Prof.Dr. Yaşar YETİŞKEN
Adres Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük
Oda No A257
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 7332)
  (370) 418 73 32
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta yyetisken@karabuk.edu.tr
  yyetisken@gmail.com
 
Çalışma Alanları Termodinamik,Enerji Yönetimi, Ekserji Analizi, Sıkıştırılmış Doğalgazlı Taşıtlar, Usturlap
   
Ünvan ve Görevler
 1. Prof. Dr.,Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği ABD., 2019-
 
 1. Summer Course on Exergy and Its Applications, ”Ekserji ve Uygulamaları Yaz Okulu", 25-27 May 2016, Istanbul Commerce University, Istanbul.
 2. Summer Course on Exergy and Its Applications, ”Ekserji ve Uygulamaları Yaz Okulu", 20-22 June 2013, Karabük University, Karabük.
 3. Dünya bankası-YÖK-eğitim projesi, İngiltere Manchester Üniversitesi MANCAT'de Misafir Öğr.Grv., 1994.
 4. AEA Tahribatsız Muayene (NDT) kursu /ENGLAND, 1994.
 5. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 2014-
 6. Summer Course on Exergy and Its Applications, ”Ekserji ve Uygulamaları Yaz Okulu", 16-17 June 2008, TUBİTAK MAM, Gebze/Kocaeli.
 7. Summer Course on Exergy and Its Applications, ”Ekserji ve Uygulamaları Yaz Okulu", 10-12 July 2007, İTÜ Enerji Enstitüsü, İstanbul.
 8. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, "Sertifikalı Enerji Yöneticisi", 2010, Ankara.
 9. 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası Üyesi, Demir yolu Komisyonu Üyesi, İstanbul, 2013.
İdari Görevler
 1. Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 2009-2019
 
Eğitim Lisans Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1983
  Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, 1996
  Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği / Enerji , Sakarya Üniversitesi, 2005
 
Tezler Yüksek Lisans Bilgisayar Yardimi ile Kalorifer Tesisati Kolon Semasinda Boru Çaplarinin Hesabi
  Doktora Çelik Üreten Bir Endüstri Tesisinin Termoekonomik Optimizasyonu (Thermoeconomic optimization of an industrial steel production plant)
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Yaşar YETİŞKEN, Ünal ÇAMDALI, İsmail EKMEKÇİ, Cost and Exergy Analysis for Optimization of Charging Materials for Steelmaking in the EAF and LF as a System , Metallurgist (ISI) , Vol. 57, Nos. 5-6, 378-388 pp., September 2013, (Russian Original Nos. 5-6, May-June , 2013. UDC 669.187.012
 2. Çamdalı, U. , Yetişken, Y. , Ekmekçi, İ. , Determination of Cost Optimization and Constraints Functions by Using Energy Balance for Electric Arc Furnace and Ladle Furnace, Journal of Iron and Steel Research International, Hazırlanıyor, 2009.
 3. İ. Ekmekçi, Y. Yetisken And Ü. Çamdalı, Mass Balance Modeling for Electric Arc Furnace and Ladle Furnace System in Steelmaking Facility in Turkey, Journal of Iron and Steel Research, International, Volume 14, Issue 5, September 2007, Pages 1-6, 55.
 4. Tepe, A.Ü., Arslan, K., Yetişken, Y., Uysal, Ü., "Effects of Extended Jet Holes to Heat Transfer and Flow Characteristics of the Jet Impingement Cooling", ASME Journal of Heat Transfer, Vol.141, No.8, 082202-082202-14, 2019 (doi:10.1115/1.4043893).
 5. Tepe A. Ü., Uysal Ü., Yetisken Y., Arslan K., Jet impingement cooling on a rib-roughened surface using extended jet holes, Appl. Therm. Eng. (2020) 115601 (Accepted) https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115601
 6. TEPE Ahmet Ümit, YETİŞKEN Yaşar, UYSAL ÜNAL, ARSLAN Kamil (2020) “Experimental and numerical investigation of jet impingement cooling using extended jet holes”. International Journal of Heat and Mass Transfer, (Kabul edildi) (Yayın No: 6228975).
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Yetisken, Yasar, Unal Camdali, and Ismail Ekmekci. "OPTIMUM CHARGING MATERIALS FOR ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) AND LADLE FURNACE (LF) SYSTEM: A SAMPLE CASE." Engineering Science & Technology, an International Journal 15.2 (2012).
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Y. Yetişken, U. Çamdalı, İ. Ekmekçi, "Optimum Charging materials for Electric Arc Furnace(EAF) and Ladle Furnace(LF) System: A Sample Case", JESTECH Engineering Science and Technology an International Journal , 77-83 pp., 2012.
 2. Yaşar Yetişken, İsmail Ekmekçi “Türkiye Şartlarında Sıkıştırılmış CNG’li Araçların Kullanımının İrdelenmesi”, Mühendis ve Makina, Kasım 2008, cilt 49, sayı 586, s.21-29. http://www.mmo.org.tr/resimler/ekler/067e2650cd701ae_ek.pdf?dergi=410
 3. Yaşar Yetişken, Salim Özçelebi, İsmail Ekmekçi, "Türkiye'de ve Dünya'da Demir Çelik Üretim Çeşitliliğinin Bugünü ve Geleceği", Metalurji ve Malzeme , 122-132 pp., 2005.
 4. Yaşar Yetişken, "Karabük, Araç, Kastamonu, Taşköprü, Boyabat, Havza Yük ve Yolcu Demiryolu Projesi ve Zonguldak, İnebolu, Samsun Liman Ulaşımı", 2009. (Hazırlık Safhasında)
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. E. Aslan, S. Şahin And Y. Yetisken, "Effects of Electromagnetic Stirring on Grain Size of Commercially Pure Aluminum", International Conference On Advances İn Production And Processing Of Aluminum, Pp.02–1–1–13,12–15 February 2001, Bahrain.
 2. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, Ü. Çamdalı,”Türkiye’de Elektrik Ark Ocaklı Ve Pota Fırınlı Çelik Üretim Tesisleri İçin Kütle Balans Modellemesi”, 13. Uluslar Arası Metalürji Ve Malzeme Kongresi, Kongre Bildiriler E-Kitabı, 9–11 November 2006, İstanbul/Türkiye.
 3. Ö. Küçük, B. Sağlam, H. Avaner, B. Dinç Durmaz, Y. Yetişken, "Orman Yangınlarının Önlenmesinde Kızılçam Meşcerelerinde Ölü Örtüdeki Yanıcı Madde Miktarını Tahmin Eden Modeller Geliştirilmesi”, 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.745–752, 16–17 Kasım 2006, Kırıkkale.
 4. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, Ü. Çamdalı,” Sentence Of Cost Optimization Function By Using Energy Balance For Ladle And Electric Arc Furnace İn Steel Making Facility”, 14. Uluslar Arası Metalürji Ve Malzeme Kongresi, Kongre Bildiriler E-Kitabı, 16–18 October 2008, İstanbul/Türkiye.
 5. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, M. E. Akay, “Toplu Taşıma Taşıtlarında Sıkıştırılmış Doğalgaz Kullanımı: EGO örneği”, 14. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, 15-17 Mayıs 2008, İstanbul/Türkiye.
 6. F. Oral, İ. Ekmekçi, Y. Yetişken, “Sakarya Üniversitesi Esentepe Yöresi Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Ölçüm ve Analiz Sonuçları”, 14. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, 15-17 Mayıs 2008, İstanbul/Türkiye.
 7. Y. Yetişken, “Using Of Software İn Planning Of Steel Product By Linear Programming Methods For Product Steel 4140”, 5th International Advanced Technologies Symposium, Karabük Üniversitesi, 13-15 May 2009. http://iats09.karabuk.edu.tr/press/bildiriler_pdf/IATS09_04-01_33.pdf
 8. İ. Gençyılmaz, F. Mendi, Y. Yetişken, M. Ünver, “İleri Teknoloji Uygulayarak Çatallı Elektrikli 2,5 Tonluk Araç Servis Lifti Tasarımı”, 5. Uluslarası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, 13-15 Mayıs 2009. http://iats09.karabuk.edu.tr/press/bildiriler_pdf/IATS09_05-07_345.pdf
 9. Y. Yetişken, “Natural Gas-Fuelled Vehicles And Environmental Pollution”, 17th International Petroleum And Natural Gas Congress And Exhibition,13-15 May 2009, Ankara.
 10. Y. Yetişken, M. F. Yetişken, "Fire at Industrial Facilities and Fighting", TÜYAK 2009 Fire Safety and Security Systems Symposium, Proceedings Book, 9-10 October 2009, pp.104-111, İstanbul.
 11. A.Ü. Tepe, Y. Yetişken, K. Arslan, U. Uysal, "Comparison of Different Turbulence Models on Jet Impingement Cooling",Thirteen International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications June 12-14, 2020, Baku , Azerbaijan.
 12. K. Yaman, S. Aşgın, Y. Yetişken, E. Aksoy, Uluslar Arası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi konferansı dahilinde "Uluslar Arası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "E. Batı Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Belediyeleri E-belediye Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi", 2149-2161 pp., Saraybosna, Bosna Hersek, 23-25 Haziran 2011.
 13. Y. Yetişken, U. Çamdalı, İ. Ekmekçi, International Iron & Steel Symposium konferansı dahilinde "International Iron & Steel Symposium" bildiri kitapçığındaki "Optimum Charging materials for Electric Arc Furnace(EAF) and Ladle Furnace(LF) System: A Sample Case", 1133 - 1140 pp., Karabük, Türkiye, 02-04 Nisan 2012.
 14. O. Çiçek, M. Gökdağ, M. Tahir Güneşer, Erzat Erdil, Yaşar Yetişken, "Atölyede Küçük Ölçekli Güneş Modülleri Üretimi için Laminasyon Cihazı Tasarımı ve İrdelenmesi", 1. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.254-258, 8-9 Mayıs 2014, Karabük, Türkiye.
 15. Şaban Pusat, Nuri Tunç, İsmail Ekmekçi, Yaşar Yetişken, Karabük için Derece-Gün Uygulamaları, 2015, (hazılık Safhasında)
 16. Yaşar YETİŞKEN, İsmail EKMEKÇİ, Nevzat ŞADOĞLU, “Ray Çeliği Üreten Bir Endüstri Tesisinde Üretim Etüdü”, 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’16) Bildiriler Kitabı, s.381-386, 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, S. Özçelebi, "Dünya’da Ve Türkiye’de Demir Çelik Sektöründeki Üretim Çeşitliliğinin Bugünkü Durumu Ve Geleceği", III. Demir Çelik Kongresi Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, S.487–496, Kdz. Ereğli/Zonguldak, 2005.
 2. Y. Yetişken, Ü. Çamdalı, İ. Ekmekçi, S. Özçelebi, "Elektrik Ark Ocağı Ve Pota Fırınındaki Kimyasal Reaksiyonların Termodinamik Analizi", III. Demir Çelik Kongresi Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, S.497–505, Kdz. Ereğli/Zonguldak, 2005.
 3. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, Ü. Çamdalı, "Elektrik Ark Ocağı Ve Pota Fırınlı Çelik Üretim Tesisinde Doğalgaz Kullanımı", Iı. Endüstriyel Fırınlar Ve Refrakter Sempozyumu Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Metalürji Müh. Odası, S.179–187, Esentepe Kampusu-Sakarya, 2007.
 4. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, "Türkiye’de Ve Dünya’da Elektrik Ark Ocaklı Çelik Üretimindeki Gelişmelerin Bugünü Ve Yarını”, II. Endüstriyel Fırınlar Ve Refrakter Sempozyumu Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası, S.215–224, Esentepe Kampusu-Sakarya, 2007.
 5. M. E. Akay, Y. Yetişken, "Endüstriyel Kentlerde Hava Kirliliği (Sebebler Ve Çözümler)", Ulıbtk'99, Uluslararası Katılımla 12. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 2, S.698–703, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 28–29 Şubat 2000.
 6. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, Ü. Çamdalı, “Çelik Üreten Elektrik Ark Ocaklı Bir Üretim Tesisinde Termodinamik Analiz Öncesi Kimyasal Reaksiyonların İrdelenmesi”, Ulıbtk’07 16. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2007, Kayseri.
 7. Y. Yetişken, "Ülkemiz Şartlarında Sıkıştırılmış Doğalgazlı Araçların Kullanımı", İç Anadolu Enerji Forumu, TMMOB, Emo Ankara Şubesi, Kastamonu-Kırıkkale- Çankırı Enerji Forumu, 12 Mayıs 2007, Kastamonu.
 8. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, Ü. Çamdalı,”Çelik Üreten Elektrik Ark Ve Pota Fırınlı Tesiste Sistem Modellemesi”, IV. Demir Çelik Kongresi Ve Sergisi, 2007, Karabük/Türkiye.
 9. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, “Türkiye Şartlarında Sıkıştırılmış Cng’li Araçların Kullanımının İrdelenmesi”, III. LPG-CNG Kongresi Ve Sergisi Bildiriler Kitabı, S.123–136, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 8–9 Haziran 2007, Ankara.
 10. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, M. E. Akay, “Toplu Taşıtlarda Yeni Ve Temiz Enerji Teknolojilerinden Sıkıştırılmış Doğalgaz Kullanımı: Ankara Örneği”, IV. Ege Enerji Sempozyumu, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 21-23 Mayıs 2008, İzmir.
 11. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi “Alternatif Enerji ve Enerji Verimliliği Yönüyle Otobüslerde Sıkıştırılmış Doğalgaz Kullanımı", 1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, 15-16 Ocak 2009, İstanbul. www.uevf.com.tr/uevf1/sunumlar/ot03-01.doc
 12. Yaşar YETİŞKEN, "Ulaşımda Enerji Verimliliği", Yerel Enerji Forumları, TMMOB, EMO Ankara Şubesi, Kırşehir-Kırıkkale Enerji Forumu, 24 Ocak 2009, Kırşehir.
 13. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, H. Özcan, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu konferansı dahilinde "Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TBMM Basımevi" bildiri kitapçığındaki "Türkiye'de ve Dünya'da Demir Çelik Sektöründeki Üretim Çeşitliliğinin Bugünkü Durumu ve Kardemir'e Etkisi", 269-278 pp., Karabük, Türkiye, 2-3 Nisan 2010.
 14. Y. Yetişken, Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu konferansı dahilinde "Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Usturlab'ın Ölçme Bilimindeki Yeri", 387-402 pp., Safranbolu, Türkiye, 21-22 Mayıs 2010.
 15. Y. Yetişken, İ. Ekmekçi, 2. Toplu Ulaşım Haftası Transist 2011 IV. Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi konferansı dahilinde "Transist 2011 IV. Ulaşım Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Alternatif Yakıt Sistemleri Yönüyle Ulaşımda Doğalgaz Kullanımı", 423-432 pp., Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye, 01-02 Aralık 2011.
 16. Y. Yetişken, 2. Toplu Ulaşım Haftası Transist 2011 IV. Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi konferansı dahilinde "Transist 2013 VI. Ulaşım Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıkıştırılmış Doğal Gazlı Çöp Kamyonlarının Katı Atık Toplamada Kullanımı", 305-313 pp., Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye, 25-26 Aralık 2013.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Projeler
 1. TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ramazan ULUTÜRK tarafından hazırlanan “DONDURARAK KURUTMA SİSTEMİNİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI” başlıklı proje çalışmasının danışmanlığı (2011-2013)
Ödül ve Destekler
 1. Ödül: TÜBİTAK Yayın Teşvik (UBYT) , 2007.
 2. Ödül: Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yayın Teşvik Ödülü, 2008.
 3. Teşekkür Belgesi (Projelerinden Dolayı), Karabük Üniversitesi, 2019.
Üyelikler
 1. TIBTD Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası,
 2. International Energy Congress 2009, Danışma Kurulu Üyesi, www.energy-congress.com/congress-committee/
 3. International Energy Congress 2010, Danışma Kurulu Üyesi, www.energy-congress.com/congress-committee/
Verilen Dersler
 1. Enerji Yönetimi I (Lisansüstü, Doktora)
 2. Isıtma Havalandırma Sistemleri Tasarımı (Lisansüstü)
 3. Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması (Lisansüstü)
 4. Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojisi (Lisansüstü)
 5. Sanayide Enerji Yönetimi (Yüksek Lisans)
 6. Enerji Ekonomisi ve Uygulamaları (Yüksek Lisans)
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Furkan Yalçınkaya, 'Sanayi Enerji Etüdü Özelinde Bir Tekstil Fabrikasının Enerji Verimliliği',Karabük Üniversitesi, FBE, 2016.
 2. Ali Rıza Akdağ 'Toplanma Amaçlı Binalar Özelinde Camilerde Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarrufu' Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 3. Erkut Erkin 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Karabük ili Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Araştırılması', Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 4. Ali Arıkan, Gazi Üniversitesi, FBE, ‘İkizce (Haymana-Ankara) Ve Çevresindeki Yeraltı Sularının Kimyası Ve Bazı Kirlilik Parametrelerinin İncelenmesi’ (Y.Lisans Tezi Gönüllü Danışman)
  Doktora
 
 1. Ahmet Ümit TEPE, “GAZ TÜRBİN KANATLARINDA JET ÇARPMALI SOĞUTMANIN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ”, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 2. Çağdaş Filiz, "Isı Geri Kazanım Ünitelerinde Spineloksit/Su Nanoakışkanların Performans Üzerindeki Etkileri", Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Devam ediyor.)
Juri Üyelikleri
 1. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 2015 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ BÖLGE YARIŞMASI JÜRİ ÜYESİ
 2. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 2016 YILI ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ BÖLGE YARIŞMASI JÜRİ ÜYESİ
Sertifikalar, Kurslar
 1. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu 2011, 27-29 Haziran 2011, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği, Bolu, Türkiye.
 2. İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, 29.04.2010, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
 3. Sertikalı Enerji Yöneticisi (EIE BEY)
 

© Fakülte Web Komisyonu