRENGTH STEEL SHEETAbdülsamet ÖZDEN, Bilge DEMİR. 4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5804639
 7. B66. Mustafa M. Abdulgadir Bilge Demir, The Influence of Drilling Parameters on Thrust Force and Surface Roughness in Drilling of Metal Matrix Composite, , International Symposium on light Alloys and Composite Materials, ISLAC18, Karabük
 8. B65. Effect the Surfactant on the Dispersion and Mechanical Properties of Multi-Walled Carbon (MWCNT) Reinforced Polymer Composites, International Symposium on light Alloys and Composite Materials, ISLAC18, Karabük
 9. B64. Bilge DEMİR, The Effect Of Anneiling Temperature And Step Cooling On Mechanıcal Propertıes Of Railway Steel In Manufacturıng Processes, Symposium on Railway System Engineering ISERSE, 2018 Karabük
 10. B63. Bilge DEMİR, A Metalurgıcal Perspectıf On Raıl Steel Development In Turkey And Future, Symposium on Railway System Engineering , ISERSE, 2018 Karabük
 11. B62. Bilge DEMİR and Mehmet ERDOĞAN, THE EFFECT OF THE INITAL MORPHOLOGY ON MICROSTURE MAPS OF DUAL PHASE STEE, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Çeşme (IMSMATEC’18), 10-12 April 2018, Izmir, TURKEY
 12. B61. Bilge DEMİR, Muhammed ELİTAŞ, Okan BALCI, Haşem YARIMDUNYA, Furkan AKSOY “Elektrot Basıncının Nokta Direnç Kaynaklı DP1000 Çeliğinin Mikroyapı ve Sertliğine Etkileri”, The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Çeşme (IMSMATEC’18), 10-12 April 2018, Izmir, TURKEY.
 13. B60. Bilge DEMİR, Muhammed ELİTAŞ “Kaynak Parametrelerinin Nokta Direnç Kaynaklı DP600 Çeliğinin Mikroyapı ve Sertliğine Etkileri”, The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Çeşme (IMSMATEC’18), 10-12 April 2018, Izmir, TURKEY.
 14. B59. Abdülsamet ÖZDEN, Bilge DEMİR EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SPRINGBACK EFFECT IN THE PRODUCTION OF AUTOMOTIVE SHEET METALS AND TEST SYSTEM DESIGN, 3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey
 15. B58. Bilge DEMİR, Muhammed ELİTAŞ, Mustafa GÖKTAŞ “DP600 Çeliğinin NDK Birleşimlerinin Çekme Makaslama Özelliklerine Kaynak Parametrelerinin Etkileri” 3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey.
 16. B57. Huseyin KARAKUS, Bilge DEMIR, Muhammed ELITAS, THE EFFECTS OF THE ELECTRODE TYPE ON MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF THE RSW OF DP600 STEEL, 2. International Conference on Metarials Science and Technology, 2017, Cappadocia
 17. B56. Muhammed ELİTAŞ, Bilge DEMİR, Ömür YAZICI THE EFFECTS OF THE ELECTRODE PRESSURE ON MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF THE RSW OF DP600 STEEL 2. International Conference on Metarials Science and Technology, 2017, Cappadocia
 18. B55. Bilge DEMİR, Ömür YAZICI, Aytekin KURT, Muhammed ELİTAŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİNİN FARKLI PARAMETRELER ALTINDA ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞI 2. International Conference on Metarials Science and Technology, 2017, Cappadocia
 19. B54. Muhammed ELITAS, Bilge DEMIR, Omur YAZICI, THE EFFECTS OF THE ELECTRODE PRESSURE ON TENSILE STRENGTH AND FRACTURE MODES OF THE RSW JUNCTIONS OF DP600 SHEET STEEL , 2. International Conference on Metarials Science and Technology, 2017, Cappadocia
 20. Bilge DEMİR, Ömür YAZICI, Aytekin KURT, Muhammed ELİTAŞ FARKLI SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİNİN MİKROYAPI VE SERTLİĞİNİN İNCELENMESİ, 2. International Conference on Metarials Science and Technology, 2017, Cappadocia
 21. B52. BILGE DEMİR, Emre KÖLE, “Comparıson Of Machınıng Characterıstıcs Between AA 6082 And AA 6082 T6 Materıal Wıth Cryogenıc Coolıng” International Conference on Engineering Technology And Innovation, 2017, Sarajevo.
 22. KARAKUŞ H., DEMİR B., DİNCEL Ö., ‘‘The Effect of the Eloctrode Type on Tensile Properties of the Resistance Spot Welded Junctions of DP Steels’’, 2. International Conference on Metarials Science and Technology, 2017, Cappadocia.
 23. DİNCEL Ö., DEMİR B., ‘‘The Effects of Intercritical Annealing Temperature on the Hardness of Steel Materials in Accordance with Trip Concept in Different Compositions’’, International Conference on Engineering Technology And Innovation, 2017, Sarajevo.
 24. B49. ŞERAS S., DEMİR B., DİNCEL Ö., ‘‘The Effect of Carbon Content on Mechanical Properties of Trip Steels’’, 2. International Conference on Metarials Science and Technology, 2017, Cappadocia
 25. B48. DİNCEL Ö., DEMİR B., ŞERAS S., ‘‘ Effects of Si content and different critical annealing parameters on Trip structure production’’, 2. International Conference on Metarials Science and Technology, 2017, Cappadocia.
 26. B47. ÇARBOĞA, B. KURT, S. DAL, Bilge DEMİR, Mıcrostructure Investigation Of Mıcro Alloy Boron Added 304 Staınless Steel Joıned By Gas-metal Arc Weldıng Technique, Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan 2016, Nevşehir, Türkiye
 27. B46. Bilge DEMİR, The Effect Of The Annealıng Temperature At Austenıtıc Area On Tensıle Propertıes Of The Raıl Road Steel, 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’16), 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye, p. 587
 28. B45. Bilge DEMİR, Muhammed ELİTAŞ, Öznur DİNÇEL, Aydın ESENKAR, The Effect Of The Austemperıng On Mıcrostructure And Hardnes Of The Raılroad Freıght Car Bumper, 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’16), 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye, p. 488
 29. B44. Bilge DEMİR, Öznur DİNÇEl, Muhammed ELİTAŞ, Aydın ESENKAR, The Effect Of The Austemperıng Heat Treatment On Impact Strength Of The Raılway Wapon Bumper, 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’16), 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye, p. 322
 30. B43. Bilge DEMİR, Muhammed ELİTAŞa, Öznur DİNÇELb, Aydın ESENKARa The effect of austempering on tensıle strength of the Raılway wagon bumper spherıcal ıron materıals 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’16), 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye, p. 298
 31. B42. Cihat CENGIZa, , M. Fatih BOZKURT, , M. Hüseyin ÇETİN, , Eyyüp S. BARIŞ, , Bilge DEMİR, The Project Of The Funıcular Raılway System Of Demır Celık Campus Of Karabuk Unıversıty, 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’16), 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye, p. 256
 32. B40 Bilge DEMİR, Erkan İNCEKAR, Öznur DİNCEL, Muhammed ELiTAŞ, The Failure Mechanism Of The Resistance Spot Welded Junctions Of The Advanced Automotive Sheet Steel, 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11-13 May 2016, Gaziantep-TURKEY
 33. B39. Bilge DEMİR, Erkan İNCEKAR, Öznur DİNCEL, Muhammed ELiTAŞ, Mıcrostructural Evoluatıon Of The Resıstance Spot Weldıng Of The Advanced Automotıve DP800 Sheet Steel, 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11-13 May 2016, Gaziantep-TURKEY
 34. B38. Bilge DEMİR, Erkan İNCEKAR, Öznur DİNCEL, Muhammed ELiTAŞ, İLERİ DAYANIMLI ÇELİKLERDE NOKTA DİRENÇ KAYNAĞI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11-13 May 2016, Gaziantep-TURKEY
 35. B37. Bilge DEMİR, Mustafa YAŞAR, A Study On Experimental And Numerical Analysis Of The Resistance Spot Welding Of Commercial Az31 Magnesium Alloy, 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11-13 May 2016, Gaziantep-TURKEY
 36. C. ÇARBOĞA, B. KURT, S. DAL, Bilge DEMİR, MİG MAG Tekniği İle Birleştirilen Bor Katkılı 205 Manganlı Çeliğin Mikroyapı Özelliklerinin Araştırılması, Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan 2016, Nevşehir, Türkiye
 37. B35. Bilge DEMİR, Muhammed Elitaş, Öznur Dincel, Cemal Çarboğa, Aydın Esenkar Effect of Heat Treatment on the Ductility of GGG70 Wagon Bumper Material, Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan 2016, Nevşehir, Türkiye
 38. B34. Bilge DEMİR, Öznur DİNCEL, Muhammed ELİTAŞ, Aydın ESENKAR İzotermal Tutma Süresi Ve Yağda Su Vermenin GGG70 Dökme Demirin Aşınma Direncine Etkisi, Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan 2016, Nevşehir, Türkiye
 39. Bilge DEMİR, Mehmet Erdoğan, Workhardening Behavior of Dual Phase Steels with Different Chemical Composition and Microstructure Components, Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan 2016, Nevşehir, Türkiye
 40. B32. DEMIR B. and Durgutlu and Acarer M., " The Effect of the Weld Current Types on Microstructure and Hardness at TIG Welding of the AZ31 Magnesium Alloy Sheet ", ICAM 2016 : 18th International Conference on Advanced Materials , on January, 26-27, 2016 at Jeddah, Saudi Arabia
 41. B1. Işık, B., DEMİR B. , Investigation Of Cutting Parameters On Machining Perfomance Of Trıp800 Steel In Drilling, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 42. B1. Işık, B., DEMİR B. , Investigation Of Cutting Parameters On Machining Perfomance Of Trıp800 Steel In Drilling, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 43. B30. Çarboğa, C., DEMİR Bilge., Kurt, B, Dal, The Effects Of Alumınıum Content And Heat Treatment On Mıcrostructure Of C-Mn-Si-Al Steel, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 44. B29. Çarboğa, C., DEMİR, B., Kurt, B, Dal, S. And Taşdemir, G., The Effects Of Boron Content And Heat Treatment On Microstructure Of Low Sılıcon CMn-Si-Al STEEL The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 45. B28. Çarboğa, C., DEMİR, Bilge., Kurt, B, Dal, S. And Varol, M, The Effects Of Boron Content And Heat Treatment On Microstructure Of Mıcro Alloyıng Boron Added C-Mn-Al-Si Steel, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 46. B28. Çarboğa, C., DEMİR, Bilge., Kurt, B, Dal, S. And Varol, M, The Effects Of Boron Content And Heat Treatment On Microstructure Of Mıcro Alloyıng Boron Added C-Mn-Al-Si Steel, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 47. B27. Çarboğa, C., DEMİR Bilge., Kurt, B., Dal, S., Arslan. K., And The Effects Of Silicon Content And Heat Treatment On Mıcrostructure Of C–Mn–Al–Si Steel, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 48. B26 IŞIKa ve Bilge DEMİR, Experimental Investigations Of Cutting Parameters On surface roughness ın fınısh turnıng of ZF7B BORON STEEL, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 49. B25. Bilge DEMİR ve Halit AYMAS, The Effect Of The Prıor Austenıte Grain Size On The Mechanıcal Propertıes The Rail Way Steel, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 50. B24. Bilge DEMİR ve Halit AYMAS, Investigation Of The Prior Austenite Grains (PAG) Of The Rail Way Steel, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 51. B23. Bilge DEMİR, Öznur DİNÇEL, Muhammet Rıdvan SUBAŞI, Samet SERAS Birhan IŞIK ve Cemal ÇARBOĞA, Production Of The Boron Alloyed TRIP Steel, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 52. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Changing Of The Martensit Volume Friction With Intercritical Annealing Temp And Microstructure Maps, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) Karabük University, Iron and Steel Institute, 1-3 April 2015 Karabük, Turkey
 53. B21. Habib DOĞAN, Engin ÇEVİK, Mustafa ACARER, Bilge DEMİR, Hayrettin AHLATÇI, and Yavuz SUN, An Investigatıon On Corrosıon Propertıes Of Cr-Mo Steels Produced By Castıng Method. 54 Mednarodno Livarsko Posvetovanje / 54th International Foundry Conference Ekim 2014
 54. B.20 Bilge DEMIR and Ahmet DURGUTLU, An Investigation On The TIG Welding Of The AZ31 Magnesium Alloy Sheet ,3rd International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’14), 21-23 May 2014, Manisa-TURKEY
 55. B.19 Cemal ÇARBOĞA, Bülent KURT, Serkan DAL, Bilge DEMİR, The Effect of Heat Treatment Methods on Different Rates Boron Added AISI 4140 Improve Steel, 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), 445-448, 30 October-1 November 2013, Istanbul, Turkey
 56. Burak ILDIR, Ercan ERDEN, Cemal ÇARBOĞA ve Bilge DEMİR, The Investigation Of The TRIP Steel Producability 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), 454-458, 30 October-1 November 2013, Istanbul, Turkey
 57. Aydın ESENKAR ve Bilge DEMİR, “The Investigation of The Mechanical Properties of The Ferrous Materials of Railroad Vagon Bumpers” 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), 950-955 30 October-1 November 2013, Istanbul, Turkey
 58. Mustafa Aydın, Bilge DEMIR, Mustafa Acarer ve Fatih Hayat, AEffect of Annealing on Microstructure and Mechanical Properties of AISI 5140 Steel in Friction Welding” International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye
 59. B.15 Bilge DEMİR Developments Of Dual-Phase Steel Microstructures During Very Rapid Heating With Short Annealing Time, 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), 280-285 30 October-1 November 2013, Istanbul, Turkey
 60. B. 14. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, Fracture Behavior Of The Hardenable Dual Phase Steel With Different Martensite”, International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye
 61. B13. Bilge DEMIR and Mehmet ERDOGAN, “Tensıle Propertıes Of The Hardenable Dual Phase Steel With Different Martensıte Dispersion”, International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye, 306
 62. B. 12. P. Uslu, B. DEMİR and F. Hayat, “Effect of the weld current on tensile shear properties of the RSW junctions of the AZ31 Mg alloy sheet”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey
 63. B11. F. Hayat, B. DEMİR, M. Acarer, S. Aslanlar, Effect Of The Welding Parameters On The Nucleus Geometry And its Effects On Tensile Performance Of Spot Welded If Steel” 1.Internatıonal Conference On Weldıng Technologıes, 11-13 JUNE 2009 ANKARA/TÜRKİYE
 64. B.10. Gültekin uzun, Ibrahim Ciftci, bilge demir, Fatih hayat, "SAE5140 Microstructure and Mechanical Properties of workability Effect of Steel", 5th international symposium on advanced technologies (IATS'09) 13-15 May 2009, Istanbul, Turkey
 65. B9. Bilge DEMİR, Fatih HAYAT, "Commercial DP600 Steel Plate Welding Time NDK Depth of plunging the Unification Solidarity And Effect" 5th International Symposium on Advanced Technologies (İATS'09) 13-15 May 2009, Istanbul, Turkey
 66. B8. Bilge DEMİR, Fatih HAYAT and Bülent BOSTAN “Investigation of the Coverage of 316L Stainless Steel TM Parts by Box Boring, 5th International Powder Metallurgy Conference, 08-12 october 2008 Ankara / TURKEY
 67. B7. Bilge DEMİR and Fatih HAYAT, Examination of Point Resistance Welded Joints of Galvanized Coated-Uncoated DP 450 Steel Sheet 12th International Materials Symposium 15 - 17 October 2008 Denizli - TURKEY
 68. B6. Bilge DEMİR, Fatih Hayat, Salim Aslanlar, Investigation of Adhesive Spot Weld Bonding of Interstitial Free Steel, 14th International Metallurgy & Materials Congress, October 16th-18th, 2008 İstanbul/TURKEY
 69. B5. Fatih HAYAT, Mustafa ACARER, Bilge DEMİR, Ramazan KAÇAR, “The Effect of Dual-Phase Steels on Spot Resistance Welding of Martensite Volume Rate and Welding Time on Welding Ability”, 7th International Refraction Conference, 19-21 October 2005 KOCAELİ page: 553-560
 70. B4. Fatih HAYAT, Bilge DEMİR, Mustafa ACARER, Ramazan KAÇAR, “The Effect of Martensite Volume Rate and Different Initial Structures on Tensile Properties in Dual-Phase Steels” International I. Vocational and Technical Education Congress, Marmara University. September 2005, ISTANBUL
 71. B3. Fatih HAYAT, Mustafa ACARER, Bilge DEMİR, Ramazan KAÇAR, “Effect of Welding Time on Point Resistance Welding Ability of Dual-Phase Steels”, International I. Vocational and Technical Education Congress, Marmara University. September 2005, ISTANBUL
 72. B2. DEMİR B., Candan, Ş., Salamcı, E., Erdoğan, M., “The Effect of Critical Annealing Temperature and Cooling Speed on the Corrosion Behavior of Dual Phase Steels”, 9th International Corrosion Symposium, Gazi University, Ankara, p.495-501 , 2004.
 73. B1. Kaçar R. Gündüz S., Acarer M. and DEMİR B., “Investigation of Microstructural-Mechanical Properties Relationship in Combining 304 Stainless Steel and Microalloyed Steels with Arc Welding”, 6. International Fracture Symptoms, Page: 157, 10 / 12-09 -2003, KONYA
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. E6. Eyüp Veysel Özdemir, Erkan Karayiğit, Bilge Demir, Temperatures on the Mechanical and Microstructural Properties of High Carbon Steel Wires, Isıl İşlem Sempozyumu H E A T TR E A T M E N T Symposium, TMMO İstanbul, 2016
 2. E5. S. GUNDUZ, Bilge DEMİR, Ramazan KACAR “Fırın Sertleşmesi Uygulanan Çift Fazlı Çeliğin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi” IV. Ulusal Demir-Çelik Kongresi, 1-3 Kasım 2007, KARABÜK
 3. E4. Fatih HAYAT, Bilge DEMİR, Salim ASLANLAR “Nokta Direnç Kaynak Süresinin IF 7114 Çeliği Birleştirmelerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi” IV. Ulusal Demir-Çelik Kongresi, 1-3 Kasım 2007, KARABÜK
 4. E3. Kaçar R., Gündüz S., Acarer M. ve DEMİR B., “304 Paslanmaz Çelik Ve Düşük Karbonlu Çeliklerin Ark Kaynağı İle Birleştirilmesinde Mikroyapı-Mekanik Özellik İlişkisinin İncelenmesi” II.Ereğli Demir-Çelik Semp., Eylül-2003, ZONGULDAK
 5. E2. Demir B., Kaçar R., Gündüz S. ve Çıtak R., “KARDEMİR’ de Üretilen orta Karbonlu Nervürlü Çelik Çubuklardaki İnkluzyon ve Gaz Boşluklarının İncelenmesi”, I. Ereğli Demir-Çelik Semp., Sayfa : 843, Ekim-2001, EREĞLİ
 6. E1. Acarer M., DEMİR B., Çıtak R. ve Gündüz S., “Hadde Sıcaklığının Tane Boyutuna Etkisi”, I. Ereğli Demir-Çelik Semp., Sayfa : 809, Ekim-2001, EREĞLİ
  Diğer Yayınlar
 
 1. Bilge DEMİR,Yrd. Doç. Dr. Muhammet Karaşahin, sunum, Yüksek Öğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü – 1 mart 2018, Sektörle İlişkiler, YÖK
 2. Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 12.05.2016-13.05.2016, SUMOPP, SELÇUK, ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI 3. ÖGRENCI PROJE PAZARI VE SERGISI / KONYA, T/M KalıpTasarımı ve Sinter Borlama Yöntemi ile T/M parçalarının yüzey modifikasyonu, (No: 134577)
 3. Ulusal, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 12.05.2016-13.05.2016, SUMOPP, SELÇUK ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI 3. ÖGRENCI PROJE PAZARI VE SERGISI / KONYA, TRIP Çeligine; Al, W mikroalasım elementleri ve östempeleme islemlerinin Etkileri, (No: 134652),
 4. Bilge DEMİR, Karadeniz Bölgesi Metalik Maden Ve Metal Sektörüne Genel Bir Bakış, RAPOR, İs t a n b u l D e m i r v e D e m i r Dı ş ı M e t a l l e r İ h r a c a t ç ı l a r ı B i r l i ğ i A y l ı k Y a y ı n ı • m a y ı s - h a z i r a n 2 0 1 5 • s a y ı : 3 3 sayfa 24-27
 5. Bilge DEMİR, Koszalin University of Technology-Mechanical Engineering Department, Advanced High Strength Sheet Steels (AHSS) for Automotive Application” 20-22.02. 2012 KOSZALİN / POLAND. Lecture Presentation.
 6. Bilge DEMİR, David K Matlock, Colorado School of Mines, George S. Ansell Department of Metallurgical and Materials Engineering, The Advanced Steel Processing and Products Research Center (ASPPRC), “Developments of dual-phase steel microstructures during very rapid heating with short annealing times” ASPPRC Technical Workshops, March 21-22, 2011, Golden, Colorado, USA
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. http://jresm.org/archive/Vol5Iss2.pdf
 2. Chairman of 1. st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials 22-23-24 March 2018, Karabük/TURKEY
Projeler
 1. Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilmiş DP1000 Çeliğinin Farklı Yüklerdeki Yorulma Ömrüne Korozif Ortamın Etkilerinin İncelenmesi Proje No: FYL-2020-2123
 2. Türkiye Cumhuriyeti Milli Yük Vagonu Projesi, Montaj Proje Koordinasyon Grubu üyesi.. Araştırmacı, 2017, Toplam Bütçe: 6.008.269 TL
 3. KBÜBAP17- DP ve TRIP Çeliklerinin Nokta Direnç Kaynaklı Birleştirmelerinin Yorulma Davranışları. Toplam Bütçe: 40.000 TL
 4. KBÜBAP-17-DR-049, Farklı Alaşım İçerikli TRIP Çelik Yapısı Üretiminin Bilgisayarlı Modellenmesi ve Deneysel İncelenmesi, Toplam Bütçe: 30.000 TL
 5. KBÜBAP-17-YL-431, % 0,14 - %0,23 "C" İçeren TRIP Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Toplam Bütçesi:10000 TL
 6. KBÜBAP-17-DR-261, Karbon Nanotüp Katkılı Karbon Elyaf/Epoksi Nanokompozitlerin İşlenebilirliğinin incelenmesi Toplam Bütçe: 30.000 TL
 7. PROJE NO: KBÜ-BAP-14/2-YL-041- İleri dayanımlı çeliklerin kırılma davranışlarının incelenmesi. (BAP 2016 başlangıç) Toplam Bütçesi: 7478
 8. P12. PROJE NO: KBÜ-BAP-13/2-DS-054, TRIP çeliklerinin üretilebilirliğinin incelenmesi (BAP2016 başlangıç) Toplam Bütçesi: 15.000
 9. PROJE NO: KBÜ-BAP-C-11-Y 003 Demiryolları taşıt tamponlarının niteliklerinin geliştirilmesi (karabük.2011.BAP) Toplam Bütçesi:3000
 10. PROJE NO: 2004.38.02.02 Toz Enjeksiyon Kalıplama Metodu İle Biyomedikal Malzemelerin Üretilebilirliğinin ve Korozyon Davranışının İncelenmesi, Toplam Bütçesi: 86.000.000, Araştırmacı, Z.K.U. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi, 04.10.2007.
 11. PROJE NO:107M203 TÜBİTAK MAG PROJESİ Soğuk deforme edilmiş AISI 304 paslanmaz çeliğin direnç kaynak kabiliyeti Toplam Bütçesi: 24500 TL, Projeyi Destekleyen: TÜBİTAK MAG grup projesi
 12. PROJE NO:2003-38-03-08, 316L Paslanmaz Çelik ve Dublex Paslanmaz Çeliklerin Düşük Karbonlu Çeliğe ve Alüminyumun Çift Fazlı Çeliğe Patlama ile Birleştirilmesi Toplam Bütçesi: 5.000 TL, Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı
 13. PROJE NO:2002-38-03-01, Metalik Malzemelerin Kontrollü Atmosfer Altında Birleştirilmesi İçin Vakum Ünitesinin Geliştirilmesi, Toplam Bütçesi: 10.000 TL, Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı (Şubat 2005)
 14. ERDEMİR’ de Çift-Fazlı Çelik Üretimi” (Döner sermaye) 2001–2004 Toplam Bütçesi: 100.000 dolar, Zonguldak karaelmas Üniversitesi
 15. PROJE NO: 2002-38-03-04, Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Mikroalaşım Çelik Sacların ve Kaynak Bağlantılarının Dayanımlarının İncelenmesi, Toplam Bütçesi: 14.800 TL, Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı (Şubat 2005)
 16. PROJE NO:2005-38-01-02, Yaşlandırılan Çift Fazlı Çeliklerin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Toplam Bütçesi: 70.000 TL, Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı
 17. PROJE NO:2002-38-03-02, Çift Fazlı Çelik Sacların Elektrik Direnç (Punta veya Nokta) Kaynaklı Birleştirmelerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Toplam Bütçesi: 15.000 TL, Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı (Şubat 2005)
 18. PROJE NO: 2003-38-03-08, 316 L Paslanmaz Çelik ve Dubleks Paslanmaz Çeliklerin Düşük Karbonlu Çeliğe ve Alüminyumun Çift Fazlı Çeliğe Patlama ile Birleştirilmesi, ZKÜ Araştırma Fonu Projesi, ,Araştırmacı, 2005.
 19. ERDEMİR’ de Çift-Fazlı Çelik Üretimi” (Döner sermaye) 2001–2004 Toplam Bütçesi: 100.000 dolar, Zonguldak karaelmas Üniversitesi
Ödül ve Destekler
 1. Metalik Fikirler Metal Sektöründe 5. AR-GE proje pazarı, İMMİB, İDDMİB, TİM. 3'lük ödülü
Üyelikler
 1. KATED, Kaynak Teknolojisi Derneği-Ankara
 2. Türk toz Metalürjisi Derneği-Ankara
Verilen Dersler
 1. Tasarım ve malzeme seçimi
 2. Makine Müh. Giriş
 3. Malzeme muayene yöntemleri
 4. kaynak teknolojisi
 5. İş sağlığı ve güvenliği
 6. Malzeme bilimi ve mühendislik malzemeleri
 7. Isıl işlemler
 8. şekillendirme mekaniği ve uygulamaları
 9. hasar analizi
 
https://orcid.org/0000-0002-3617-97
 

© Fakülte Web Komisyonu